• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 6 februari Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer DHC/O&O/23/02
 • Plaatsingsdatum 20 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Vind jij het leuk om je bezig te houden met het adviseren over organisatie-inrichting en tactische en strategische vraagstukken? Ben jij kwaliteitsgericht, een verbinder en vind jij het fijn om buiten de gebaande paden te denken? Wij hebben een uitdagende functie binnen een klein en gezellig hr-team voor je waarin je de sparringpartner bent voor het management bij complexe (organisatie)vraagstukken.

Taken
• Je bent in staat om de missie en visie van de organisatie en de beleidskaders van het Rijk te vertalen naar meerjaren hr-beleid voor de Huurcommissie en naar jaarplannen.
• Je draagt zorg voor de ontwikkeling, acceptatie en implementatie van specifiek hr-beleid (werving & selectie, welzijn, verhoging van werkplezier) in afstemming met andere beleidsgebieden.
• Je bent sparringpartner voor het MT en de directeur.
• In deze rol adviseer je over tactische en strategische hr-vraagstukken en de inrichting en doorontwikkeling van de organisatie.
• Je ondersteunt het ZBO bij hr-gerelateerde vraagstukken.
• Je treedt op als procesbegeleider om intern diverse sessies te begeleiden.
• Je onderhoudt contacten en bouwt aan een actief netwerk met externe samenwerkingspartners en de hr-organisatie van BZK.
• Je hebt een coördinerende rol binnen het hr-team (afstemming, overleg, kwaliteitsbewaking) en creëert samenhang tussen de verschillende activiteiten.
• Je adviseert bij complexe casuïstiek die om enige vindingrijkheid vraagt.
• Je laat verdiepend onderzoek doen naar signalen uit de organisatie, verzorgt inkooptrajecten op het aandachtsgebied en onderhandelt met leveranciers.
• Je duidt kengetallen en onderbouwt adviezen vanuit verschillende invalshoeken.
• Je adviseert over beloningsbeleid, formatie en inschaling van functies.
• Je draagt zorg voor de implementatie van strategische personeelsplanning.

• Een (vak)gerichte opleiding op wo-niveau.
• Aantoonbare ervaring met tactische en strategische hr-vraagstukken.
• Ervaring met het ontwikkelen en implementeren van complex beleid en het begeleiden van processen.
• In staat om complexe zaken in een overzichtelijk stappenplan te vertalen.
• Zowel schriftelijk als mondeling uitstekend kunnen communiceren.
• Affiniteit met het werk van de Huurcommissie en belangstelling voor ontwikkelingen in de samenleving.
• Visie op de inrichting en positionering van hr-functies in een kleine organisatie.

Competenties
• Een stevige, proactieve, analytische, enthousiaste en inspirerende persoonlijkheid.
• In staat om anderen aan zich binden en mee te nemen in een gezamenlijke koers.
• resultaatgerichtheid
• lef en tact
• Uitgebreide ervaring als gespreksleider/sessiebegeleider.

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Onze arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend geregeld volgens de cao Rijk:

 • Verlof van 144 vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur
 • Een vergoeding van maximaal € 750,- voor de meubilering en stoffering van je thuiswerkplek
 • Een individueel keuzebudget (IKB) dat bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd (bovenwettelijke vakantie-uren en eventuele leeftijdsuren). Met het IKB kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel te laten uitbetalen op een moment dat jij dat wilt. Ook kun je dit budget omzetten in verlof of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen, zoals bijdrage voor een fiets, vakbondscontributie of een aanvullende vergoeding voor de meubilering en stoffering van je thuiswerkplek.
 • Pensioenopbouw bij het ABP
 • Goede regeling van ouderschapsverlof
 • Vergoeding van woon-werkverkeer
 • Diverse opleidingsmogelijkheden
 • Een deel van de week thuiswerken

• Het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken en sociale netwerken, kan onderdeel uitmaken van de procedure.
• Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
• Als voorwaarde voor een arbeidsovereenkomst vragen wij je een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.
• Bij de Huurcommissie wordt hybride gewerkt, dus deels op kantoor en deels vanuit huis.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De eenheid O&O bestaat uit vier teams: het team Ontwikkeling, het team Organisatie, het team Planning, Financiën & Control en het team Informatievoorziening en ICT. In deze functie kom je te werken binnen het team Organisatie, in het bijzonder binnen het cluster HRM. Je komt te werken in een klein, dynamisch team, waar samenwerking en flexibiliteit belangrijk zijn en waar volop ruimte is om je te ontwikkelen. Ook sta je in nauw contact met collega’s van andere organisatieonderdelen.

Huurcommissie

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die huurders en verhuurders helpt bij het oplossen van hun huur(prijs)geschil door voorlichting te geven, onderzoek te doen en het conflict formeel te beslechten door een uitspraak te doen, bindend voor beide partijen. Ook gemeenten, rechtbanken, (ver)huurders in de vrije sector, huurdersorganisaties en bewonerscommissies kunnen bij de Huur-commissie terecht.

De Huurcommissie is een organisatie die volop in beweging is. Niet alleen is er op dit moment vanuit de politiek en de samenleving volop aandacht voor het thema wonen, ook bevindt de organisatie zich in een omvangrijk verandertraject om haar dienstverlening aan huurders en verhuurders doorlopend te verbeteren. In 2021 is een nieuwe werkwijze geïntroduceerd om zaken op een efficiëntere manier te behandelen en is het fundament gelegd om van de Huurcommissie een lerende organisatie te ma-ken. Dit zal de komende jaren verder bestendigd en uitgebouwd worden. Daarnaast staan er voor dit jaar ook allerlei andere vernieuwingstrajecten op de agenda, bijvoorbeeld op het gebied van ICT en informatiemanagement, communicatie, bedrijfsvoering en beleid.

De Huurcommissie bestaat uit het zelfstandige bestuursorgaan De Huurcommissie en het agentschap Dienst van de Huurcommissie. Het ZBO Huurcommissie is belast met het doen van uitspraken in huur(prijs)geschillen. Het agentschap ondersteunt het ZBO hierbij. In deze functie zul je werkzaam zijn binnen het agentschap, meer specifiek binnen de afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning (O&O).

Huurcommissie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sabine Silberhorn, senior HR-adviseur

06-31631737

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Diana Smit, HR-ondersteuner

06-25739575

Amy Polak, HR-medewerker

06-15181498

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Hr-adviseur

Huurcommissie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 6 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior businessarchitect bedrijfsvoering

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Ervaren HR-Adviseur

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon