• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 15 augustus Nog 1 dag
 • Vacaturenummer SG 22-102
 • Plaatsingsdatum 5 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Businesspartner en bondgenoot in strategische hr-vraagstukken. Jij bent het als senior hr-adviseur bij het ministerie van Financiën in Den Haag. Vanuit die rol zet je je in voor onze organisatieontwikkeling en samenwerkingen met gedreven medewerkers die bijdragen aan een financieel gezond Nederland. Gezamenlijk elke dag een beetje beter worden, daar ga je voor!

Jij begeleidt de algemene leiding, directeuren en managers gevraagd én ongevraagd bij organisatorische en personele vraagstukken. Je bent verantwoordelijk voor een of meerdere directies. Hier adviseer je op verschillende niveaus en over de volle breedte van het hrm-terrein. Bijvoorbeeld over rechtspositionele aangelegenheden, (re)organisatie- en formatievraagstukken, medezeggenschap, loopbaanbeleid, strategisch personeelsmanagement en de implementatie van nieuwe personeelsinstrumenten. Bij complexe (individuele) casuïstiek en bij de begeleiding van gevoelige personele trajecten ben jij de sparringpartner van het management en voer je de regie.

Ook adviseer en faciliteer je jouw directie(s) op het gebied van organisatieontwikkeling, zodat jullie gezamenlijk de juiste stappen kunnen zetten op Financiën-brede thema’s. Denk aan diversiteit, omgevingsbewustzijn en transparantie, investeren in ambtelijk vakmanschap en vitaliteit. Verder draag je in projectverband bij aan (inter)departementale ontwikkelingen. En uiteraard volg je de actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van hrm op de voet, zowel binnen als buiten het Rijk.

Je hebt een coördinerende rol in de hr-processen en in het klantteam voor jouw directie(s). Het klantteam bestaat naast jouzelf uit de hr-adviseur, hr-ondersteuner en de financieel managementadviseur. Gezamenlijk zorgen jullie voor adequate financiële en personele inzichten. Natuurlijk werk je ook nauw samen met je overige collega’s van de eenheid Organisatie en Personeel en de directie Bedrijfsvoering.

Heb je na het lezen van de vacature nog een aantal vragen en zou je hier graag meer over willen weten voordat je besluit bij ons te solliciteren, neem dan gerust contact op met Ruben Geerts.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bedrijfsvoering adviseert en ondersteunt het primaire proces van het ministerie van Financiën. Dat doen we op het gebied van personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering/administratie en huisvesting (PIOFAH). Wij ondersteunen deze processen met professionele dienstverlening en voeren regie op de diensten die de shared service centra (SSC’s) leveren. Daarbij bewaken we namens de interne opdrachtgever de kwaliteit en realisatie van de dienstverlening.

We werken in een inspirerende omgeving waarin aandacht is voor professionaliteit, persoonlijke ontwikkeling en inclusiviteit. Hierbij hoort ruimte om te leren, te innoveren en te experimenteren met nieuwe kennis, nieuwe methoden en nieuwe samenwerkingsvormen. De directie Bedrijfsvoering bestaat uit de eenheid Facilitair Huisvesting en Services, het team Financiën, het team Inkoop/CDI-office en de eenheid Informatisering en de eenheid Organisatie en Personeel (O&P).

Eenheid Organisatie en Personeel
Bij de eenheid O&P adviseren we de leiding en het management van het departement over de uitvoering van het personeelsmanagement, het personeelsbeleid en de ontwikkeling van de organisatie. Zo vervullen wij een specifieke adviesrol op expertisegebieden als managementdevelopment, formatieadvies, arbeidsjuridische aangelegenheden, arbo, medezeggenschap, en werving en selectie. Daarnaast voeren wij regie op taken en opdrachten op het gebied van organisatie en personeel die zijn belegd bij SSC’s, expertisecentra en eventueel externe partijen.

Als partner in business zijn wij een gesprekspartner van de leiding van het departement en ondersteunen wij managers proactief bij de uitvoering van hun dagelijkse personele en organisatorische managementtaken. De behoefte om de kaderstellende en controlrol en de strategische adviesrol op het gebied van O&P te versterken, heeft geleid tot flinke uitbreiding van de eenheid O&P. We werken vanuit vier teams: ARMI en Control, O&P-ontwikkeling, HR Advies en Ondersteuning O&P. Om hier effectief leiding aan te geven, is de managementstructuur uitgebreid met een aantal teamcoördinatoren.

Een aantal trends bepaalt de komende jaren het O&P-werkveld. Door de coronacrisis is de situatie op de arbeidsmarkt opeens veranderd en wordt de Nederlandse economie flink geraakt. De invloed op de werkgelegenheid – en daarmee het aantal vacatures – verschilt per sector. Binnen de Rijksoverheid zien we een lichte daling. Ook zien we een vergrijzing van de beroepsbevolking. Het aantal hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt stijgt. Deregulering van de Nederlandse arbeidsmarkt heeft geleid tot een daling van het aantal vaste contracten, een toename in het aantal flexibele contracten en een toename in het aantal zzp’ers.

Toenemende globalisering, internationalisering en bijvoorbeeld digitaliseringstrends maken dat werken binnen de Rijksoverheid flink verandert. En dat nog los van het feit dat de rol van de overheid richting burger en maatschappij aan verandering onderhevig is. Hierdoor verandert ook de rol van de ambtenaar. De nieuwe ambtenaar is wendbaar, weerbaar en waardegedreven. Hij of zij is actief in een krachtenveld van steeds wisselende, tijdelijke netwerken en partnerschappen, en krijgt dus een nieuwe rol als verbinder met bijbehorende vaardigheden: onderhandelen, communiceren en verbinden.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Ambtelijk secretaris Departementale Ondernemingsraad

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Managementassistent

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Ondersteuner categoriemanagement logistiek

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon