Senior HR-specialist

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.727 - €5.118
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 7 juli Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer 562227
 • Plaatsingsdatum 18 juni 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Wil je werken in een organisatie waar de bescherming van Nederlandse belangen centraal staat en hoogwaardig personeel het verschil maakt? Met jouw advieservaring en kennis en kunde op het gebied van HR-processen heb jij een stevige vinger in de pap. Bij Defensie wacht jou een dynamische omgeving en werk dat er echt toe doet.

Je werkt als senior HR-adviseur voor de afdeling HR van de directie HR en Bedrijfsvoering van het ministerie van Defensie in Den Haag. Daar adviseer, begeleid en ondersteun je het lijnmanagement over de volle breedte van HR-processen. Denk aan werving en selectie, aanstelling, functietoewijzing, aanpak ziekteverzuim, uitzending, functioneringsgesprekken, beoordelingen, beloning, toekenning vergoedingen, arbeidsomstandigheden, conflictsituaties, ontslag, overlijden. Kortom: het hele spectrum. Maar we kijken ook naar jou bij niet-standaard, soms complexe personele vraagstukken. Al met al mag je rekenen op een veelzijdig takenpakket.

Jouw taken

 • Je adviseert (gevraagd en ongevraagd), begeleidt en ondersteunt het lijnmanagement van de jou toegewezen eenheden.  
 • Je adviseert bij afwijkende personele vraagstukken over consequenties op HR-gebied in relatie tot (operationele) doelstellingen, opdrachten en taken.
 • Je bespreekt het integrale bedrijfsvoeringsproces op HR-gebied, zoals de personele begroting en de financiële relatie tussen formatie, begroting en bezetting.
 • Je adviseert over de personele consequenties bij organisatieveranderingen, denk aan formatiewijzigingen, functievorming en taakstructurering.
 • Je coacht het (militaire) lijnmanagement op HR-gebied bij het invullen van 'eigen' verantwoordelijkheid van medewerkers in hun loopbaan en ontwikkeling.
 • Je zorgt proactief voor de integratie van HR-aspecten in de bedrijfsvoering van een defensieonderdeel.
 • Je signaleert knelpunten of tekortkomingen in de uitvoering van het personeelsbeleid en komt met verbeteringsvoorstellen.
 • Je bewaakt de juiste toepassing van de geldende procedures bij organisatieveranderingen en je evalueert reorganisatie- en veranderingsprocessen en het daarbij ingezette instrumentarium.
 • Je stelt een sociaal plan op voor het personeel, met daarin voorstellen over onder meer herplaatsing, omscholing en opleiding.
 • Je adviseert medewerkers in specifieke situaties, signaleert ontwikkelingen binnen zijn of haar werkgebied en informeert het naasthogere niveau daarover.
 • Je coördineert de werkzaamheden van de HR-adviseurs in jouw team en begeleidt hen functioneel.
 • Je adviseert en assisteert het lijnmanagement en het naasthogere niveau bij de analyse van personele en managementinformatie.
 • Je brengt de noodzakelijke kennis en kunde op het militaire vlak bij aan de burger-HR-adviseurs in jouw team.
 • Je neemt deel aan (deel)projecten in het kader van de vernieuwingsagenda binnen de HR-transitie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie HR en Bedrijfsvoering valt onder het Kerndepartement (KD) van Defensie. Wij ondersteunen alle KD-directies, onder meer op het gebied van personeel en organisatie, materieel, informatievoorziening, ruimtelijke ordening, milieu, vastgoed, facilitaire zaken, beveiliging en veiligheidsmanagement. Het borgen van samenhang binnen de Bestuursstaf en het welbevinden en de sociale veiligheid is een structureel aandachtspunt.

Onze directie omvat:

 • het directiebureau;
 • het bureau BC/EBB;
 • afdeling Advies, Informatievoorziening en Projecten;
 • afdeling HR KD;
 • afdeling HR Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst;
 • afdeling Beveiliging en Dienstverlening.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 62.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is het gereedstellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband. De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Petra van Iersel

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coördinatiecentrum Personeel en Organisatie

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Hr-adviseur

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior adviseur HR-beleid

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker recruitment

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon