• Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.767 - €4.387
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO oude stijl
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 3 juli Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 536819
 • Plaatsingsdatum 4 juni 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie.

Wat ga je doen?

Je gaat specialistische inbreng coördineren in opdrachten en projecten (bv in de voorbereidingen van nieuwe missies en oefeningen), door:

 • Het optreden als eerste aanspreek punt zowel in- als extern op het specifieke aandachtsgebied;
 • Het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van het technisch ontwerp, betreffende ICT systemen en technische infrastructuren;
 • Het leveren van kennis en kunde bij inrichtingsvraagstukken van ICT systemen en technische infrastructuren binnen projecten;
 • Het beschrijven van procedures en geven van richtlijnen voor het doelmatig inrichten van complexe technische infrastructuren;
 • Het adviseren tijdens hardware- software integraties op het koppelvlak van technische interfaces;
 • Het geven van advies over nieuwe ontwikkelingen door het volgen van de ontwikkelingen (technisch, functioneel, proces gericht, organisatorisch,producten en diensten) in relatie tot de eigen producten, diensten en bedrijfsprocessen;
 • Het uitwerken van de analyses in adviezen en (management)rapportages.

Je bent belast met het realiseren (bouwen, testen en invoeren) van ICT infrastructuren en systemen door:

 • Het leveren van een bijdrage aan het documenteren van technische acceptatiecriteria, acceptatietesten en testscenarios;
 • Het vaststellen en (leveren van een bijdrage aan) het documenteren van configuratieparameters;
 • Het (laten) configureren van systeem(onderdelen);
 • Het (laten) uitvoeren van (deel)testen;
 • Het (laten) samenstellen van delen van (hardware/software)releasepakketten;
 • Het coördineren van de installatie van wijzigingen en releases;
 • Het coördineren van de technische overgang naar nieuwe ICT systemen, alsmede het aangeven van de consequenties en hierover adviseren;
 • Het (laten) installeren van software en het ontwikkelen van procedures, alsmede het aangeven van de consequenties en hierover adviseren.

Je draagt zorg voor incident- en probleembeheersing van nieuwe, niet standaard, complexe verstoringen door:

 • Het onderzoeken en analyseren van gegevens en waarnemen van trends;
 • Het zoeken naar en vaststellen van de oorzaak van alle incidenten en het standaardiseren van de afhandeling hiervan;
 • Het (laten) testen van tijdelijke en structurele oplossingen;
 •  Het ondersteunen van extern uitgevoerde onderzoeken gericht op permanente oplossing;
 • Het opstellen van (management)rapporten en richtlijnen;
 • Het opstellen van verbetervoorstellen en hierover een advies uitbrengen;
 • Het schrijven van protocollen en toetsen van werkinstructies en -procedures voor incidentbeheersing;
 • Het begeleiden/instrueren van gebruikers.

Je bent belast met het (materieel) beheer (exploiteren en onderhouden) van ICT infrastructuren en systemen door:

 • Het coördineren van het onderhoud conform (Integrated Lifecycle Support) plan, met behulp van SAP;
 • Het laten doorvoeren van systeemwijzigingen, zowel technisch als materieel logistiek;
 • Het standaardiseren van interne werkwijze ten aanzien van de te leveren diensten;
 • Het laten toetsen van de technische levensduur van informatiesystemen en technische infrastructuren en doen van voorstellen ter verbetering;
 • Het afleggen van werkbezoeken voor de ondersteuning van systemen.
 • De keten- en systeemlogistiek op orde houden

Je geeft, in voorkomend geval, leiding, door:

 • Het effectief leiden en plannen, efficiënte inzet van mensen en middelen;
 • Het op tijdige en juiste wijze toepassen van personeelsinstrumenten (start-, functionerings- en beoordelingsgesprekken e.d.; ontwikkeling, opleidingen loopbaanpersoneel);
 • Het ondersteunen en aansturen van medewerkers op een adequate wijze;
 • Het voeren van gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie;
 • Het controleren van de voortgang van de werkzaamheden.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de afdeling Generieke IT en Infrastructuur, organisatorisch ondergebracht binnen het Joint IV Commando (JIVC) van de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Generieke IT en Infrastructuur

De afdeling Generieke IT en Infrastructuur (GIT&Infra) is verantwoordelijk voor het leveren van advies, diensten, systemen en applicaties voor de
generieke informatietechnologie, in het bijzonder voor de business capability Infrastructuur en generieke IT. De afdeling is verantwoordelijk voor de
realisatie en instandhouding van de defensiebrede IT-infrastructuur. De primaire doelstelling van afdeling GIT&Infra is zorg te dragen voor Business
IT Alignement in het generieke IT-domein en de lifecycle van alle IT-infrastructuur voor de generieke IV/ICT-producten uit te voeren. Dit geldt voor
zowel standaard als maatwerk IV/ICT-producten en aan klanten conform de afgesproken criteria tijd, geld en kwaliteit. De afdeling GIT&Infra geeft
hiermee invulling aan een samenhangende generieke IT en borgt hiermee een generieke informatiehuishouding die aansluit op de bedrijfsvoering
van Defensie, welke de gebruiker in staat stelt om optimaal gebruik te maken van de verschillende IV-faciliteiten.

Defensie Materieel Organisatie

De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.
Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Justin van der Laan

06-30783039

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Netwerk Ontwerper

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Huis Ter Heide
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior ICT Documentalist

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 3 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Planner Decetraal - Netwerken

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Huis ter Heide
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 17 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon