Senior Informatiemanager

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Amersfoort
 • Contractduur 3 jaar.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.184 - €6.487
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 27 juni Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 559313
 • Plaatsingsdatum 5 juni 2021
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Senior Informatiemanager!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland. Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wat ga je doen?

Als Sr. Informatiemanager bent u het eerste aanspreekpunt om de doelstellingen van de Strategische Roadmap te vertalen naar activiteiten en projecten om de modernisering van mobiele militaire IT systemen vorm te geven. Daartoe voert u gesprekken met de vertegenwoordigers van de Defensiestaf, de Krijgsmachtonderdelen, Defensie Materieel Organisatie en het Joint Informatie Voorzienings Commando over huidige en toekomstige ontwikkelingen in de modernisering van de mobiele militaire IT infrastructuur. Uw adviseert uw stakeholders daarbij het belang van het tot stand komen van integrale planvorming tussen infrastructurele ICT modernisatie in platformintegratie.  U coördineert de activiteiten in de vertaling van informatiebehoefte vanuit verschillende operationele bedrijfsprocessen naar passende ICT systemen. U treedt daarbij op als sparringspartner van de verschillende hoofden Business IT Alignment van het JIVC voor het afstemmen van het uitvoeren van ICT behoefteanalyses.  Als Sr. informatiemanager coördineert u niet alleen de vertaling van behoeftes naar passende militaire ICT systemen, u zal voor diverse vraagstukken optreden als penvoerder van de uitwerking van complexe projectvoorstellen. U bent daarbij verantwoordelijk voor het samenstellen van een multidisciplinair team om de informatievoorzieningsbehoefte uit te werken naar een haalbaar plan.

Werkzaamheden:

 • Het doorgronden van de bedrijfsessentie, organisatie, processen en informatiestromen van een defensieonderdeel om inzicht te verkrijgen in het militair operationeel optreden en de daarbij horende specifieke militaire omstandigheden;
 • Het ontwikkelen en schrijven van verbetervoorstellen en visies om een probleem op te lossen of om in nieuwe mogelijkheden te kunnen voorzien;
 • Het vaststellen van de requirements om de voorgestelde oplossingsrichting te voorzien van kaders en criteria voor de acceptatie bij het opleveren van een systeem;
 • Het leiden van multidisciplinaire teams intern en extern het JIVC om de analyses uit te voeren;
 • Het beoordelen van de impact van een nieuwe of aangepaste visie om een beleidmaker, behoeftesteller of kenniscentrum te adviseren;
 • Het presenteren van de uitkomsten van een analyse aan commandanten, behoeftestellers en beleidmakers om deze partijen inzicht te geven in het probleem of de nieuwe mogelijkheid;
 • Het op projectmatige wijze plannen en uitvoeren van de bedrijfsanalyses.

Functie-eisen

De Sr. Informatiemanager die wij zoeken is iemand die:

 • Samenwerken ziet als een voorwaarde voor succes;
 • Die begrijpt dat naast kwaliteit, ook transparantie en uitlegbaarheid van groot belang zijn tijdens operationeel gebruik;
 • Creatief is en mogelijkheden ziet waar nog niemand die heeft gezien;
 • Gevoel heeft voor het doorzien van verschillende belangen op strategisch niveau  
 • Goed kan netwerken en kan samenwerken met andere professionals binnen en buiten de organisatie;
 • Makkelijk kan schakelen in aanpak en stijl om doel te bereiken;
 • Belangentegenstellingen kan overbruggen;
 • Pragmatische benadering in de analyse en oplossing van complexe vraagstukken;
 • Communicatief vaardig is in een internationale omgeving.

Bijzonderheid: Functionaris is bereid voor de werkzaamheden te reizen naar het buitenland (Duitsland, Engeland en Verenigde Staten).

Opleidingsrichting en/of vakkennis:

WO of HBO/Master-opleiding, bij voorkeur op basis van een opleiding Bedrijfskundige Informatica, of een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring (HBO/Master niveau in een bedrijfskundige richting, waarbij de geïnteresseerde een hoge mate van affiniteit heeft met IT toepassingen en technologie).

Ervaringseisen/wensen:

 • Aantoonbaar WO werk- en denkniveau;
 • Ruime ervaring of affiniteit met het militaire operationele domein;
 • Ervaring in het doorgronden van de essentie van een organisatie (hoge mate van organisatiesensitiviteit);
 • Ervaring met het (her)ontwerpen van (IT) organisaties en processen (BPR);
 • Ruime ervaring of affiniteit met de toepassing van IV/IT binnen het operationele domein;
 • Ervaring in het leiden van- en/of participeren in multidisciplinaire projecten;
 • Ervaring met Business Alignment Strategie en methodieken;
 • Goede theoretische en praktische ervaring met IT Governance en Management;
 • Ervaring met Requirements Management en Werken Onder Architectuur.

Gewenste Competenties:

 • Analyseren
 • Beïnvloeden
 • Communiceren
 • Conceptueel denken
 • Organisatiegericht
 • Netwerken
 • Visie

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €5.184 Max. €6.487 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling
 • Contract­duur 3 jaar.
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen

Bijzonderheden

 • De selectiegesprekken zullen vooralsnog plaatsvinden in de week van 5 juli; het zou kunnen dat de externe gesprekken op een later tijdstip gepland worden aangezien de interne selectieronde eerst gehouden gaat worden.
 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.   
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je afkomstig zijn uit een land uit de Europese Economische Ruimte. Mocht dit niet het geval zijn dan beschik je over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).
 • Deze functie is voor een periode van drie jaar.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.

Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Waar ga je werken?

Afdeling: LANDGEB IT/SPROJ&ONTW/FOXTROT
Locatie: Amersfoort - Bernhardkazerne

Wie zijn wij?

Defensie Thema Infomatiegestuurd Optreden (IGO)
De Defensievisie 2035 ‘ Vechten voor een veilige Toekomst’ geeft een duidelijk beeld van onze ambities. Eén daarvan is dat de toekomstige krijgsmacht een genetwerkte organisatie is, waarin iedereen en alles met elkaar verbonden is, waar informatie tussen verschillende eenheids- en rubriceringsniveaus moeiteloos wordt uitgewisseld en sensoren tot op de individuele soldaat worden gedragen. Informatie Gestuurd Optreden (IGO) moet leiden tot een effectiever optredende, en daardoor sterkere, krijgsmacht. Het brengen van het juiste effect op de juiste tijd en plaats vergt een gedegen informatiepositie. Deze informatiepositie moet worden verkregen door de aanleg van een robuust, gerubriceerd, federatief netwerk, waarop alle sensoren en ingezette militairen zijn aangesloten. Er is een IT-infrastructuur nodig die in staat is de huidige en toekomstige hoeveelheid informatie te verwerken en die interoperabel is met interne- en externe partners; een IT infrastructuur die functioneert als soort een informatie snelweg. Een snelweg voor alle militaire gebruiksomstandigheden; statisch, ontplooid, mobiel, uitgestegen en te voet.

Defensie programma FOXTROT
Het programma FOXTROT realiseert de digitale transformatie van de krijgsmacht in het mobiele militaire domein. FOXTROT operationaliseert daarmee de ambities uit de Defensievisie 2035 langs de richting die de IT-strategie voorschrijft. FOXTROT is het krijgsmachtbrede programma dat de noodzakelijke veranderingen organiseert om Informatie Gestuurd Optreden (IGO) in het mobiele optreden mogelijk te maken. Ons concrete doel: Alle mobiele militaire platformen, zoals zware -en licht gepantserde rupsvoertuigen, altijd veilig verbonden en interoperabel met (inter)nationale partners. Connectiviteit is een essentiële randvoorwaarde voor succes en vormt het fundament voor genetwerkt optreden.

Het FOXTROT programma coördineert en initieert alle activiteiten die nodig zijn voor de noodzakelijke nationale IT vernieuwing in het mobiele militaire domein. FOXTROT organiseert de samenwerking met andere niet Defensie partijen zoals industrie, kennisinstellingen maar ook universiteiten, met als doel externe kennis aan het programma te binden, deze kennis te assimileren en te exploiteren. Naast bovenstaande initieert en coördineert FOXTROT ook alle activiteiten die nodig zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van de gemoderniseerde platformen. Denk hierbij aan opleiding, training, logistiek en gebruik, alsook de essentiële continuïteitsmaatregelen.
De programma-organisatie Foxtrot maakt onderdeel uit van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC), vallend onder de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Het programma FOXTROT wordt waar mogelijk samen met Duitsland uitgevoerd, waardoor beide landen beter de schaarse capaciteiten kunnen benutten. Bovendien waarborgt de samenwerking het verkrijgen van de noodzakelijke interoperabiliteit vanuit een gemeenschappelijk ontwerp. Samen inkopen en optreden verstevigt onze positie in het ecosysteem met industrie en kennispartners. De samenwerking met Duitsland krijgt gestalte in het binationale programma Tactical Edge Networking (TEN).

Functie omgeving: Programma organisatie FOXTROT
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit de sectie Realisation van de programma organisatie FOXTROT. Deze sectie vormt de spil tussen de gebruiker, leverancier en opdrachtgever en maakt de vertaalslag van strategie en architectuur naar haalbare activiteiten en projecten. De sectie Realisation zet de organisatiebehoeftes op een meerjarige roadmap en stemt lopende (continuïteits)projecten af met de moderniseringsbehoefte. Deze sectie triggert experimenten om nieuwe  technologieën toe te passen. Voor de nationale moderniseringsbehoefte initieert, regisseert en coördineert het diverse projectvoorstellen. Realisation coördineert met de Requirements & Readiness de operationele en functionele behoefte vanuit diverse Communities of Interest en legt dit vast in de FOXTROT architectuur, projectkaarten- en voorstellen. De sectie bewaakt de coördinatie,  afstemming en integratie werkzaamheden van militaire communicatie systemen in militaire platformen.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer H. van Hees, Projectleider

06-51157632

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer R.J. Vossestein, Recruitment Adviseur

06-13930696

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Integratie Architect

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur Bedrijfsbureau

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 28 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior Innovatiemanager

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon