Senior inkoopadviseur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.045 - €4.848
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Inkoop / verkoop
 • Reageren voor 26 juni
 • Vacaturenummer DIV_20230323_10
 • Plaatsingsdatum 6 juni 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De ministeries van Economische, Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) helpen om niet alleen rechtmatig en doelmatig, maar ook nog effectiever én innovatiever in te kopen. Dat is de kern van je verantwoordelijke rol als senior inkoopadviseur. Hoe je dit doet? Door interne opdrachtgevers te adviseren, collega’s in je team (focus beleid) te begeleiden en inkoopprocessen te optimaliseren. Een inkoopfunctie binnen de Rijksoverheid met meer afwisseling is nauwelijks denkbaar.

InkooppleinB73 ondersteunt de ministeries van EZK en LNV en een aantal diensten zoals het Centraal Planbureau bij het inkopen van producten en diensten. Hier ga je als senior inkoopadviseur aan de slag. Je helpt aanvragers binnen de ministeries bij het zo goed mogelijk invullen van hun inkoopbehoefte. Daarbij houd jij je vooral bezig met de meer complexe inkoopverzoeken, maar begeleid je ook de collega’s in je team (focus beleid) bij het kwalitatief afhandelen van aanvragen waaraan zij werken.

Je adviseert aanvragers — dat kunnen alle opdrachtgevers zijn binnen de organisatie die een inkoop willen doen — over het inkoopproces. Dit doe je onder andere door offertes op te vragen, opdrachten te gunnen, opdrachtbrieven te schrijven en inkopen administratief te registreren in ons inkoopportaal. Daarnaast beantwoord je vragen over de exacte procedures, de juiste richtlijnen, doorlooptijden en lopende inkoopaanvragen. Bij dit alles ga je zeer nauwkeurig te werk, want je hebt soms met politiek beladen inkopen te maken, die een landelijke impact hebben.

Als senior inkoopadviseur leid je zelfstandig projecten waarmee we inkoopprocessen inrichten of verbeteren, ben je een vraagbaak voor collega’s en zorg je voor processturing binnen je team (focus beleid). Ook geef je het hoofd InkooppleinB73 advies en ben je organisatiebreed ondersteunend en adviserend op diverse onderwerpen. Denk hierbij aan proceswijzigingen op operationeel niveau, bijvoorbeeld door de wijziging van inzichten, systeemwijzigingen, organisatieveranderingen en aanpassingen in het jaarplan. Daarbij werk je in de inkoopketen van onze ministeries nauw samen met alle betrokken afdelingen. En je creëert draagvlak binnen de organisatie voor verdere verbetering en innovatie van de inkoopprocessen.

Binnen het InkooppleinB73 is het belangrijk dat adviseurs klantgericht zijn, deskundig en kostenefficiënt werken en streven naar optimale in- en externe samenwerking. Klantbeleving vind jij daarom van het grootste belang. Je focust op de ontwikkeling en verbetering van de processen binnen het inkoopdomein en inspireert de hele inkoopketen om samen de beste resultaten te behalen. Met andere woorden: een uitdagende en brede functie waarin jij binnen je team én binnen twee ministeries concreet bijdraagt aan het realiseren van een optimaal werkend inkoopstelsel.

Je bent een praktisch ingestelde en bevlogen expert op het gebied van inkoop die graag het voortouw neemt in verbeteringen en anderen hierin meeneemt. Je hebt goede analytische vaardigheden, komt snel tot de kern van een probleem, bedenkt de beste oplossing en overziet de consequenties van wijzigingen in processen. Daarbij kun je medewerkers coachen en instrueren, ben je een deskundige vraagbaak en een prettig klankbord voor collega’s. Daarnaast kun je, als dit nodig is, de leiding nemen in je team, werkzaamheden prioriteren en verdelen, en hierin het overzicht houden.
Bovendien vind je het leuk om in een dynamische organisatie te werken waar processen en regelgeving onder invloed van politieke besluitvorming soms snel veranderen. Ook ben je goed in het verbinden van mensen en het bouwen en onderhouden van een uitgebreid netwerk. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband goed als senior functioneren.

Wat we verder vragen:

 • Je hebt hbo-niveau.
 • Je hebt ruime kennis van en ervaring met het inkoopproces binnen de Rijksoverheid, projectmanagement en procesverbetering.
 • Je hebt inzicht in de organisatorische en inhoudelijke samenhang van het (inter)departementale inkoopproces.
 • Je hebt ruime ervaring met Microsoft Excel, Word en Outlook, met Oracle EBS (raadplegen contracten en verplichtingen).
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken en hebt ervaring in het opstellen van (advies)voorstellen en notities. Ook kun je hierover adviseren.

Competenties:

 • Organisatiesensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Netwerken
 • Overtuigingskracht
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €3.045 Max. €4.848 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • We gaan flexibel om met de werktijden. In verband met de teamsamenstelling en de verdeling van de werkzaamheden zijn de dinsdag en woensdag voorkeurswerkdagen.
 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Servicepunt, beide directies (Mens & Organisatie en Informatievoorziening) en de Shared Service Organisatie (SSO’s) denken en werken vanuit het perspectief van opdrachtgevers en klanten, en vanuit processen om de kwaliteit van de dienstverlening van bedrijfsvoering te verbeteren.

 • Het Servicepunt heeft als taak de verschillende bedrijfsvoeringsdiensten/services te regisseren. Door vraagarticulatie, regie, uitvoering van standaard vragen of doorgeleiding van een specialistische vraag naar een vakafdeling of SSO.
 • Het Servicepunt ziet toe op tijdige, kwalitatief hoogwaardige levering van de dienstverlening, vanaf het moment van vraagstelling totdat de vraag naar tevredenheid is uitgevoerd.
 • Vanuit het Servicepunt vindt op regelmatige basis afstemming plaats met de DG’s en stafdirecties over wat er speelt en wat de behoeften/wensen zijn op het vlak van bedrijfsvoering zodat dit vertaald kan worden naar passende dienstverlening.

Inkoopplein B73: Draagt zorg voor of routeert alle inkopen voor alle managers en medewerkers.

InkooppleinB73
Je gaat als senior inkoopadviseur werken bij het Inkoopplein B73, onderdeel van het Servicepunt. Met jou erbij helpen we met zestien gedreven collega’s EZK, LNV en een aantal diensten en instellingen om rechtmatig en doelmatig in te kopen. Het gaat hierbij met name om inkopen tot € 25.000,- (exclusief btw). Inkopen boven dit bedrag worden uitgevoerd door het Inkoop- en Uitvoeringscentrum van EZK. Tijdens het inkoopproces onderhouden we contact met de aanvrager en leverancier, waarbij we een adviserende rol vervullen.

We zijn een leuk en divers team, met allemaal onze eigen expertise en werkzaamheden, en we werken op een prettige manier samen om tot het beste resultaat te komen.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van de Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, waarbij de nadruk ligt op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Alexandra Ania, manager InkooppleinB73

06-25135429

Annemieke van Dongen -van der Ploeg, senior adviseur bedrijfsvoering

06-11376571

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ronald Garretsen, senior adviseur recruitment

06-29636873

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator diversiteit en inclusie voor twee dynamische ministeries

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur bedrijfsvoering materiële inkopen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Business controller bedrijfsvoering

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon