Senior inkoper in de rol van sourcing adviseur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Inkoop
 • Reageren voor 27 juni Nog 1 dag
 • Vacaturenummer VWS22-571(OBP)
 • Plaatsingsdatum 14 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Sourcing adviseur

Als sourcing adviseur vervul je een belangrijke rol in de missie van VWS. Je hebt je eigen directie kolom waarvoor je samen met de managers, de beleidsmedewerkers en financieel adviseurs waardegerichte inkoop opzet. Jij ziet wat de strategische trajecten zijn, stelt daartoe de strategische vragen zodat de juiste inkoop en contractstrategie inclusief kpi’s worden opgesteld waarna de shared service centers HIS (Haagsche inkoopsamenwerking) of de inhuurdesk de feitelijke uitvoering van het offertetraject en contractering verzorgen. Je houdt tussentijds wel een vinger aan de pols bij de grote, risicovolle trajecten. Daarnaast zorg je ervoor samen met je collegae dat het inkoopsteunpunt hét kenniscentrum inkoop wordt. Daartoe deel je gezamenlijk in het zelforganiserende team in wording, lastige casussen en reflecteer je met elkaar wat de leerlessen zijn en of en zo ja hoe het beleid, processen, tools, informatievoorziening verder verbeterd kunnen worden. Ook kun je je “specialiseren”, want als teamlid vervul je aanvullend ook een trekkersrol op een onderwerp bijvoorbeeld duurzaam inkopen, dat al naargelang de situatie onderwerp- of team overstijgend kan zijn.

Voorbeelden van taken uit jouw werkweek:

 • Je week start met de weekstart met de collega’s van CDI-office, waarbij je elkaar informeert wat de komende week te doen staat en waar je elkaar kunt versterken
 • Je bespreekt met de financieel adviseur het jaarplan van de kolom, de meerjarige begroting en de wetgevingstrajecten en actualiseert op basis daarvan de inkoopkalender en bespreekt de komende strategische trajecten.
 • Je bespreekt met de programmamanager Medische Isotopen zijn visie omtrent het project en bespreekt welke leveranciersrelatie hij voor de bouw van de centrale wil kiezen: bijvoorbeeld VWS in een regierol, uitvoerende rol en zelf allerlei leveranciers contracteren of een partnershiprelatie. Je legt uit wat de risico’s en consequenties zijn van de verschillende mogelijkheden
 • Je krijgt naar aanleiding van de Oekraïne crisis de vraag of je mee wilt denken hoe de opvang van Oekraïners georganiseerd kan worden. Wordt dat een subsidie of een inkoopopdracht en waar moet de beleidsmedewerker dan rekening mee houden?
 • Je spreekt de programmadirecteur en de beleidsmedewerker die een inkooptraject willen starten. Je vraagt door tot je het ‘probleem’ achter de behoefte kent, inventariseert de randvoorwaarden van de oplossing en bespreekt op welke wijze de te contracteren leverancier kan bijdragen aan de programma- en organisatie doelen. Vervolgens kies je in nauw overleg met de beleidsmedewerker de best passende (innovatieve) inkoopstrategie. Je benoemt de risico’s, de beheersmaatregelen en doelmatige kritieke performance indicatoren.

Wij denken dat je in deze functie succesvol bent als jij het leuk vindt om je te verdiepen in de uitdagingen van je klant en om een vertrouwensrelatie op te bouwen en samen met je klant een doel- en rechtmatig inkoopproces kan opzetten. Je zet het probleem centraal en kijkt wat binnen de aanbestedingswet juist wél mogelijk is en managet de klantverwachting.

Daarnaast ben je ook beschikbaar en behulpzaam bij simpele vragen, zoals bijvoorbeeld of er voor een bepaalde dienstverlening een raamovereenkomst beschikbaar is of hoe een bloemetje besteld moet worden. Kortom, je vindt het ook leuk “informatiemakelaar” te zijn.

Tot slot, de stip aan de horizon waar VWS naar toe wil met de inkoopfunctie is bekend maar staat nog niet, we zijn onderweg. Kortom, als je het leuk vindt om dit samen met ons op te bouwen en je kunt je eigen weg vinden in een organisatie die in ontwikkeling is, waarbij nog niet alle taken en verantwoordelijkheden zijn uitgekristalliseerd en nog niet alle ICT up and running is, is dit jouw baan. Als je het daarnaast leuk vindt om in een zelforganiserend team verantwoordelijk en eigenaar te zijn van de teamontwikkeling en -successen, dan zijn wij op zoek naar jou.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) laat VWS beter presteren. Doordat OBP zich richt op de organisatie, bedrijfsvoering en personeel kunnen onze collega’s zich richten op hun taak. Zo maken wij het verschil.
De directie OBP bestaat uit de volgende afdelingen:

 • Personeel en Organisatie: is verantwoordelijk voor het beleid op het terrein van personeel en organisatie. De afdeling zet het beleid om in activiteiten en instrumenten. Daarnaast ondersteunen en adviseren de medewerkers de leidinggevenden.
 • VWS Flex: koppelt concernbreed de vraag naar tijdelijk werk op prioritaire dossiers aan de beschikbare tijdelijke capaciteit. Daarmee levert VWS Flex een bijdrage aan het resultaatgericht en flexibel werken binnen VWS en het beperken van externe inhuur.
 • Bedrijfsvoering: is verantwoordelijk voor de implementatie van rijksbrede kaders bij VWS en voor specifieke kaderstelling en specialistische advisering ten behoeve van het VWS-bestuur en de VWS-onderdelen op het gebied van faciliteiten, huisvesting en inkoop.
 • CIO Kern en Informatiemanagement: vindt bij de vraag van VWS-onderdelen de passende informatievoorziening. De afdeling is vertegenwoordigd in de CIO-raad en adviseert directeur OBP o.a. voor bestuurlijke overleggen op het gebied van IT.
 • Bedrijfsbureau: ondersteunt de primaire processen van de directie. Het bedrijfsbureau bestaat uit de volgende functionele eenheden: bedrijfsvoering en ondersteuning, evenementenbureau, communicatie, inkoop, financiën en control (IFC), strategisch advies, proces- en kwaliteitsmanagement (KPA), chauffeursdienst.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer duizend mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht
VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.
Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw O. Mijnheer-de Heer, Plaatsvervangend Coördinerend Directeur Inkoop

06-27534355

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Functioneel beheerder specialistische applicaties

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectleider I-team projecten

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Startende Adviseur Informatiemanagement

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon