Senior Innovatieadviseur Satelliettoepassingen

Netherlands Space Office (NSO)

 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Agrarisch, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening, Internationaal
 • Reageren voor 5 december Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20231107_12
 • Plaatsingsdatum 16 november 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Jij bent onze nieuwe collega die samen met het team een bijdrage gaat leveren aan innoveren binnen de overheid. Je bent goed op de hoogte van de grote maatschappelijke opgaven en hoe ruimtevaart-/ satellietdata daar een cruciale rol in kan spelen. Wij zoeken iemand die enthousiast wordt van een uitdaging en met creatieve oplossingen komt om belemmeringen voor innovatie te doorbreken. Dit doe je in samenwerking met verschillende overheidsorganisatie, zowel bij de beleidsministeries als uitvoeringsorganisaties en decentrale overheden.

Jouw ervaring en netwerk binnen de overheid helpt het team met het inventariseren van de informatiebehoefte van overheden, het aangaan van nieuwe samenwerkingen tussen bedrijfsleven, overheid en wetenschap, het stimuleren van innovatieve toepassingen van ruimtevaart en het identificeren (en waar mogelijk oplossen) van belemmeringen die het gebruik van ruimtevaart in de weg staan. Je weet dan ook de juiste personen binnen de overheid te vinden en te betrekken om belemmeringen voor innovatie, en in het bijzonder het gebruik van satellietdata, zoveel mogelijk weg te nemen.

Gegevens uit satellieten kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan het oplossen van allerlei actuele maatschappelijke opgaven. Van het meten van zeespiegelstijging, bodemdaling, droogte, waterkwaliteit en luchtkwaliteit, tot het monitoren van de gezondheid van gewassen en landbouwactiviteiten, tot het in kaart brengen van indicatoren voor biodiversiteit. Het optimaal benutten van de grote hoeveelheid beschikbare data binnen de overheid gaat echter niet vanzelf. Want hoewel er in Nederland tal van openbare bronnen van satellietdata zijn, maakt de overheid hier nog niet optimaal gebruik van. Onder andere vanwege onbekendheid met de data en andere belemmeringen in het proces van innoveren tot implementeren. Terwijl data afkomstig uit satellieten vaak een uniek perspectief kunnen bieden en kunnen helpen bij het plannen, uitvoeren en monitoren van beleid.

Het team Bevorderen Gebruik Ruimtevaart (BGR) van het Netherlands Space Office (NSO) zet zich daarom in voor het stimuleren van het gebruik van ruimtevaart binnen de overheid. Jij gaat een instrumentele rol spelen in het realiseren van die samenwerking met alle technische en organisatorische facetten. Je werkt hierbij samen met collega’s uit team BGR, bestaande uit zo’n 5 FTE, maar staat ook nauw in contact met andere overheidsorganisaties.

Taken omvatten o.a.:

 • Het opzetten en uitbreiden van een samenwerking tussen verschillende overheidsorganisaties om innovatievraagstukken gezamenlijk op te kunnen pakken. Je brengt hiervoor partijen bij elkaar, je verzorgt informatie en kennisuitwisseling en organiseert diverse activiteiten om samenwerking te bevorderen.
 • Het begeleiden van innovatietrajecten met andere overheden met als doel het succesvol implementeren van diensten gebaseerd op satellietdata.
 • Strategisch adviseren en meedenken over de koers van het programmateam BGR.
 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring, bij voorkeur binnen de overheid in een vergelijkbare rol.
 • Je beschikt over een breed netwerk binnen de overheid.
 • Je hebt ervaring in het uitvoeren en/of begeleiden van innovatietrajecten.
 • Ervaring met en kennis van geodata en/of satellietdata is een pré.

Competenties:

 • Resultaatgerichtheid: Je werkt met enthousiasme aan het behalen van vooraf gemaakte doelstellingen. Concrete doelen vertaal je in acties en afspraken en jij zorgt ervoor dat deze worden behaald.
 • Creativiteit: Je bent in staat om maatschappelijke opgaven vanuit meerdere invalshoeken te bekijken en komt met meerdere (niet-alledaagse) oplossingen of ideeën. Je maakt gebruik van reeds bestaande mogelijkheden en daar waar nodig kom je met nieuwe werkwijze, diensten of producten.
 • Netwerken: Jij ontwikkelt, onderhoudt en benut relaties en contacten, binnen en buiten de organisatie, om informatie en medewerking te verwerven. Je benut op het juiste moment het netwerk om de doelstellingen van de eigen organisatie te bereiken.
 • Initiatief: Je onderneemt actie, zonder aansporing van anderen. Zoekt zelf kansen en mogelijkheden op en draagt uit eigen beweging ideeën of oplossingen aan.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Een assessment kan onderdeel zijn van het selectieproces.

NSO ondersteunt het ‘hybride werken’. Ons uitgangspunt is, dat je vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op kantoor of elders). Jouw aanwezigheid op de NSO-vestiging in Den Haag zal in nader te omschrijven situaties echter gewenst kunnen zijn. Voor deze functie is de verwachting gemiddeld 2 dagen per week.

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, voorafgegaan met een jaarcontract. Bij goed functioneren en gelijkblijvende omstandigheden wordt deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd omgezet naar onbepaalde tijd.

Wervingsprocedure:
De vacature zal zowel intern als extern gelijktijdig worden uitgezet. Tijdens de sollicitatiegesprekken spreken we gelijktijdig met interne en externe kandidaten, waarbij geschikte interne kandidaten voorrang hebben op externe kandidaten.

De gesprekken vinden plaats in twee gespreksrondes op verschillende dagen:
1ste gesprekronde: 6 december
2de gespreksronde: 15 december
Arbeidsvoorwaardengesprek: 20 of 21 december

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

We stellen acquisitie naar aanleiding van deze vacature niet op prijs.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Over het NSO

Ruimtevaart spreekt velen tot de verbeelding: raketten, satellieten, astronauten, reizen naar de maan en naar planeten, het inspireert, maar lijkt ook ver van je bed. Toch gaat er geen dag voorbij waarop je geen gebruik hebt gemaakt van ruimtevaart. Navigeren naar je plaats van bestemming, de weersverwachting, live nieuwsuitzendingen vanaf de andere kant van de wereld, pintransacties: zonder satellieten is het allemaal niet mogelijk.

Het Netherlands Space Office (NSO) is het ruimtevaartagentschap van de Nederlandse rijksoverheid. De taak van het NSO is het uitvoeren van het Nederlands ruimtevaartbeleid en het adviseren bij de voorbereiding daarvan. Centraal daarbij staat de maatschappelijke meerwaarde van ruimtevaart.

Die meerwaarde is groot, en breed.Ruimtevaart is cruciaal bij de aanpak van wereldwijde maatschappelijke uitdagingen: klimaatverandering en de gevolgen daarvan, oog houden op biodiversiteit, monitoren van luchtkwaliteit, voorbereiden op extreem weer en verbeteren van wereldwijde voedselzekerheid. Ruimtevaart draagt ook bij aan onze kenniseconomie, zowel door hoogwaardige werkgelegenheid als door het ontwikkelen van innovatieve satellietdiensten waar markt voor is. Daarnaast staat veel ruimtetechnnologie natuurlijk aan de basis van veel wetenschappelijke doorbraken in de zoektocht naar de ontstaansgeschiedenis van sterren, planeten en het leven op aarde.

Het NSO is georganiseerd in vier teams die zich focussen op de inhoudelijke doelen en drie teams die daarbij een ondersteunende rol hebben. De teams werken met ruim mandaat onder aansturing van een directieteam. Met deze manier van werken realiseren we een afwisselend werkpakket waarin je jouw talenten volop kunt inzetten. De organisatie bestaat uit ongeveer 30-35 medewerkers van ervaren en vakinhoudelijke medewerkers tot junioren in diverse functies: (senior-)adviseurs, financieel-economisch medewerkers, administratief secretarieel medewerkers, adjunct-directeur en een directeur. De meeste medewerkers hebben specifieke ervaring met (het gebruik van) ruimtevaart en satelliettoepassingen.

Het NSO is een samenwerking van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). NSO is een zelfstandig organisatieonderdeel, maar is bedrijfsmatig en organisatorisch verbonden aan RVO.

Netherlands Space Office (NSO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou!

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 6000 mensen zich in voor een duurzame, economisch sterke samenleving, binnen en buiten Nederland. Dit doen wij vanuit verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving. Communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland en de rest van de wereld een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Coco Antonissen, programmamanager bevorderen gebruik

06-21339974

Solliciteren?

Netherlands Space Office (NSO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Data Engineer

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Adviseur Europese Landbouwsubsidies

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teammanager Internationale Organisaties (TIO)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon