• Stand­plaats Amersfoort
 • Contractduur Het betreft een contractsduur tot 1 januari 2025
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.184 - €6.487
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 23 augustus
 • Vacaturenummer 559299
 • Plaatsingsdatum 3 juli 2021
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

Wie zijn wij?
Defensie Thema Informatie Gestuurd Optreden (IGO)
De Defensievisie 2035 ‘ Vechten voor een veilige Toekomst’ geeft een duidelijk beeld van onze ambities. Eén daarvan is dat de toekomstige krijgsmacht een genetwerkte organisatie is, waarin iedereen en alles met elkaar verbonden is, waar informatie tussen verschillende eenheids- en rubriceringsniveaus moeiteloos wordt uitgewisseld en sensoren tot op de individuele soldaat worden gedragen. Informatie Gestuurd Optreden (IGO) moet leiden tot een effectiever optredende, en daardoor sterkere, krijgsmacht. Het brengen van het juiste effect op de juiste tijd en plaats vergt een gedegen informatiepositie. Deze informatiepositie moet worden verkregen door de aanleg van een robuust, gerubriceerd, federatief netwerk, waarop alle sensoren en ingezette militairen zijn aangesloten. Er is een IT-infrastructuur nodig die in staat is de huidige en toekomstige hoeveelheid informatie te verwerken en die interoperabel is met interne- en externe partners; een IT infrastructuur die functioneert als soort een informatie snelweg. Een snelweg voor alle militaire gebruiksomstandigheden; statisch, ontplooid, mobiel, uitgestegen en te voet.

Defensie programma FOXTROT
Het programma FOXTROT realiseert de digitale transformatie van de krijgsmacht in het mobiele militaire domein. FOXTROT operationaliseert daarmee de ambities uit de Defensievisie 2035 langs de richting die de IT-strategie voorschrijft. FOXTROT is het krijgsmachtbrede programma dat de noodzakelijke veranderingen organiseert om Informatie Gestuurd Optreden (IGO) in het mobiele optreden mogelijk te maken. Ons concrete doel: Alle mobiele militaire platformen, zoals zware -en licht gepantserde rupsvoertuigen, altijd veilig verbonden en interoperabel met (inter)nationale partners. Connectiviteit is een essentiële randvoorwaarde voor succes en vormt het fundament voor genetwerkt optreden.

Het FOXTROT programma coördineert en initieert alle activiteiten die nodig zijn voor de noodzakelijke nationale IT vernieuwing in het mobiele militaire domein. FOXTROT organiseert de samenwerking met andere niet Defensie partijen zoals industrie, kennisinstellingen maar ook universiteiten, met als doel externe kennis aan het programma te binden, deze kennis te assimileren en te exploiteren. Naast bovenstaande initieert en coördineert FOXTROT ook alle activiteiten die nodig zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van de gemoderniseerde platformen. Denk hierbij aan opleiding, training, logistiek en gebruik, alsook de essentiële continuïteitsmaatregelen. De programma-organisatie Foxtrot maakt onderdeel uit van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC), vallend onder de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Het programma FOXTROT wordt waar mogelijk samen met Duitsland uitgevoerd, waardoor beide landen beter de schaarse capaciteiten kunnen benutten. Bovendien waarborgt de samenwerking het verkrijgen van de noodzakelijke interoperabiliteit vanuit een gemeenschappelijk ontwerp. Samen inkopen en optreden verstevigt onze positie in het ecosysteem met industrie en kennispartners. De samenwerking met Duitsland krijgt gestalte in het binationale programma Tactical Edge Networking (TEN).

Belangrijkste taken
Als Innovatiemanager werk je aan innovaties voor de informatievoorziening en ICT van Defensie binnen het programma FOXTROT. Als Innovatiemanager bent u het eerste aanspreekpunt om de doelstellingen van de Strategische Roadmap te vertalen naar Kennisontwikkeling- en Innovatie-activiteiten om de modernisering van mobiele militaire IT systemen vorm te geven. Je ontwikkelt samen met belanghebbenden, binnen en buiten Defensie, innovatievoorstellen op basis van je diepgaande en actuele ICT-, markt- en organisatiekennis. Daartoe onderhoudt u een netwerk van stakeholders waarmee u op regelmatige basis gesprekken voert om verschillende onderzoeks- en innovatie-initiatieven af te stemmen met de doelstellingen van het programma FOXTROT. U bewaakt daarbij de integrale planvorming voor het tot stand komen van diverse kennisontwikkeling- en innovatievoorstellen.
Daarnaast geef je inhoudelijk sturing, afstemmening en coördinatie van innovatieprojecten en experimenten. Deze activiteiten worden op projectmatige werkwijze uitgevoerd en bieden operationele gebruikers een platform voor het evalueren van nieuwe ICT op (toegevoegde)waarde en functionaliteit. Ook ben je verantwoordelijk voor de coördinatie voor het inhoudelijk begeleiden van onderzoeksprojecten op het gebied van ICT en informatievoorziening bij kennisinstituten zoals TNO, NLR en universiteiten.

Werkzaamheden

 • Het ontwikkelen en schrijven van innovatie voorstellen en visies om een probleem op te lossen of om in nieuwe mogelijkheden te kunnen voorzien;
 • Het vertalen van de Strategische Kennis en Innovatie Agenda (SKIA) en de Strategische Roadmap FOXTROT naar tastbare en uitvoerbare innovatievoorstellen;
 • Het ontwikkelen en beschrijven van kennisontwikkeling methode om essentiële kennis en knowhow vast te leggen binnen de organisatie;
 • Het ontwikkelen, onderhouden en uitbouwen van kennisnetwerken;
 • Sturing geven aan de (door)ontwikkeling van een Kennisontwikkeling & Innovatie roadmap;
 • Geeft sturing aan de organisatie van complexe innovatieprojecten, stelt het projectteam samen, stelt een planning op en bepaalt de aanpak;
 • Bewaakt beheersingsaspecten zoals Tijd, Geld, Product, Kwaliteit en Informatie en bewaakt en beoordeelt de voortgang van het lopende project;
 • Bewaakt en coördineert de samenhang tussen verschillende innovatie activiteiten, met afstemming op (toekomstige) defensie brede technologie projecten, innovatie en experimenten;
 • Stelt projectbegrotingen op en geeft voorwaarden aan waaronder projecten (deels) kunnen worden uitbesteed;
 • Analyseert de invloed van het project op lopende beleids- en bedrijfsprocessen, structuur en organisatie-instrumenten;
 • Evalueert tussentijds de projectvoortgang en stuurt waar nodig bij;
 • Ontwikkelt coördinatie mechanismes om (tussentijdse) toepasbare onderzoek en/of innovatieresultaten te implementeren in bestaande en nieuwe behoefterealisatie trajecten.
 • Evalueert tijdens en na de realisatie van het innovatieproject de wijze waarop bij Defensie invulling kan geven aan de implementatie van onderzoek/projectresultaten binnen lopende en nieuwe (integratie) projecten.

Functie-eisen

De Sr. Innovatiemanager die wij zoeken is iemand die:

 • Samenwerken ziet als een voorwaarde voor succes;
 • Die begrijpt dat naast kwaliteit, ook transparantie en uitlegbaarheid van groot belang zijn tijdens operationeel gebruik;
 • Creatief is en mogelijkheden ziet waar nog niemand die heeft gezien;
 • Gevoel heeft voor het doorzien van verschillende belangen op strategisch niveau;
 • Goed kan netwerken en kan samenwerken met andere professionals binnen en buiten de organisatie;
 • Doorzettingsvermogen en overtuigingskracht heeft om toekomstvisies te vertalen naar concrete stappen’;
 • Initieert, ondersteund en voert uit de weg naar verandering;
 • Makkelijk kan schakelen in aanpak en stijl om het doel te bereiken;
 • Belangentegenstellingen kan overbruggen;
 • Pragmatische benadering heeft in de analyse en oplossing van complexe vraagstukken;
 • Communicatief vaardig is in een internationale omgeving.

Functie-eisen/Kwalificaties: 

1. Opleidingsrichting en/of vakkennis:

 • WO of HBO/Master-opleiding, bij voorkeur op basis van een opleiding Bedrijfskundige Informatica, of een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring (HBO/Master niveau in een bedrijfskundige richting, waarbij de geïnteresseerde een hoge mate van affiniteit heeft met IT toepassingen en technologie).

2. Ervaringseisen/wensen:

 • Aantoonbaar WO werk- en denkniveau;
 • Bij voorkeur een afgeronde WO opleiding op het gebied van ICT of andere technische inhoudelijke wetenschappelijke opleiding zoals elektrotechniek, informatietechniek, informatica. (Zo nodig toetsbaar in een assessment);
 • Diepe en brede actuele (markt)kennis en ervaring op het gebied van ICT, (operationele) informatievoorziening en gerelateerde onderwerpen;
 • Kennis van en ervaring met de volgende onderwerpen wordt gezien als een pre: cybersecurity, software defined networking, (mobiele- en radio-) netwerken, navigation & positioning, big data, artificial intelligence, augmented reality, data fusion en het inzetten van cloud-native technologieën;
 • Ruime ervaring of affiniteit met het militaire operationele domein;
 • Ervaring met het introduceren van veranderingen in organisaties, het inhoudelijk leiden van en/of participeren in (internationale) multidisciplinaire teams/projecten en enige ervaring op het gebied van (ondersteuning van) beleid en ICT strategie;
 • Ervaring met toegepast technisch onderzoek en beproevingen (testen in een testomgeving en operationele omgeving), al dan niet met behulp van Concept Development & Experimentation;
 • Ruime ervaring of affiniteit met de toepassing van IV/IT binnen het operationele domein;
 • Ervaring met Werken Onder Architectuur.

3. Gewenste Competenties:

 • Analyseren
 • Beïnvloeden
 • Communiceren
 • Conceptueel denken 
 • Organisatiegericht
 • Netwerken
 • Visie

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €5.184 Max. €6.487 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling
 • Contract­duur Het betreft een contractsduur tot 1 januari 2025
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Bijzonderheden

 • Deze vacature wordt zowel in- als extern opengesteld. De procedure zal eerst intern belopen worden. Hierdoor kan het drie weken duren voordat je als externe kandidaat terugkoppeling krijgt op je sollicitatie.
 • Als je als sollicitant niet afkomstig bent uit een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of uit Zwitserland, moet je beschikken over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) om in aanmerking te komen voor deze functie.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • We verwachten van je dat je bereid bent te reizen naar het buitenland (Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten).

Meer over jouw toekomstige afdeling

Defensie Materieel Organisatie

De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding. Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier.

Programma organisatie FOXTROT

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit de sectie Realisation van de programma organisatie FOXTROT. Deze sectie vormt de spil tussen de gebruiker, leverancier en opdrachtgever en maakt de vertaalslag van strategie en architectuur naar haalbare activiteiten en projecten. De sectie Realisation zet de organisatiebehoeftes op een meerjarige roadmap en stemt lopende (continuïteit)projecten af met de moderniseringsbehoefte. Deze sectie triggert experimenten, kennisontwikkelingstrajecten en innovatieprojecten om nieuwe technologieën en methoden toe te kunnen passen. Voor de nationale moderniseringsbehoefte initieert, regisseert en coördineert het diverse projectvoorstellen. Realisation coördineert met de Requirements & Readiness de operationele en functionele behoefte vanuit diverse Communities of Interest (CoI) en legt dit vast in de FOXTROT architectuur, projectkaarten- en voorstellen. De sectie bewaakt de coördinatie, afstemming en integratie werkzaamheden van militaire communicatie systemen in militaire platformen.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Hans van Hees, Sectiehoofd Realisation

06-51157632

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw Josine Damstra-Van der Kwaak, Senior P&O-Adviseur

06-22695050

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Projectmanager

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Architect Mobiele Netwerken

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Systeem Architect

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon