Senior Inspecteur Auditor Feed

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 27 januari Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20210929_11
 • Plaatsingsdatum 6 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wist je dat diervoeders zijn bedoeld om te worden genuttigd door landbouwhuis- of huisdieren? De diervoeders en grondstoffen kunnen in Nederland worden geproduceerd of worden ingevoerd. Zo worden er speciaal voeders voor onder anderen varkens, runderen en paarden gemaakt. Maar ook hondenkluifjes, kattensticks en speciaal voer voor vogelsoorten.

Om ervoor te zorgen dat industriële bedrijven die dierlijke bijproducten en diervoeders vervaardigen dit volgens de geldende wet- en regelgeving doen, houdt de NVWA toezicht. Wil jij hier een bijdrage aan leveren? Dan is de functie van Senior Inspecteur Auditor Feed echt iets voor jou!

Als Senior Inspecteur Auditor Feed kom je te werken bij de directie Handhaven, binnen de afdeling Industrie, in het team Feed Noord. Het team bestaat uit 20 collega’s. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor het houden van toezicht op industriële bedrijven die zich bezig houden met het vervaardigen van diervoeder en de verwerking van dierlijke bijproducten in Noord-Nederland.

Wat ga je doen?
Je ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving door inspecties en audits van hun bedrijfssystemen en -locaties. Ook voer je het interventiebeleid uit bij overtredingen van deze wetgeving. Je rapporteert, stelt rapporten van bevindingen op en legt boetes op. Verder handel je klachten of meldingen over diervoeder af.

Je werkt veelal als leider van een auditteam en ondersteunt EU-audits. In je rol van senior inspecteur auditor verzamel je zo veel mogelijk informatie door vragen te stellen, goed te luisteren en door te vragen bij onduidelijkheden. Daarbij sluit je aan bij het niveau, de achtergrond en ervaringswereld van jouw gesprekspartner en pik je ook non-verbale boodschappen goed op. Je staat stevig in je schoenen en laat je niet uit het veld slaan door stressvolle situaties. De informatie die je hebt verzameld, orden je en je legt verbanden, zodat je een gefundeerd oordeel kunt vellen.

In een complexe omgeving waarin grote belangen spelen, stel je je flexibel op, schakel je tussen interventiestijlen, werk je samen met andere toezichthouders binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) of van andere overheden en pas je indien nodig dwang toe. Je voelt je prettig in de rol van procesbewaker in een speelveld van verschillende stakeholders. Als Senior Inspecteur Auditor verwachten we verder van je dat je een bijdrage levert aan de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen en het uniform toepassen van bestaande werkwijzen binnen je team.

De NVWA heeft haar toezicht ingericht in projectvorm. Als Senior Inspecteur Auditor ben je betrokken bij de ontwikkeling van deze projecten. In de uitvoeringsfase heb je de rol van projectleider en ben je inhoudelijk aanspreekpunt voor de collega’s die deelnemen aan het project. In jouw handelen vertegenwoordig je bovendien de NVWA-kernwaarden: transparant, betrouwbaar, onafhankelijk en professioneel.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de NVWA zijn de uitvoerende activiteiten ondergebracht in de afdeling Toezicht uitvoering. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om het uitvoeren van het toezicht op naleving van de regelgeving bij bedrijven en locaties, eventueel in samenwerking met andere toezichthouders of overheden.

Domein diervoeder en dierlijke bijproducten.
Binnen de domeinen diervoeder en dierlijke bijproducten gaat het om industriële bedrijven die diervoeders produceren voor landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren. In het domein dierlijke bijproducten vallen ook industriële bedrijven die dierlijke bijproducten transporteren, opslaan, verwerken tot diervoedergrondstoffen, composteren, vergisten, verstoken, et cetera.

Het toezicht richt zich op voedsel- en voederveiligheid en volksgezondheid in het algemeen, in de gehele keten. Denk hierbij aan borgen van stromen, HACCP, microbiologische criteria, handhaving van wettelijke limieten van contaminanten, residuen van bestrijdingsmiddelen, diergeneesmiddelen en de aanwezigheid van al dan niet toegelaten genetisch gemodificeerde organismen in diervoeders. Ook etikettering valt binnen de genoemde domeinen.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer P. (Paul) Niekerk, teamleider Feed regio Noord

06-15035800

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Toezichthoudend Dierenarts Divisie veterinair & import

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inspecteur Horeca, regio Randstad

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Woonplaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 3 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inspecteur EU-subsidies

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 4 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon