Senior inspecteur auditor food

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats =Woonplaats
 • Werkplekken 6
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau HBO oude stijl
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 11 juli
 • Vacaturenummer NVWA_20220407_10/11
 • Plaatsingsdatum 18 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het voldoen aan de regels en wetten rondom voedselveiligheid is ten eerste de verantwoordelijkheid van bedrijven zelf. Als inspecteur is het je taak om te inspecteren dat deze regels en wetten daadwerkelijk worden nageleefd. Zo nodig treed je handhavend op. Dat is verantwoordelijk en zelfstandig werk.

Wat ga je doen?

Je werkt binnen de directie Handhaven, bij de inspectie-afdeling Industrie in één van de vier regionale teams food. De teams bestaan uit ongeveer 15-20 collega’s en samen zijn jullie verantwoordelijk voor het houden van toezicht op industriële bedrijven binnen jullie werkgebied.

Je werkt zo veel mogelijk binnen het werkgebied van jouw team. Daarnaast wordt er gewerkt in een aantal landelijke projectteams (gericht op sectoren, bijvoorbeeld de vlees- of visverwerkende, groente- en fruit sector, of op onderwerpen, bijvoorbeeld de toepassing van additieven in levensmiddelen of allergenen, waar je als senior inspecteur uitvoerend projectcoördinator van bent. In de rol van coördinator werk je nauw samen met de teamleider en collega’s van de afdeling expertise en juridische zaken, organiseer je de uitvoering, ben je aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen van de inspecteurs die deel uitmaken van het projectteam en bewaak je de voortgang. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van audits op de bedrijven en je ondersteunt EU-audits.

Ook lever je (soms in een coördinerende rol) een bijdrage wanneer er een voedselveiligheidsincident heeft plaatsgevonden.

Behalve geplande audits en inspecties behandel je binnenkomende klachten en doe je onderzoek naar aanleiding van een melding door consumenten, door buitenlandse autoriteiten (RASFF) of door bedrijven binnen Nederland (GFL). En je levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de afdeling. Je denkt proactief mee over nieuwe werkwijzen en het uniform toepassen van bestaande werkwijzen binnen je team.

Je neemt de leiding in een auditteam. In een complexe omgeving, waarin grote belangen spelen, stel jij je flexibel op en schakel je tussen interventiestijlen. Indien nodig pas je bestuursdwang toe. Je werkt regelmatig samen met collega-toezichthouders van andere afdelingen om verschillende expertises te combineren.
Je wordt op verschillende manieren in je werk ondersteund. Zo maak je deel uit van een regionaal team of een projectteam en zijn er diverse experts waar je met je vragen terecht kunt. Je ziet je collega’s regelmatig voor teamoverleggen. Natuurlijk kun je hen altijd bellen of met hen afspreken. Daarnaast zorgen we voor een goede thuiswerkplek, inclusief laptop, telefoon en een leaseauto.
Kijk jij ernaar uit samen met ons een maatschappelijk relevante, bijdrage te leveren aan voedselveiligheid in Nederland? Reageer dan snel op deze vacature!

De opleiding
Om zelfstandig inzetbaar te worden, begin je zo snel mogelijk na je indiensttreding aan een opleidingstraject. Je wordt geschoold in wet- en regelgeving. Ook besteden we tijdens de opleiding aandacht aan aanvullende onderwerpen, zoals het doen van onderzoek en het omgaan met agressie. De opleidingen vinden zoveel mogelijk centraal in het land plaats en zijn in toenemende mate digitaal of online (e-learning). Naast het volgen van een aantal opleidingsmodules, loop je mee met een praktijkbegeleider en verschillende collega-inspecteurs. Het opleidingstraject duurt ongeveer één jaar.

In de opleidingsperiode moet je fulltime (vijf dagen) beschikbaar zijn. Na de opleiding word je – als daar aanleiding voor is – tijdens speciaal georganiseerde bijeenkomsten bijgeschoold in de nieuwste wet- en regelgeving en ontwikkelingen op je vakgebied.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de NVWA zijn de uitvoerende activiteiten ondergebracht in de afdeling Toezicht uitvoering. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om het uitvoeren van het toezicht op naleving van de regelgeving bij bedrijven en locaties, eventueel in samenwerking met andere toezichthouders of overheden.

Domein Food:
Binnen het domein Food gaat het om industriële bedrijven die zich voornamelijk bezig houden met levensmiddelen. Het toezicht richt zich op voedsel- en voederveiligheid en volksgezondheid in het algemeen in de gehele keten. Denk hierbij aan borgen van stromen, HACCP, microbiologische criteria, handhaving van wettelijke limieten van contaminanten, residuen van bestrijdingsmiddelen en diergeneesmiddelen. Ook valt etikettering binnen genoemde domeinen.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.
Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Kees jan Velzeboer / Operationeel manager team Food Noord

06-1503 6226

Johan Veneklaas Slots / Operationeel manager team Food Oost

06-1503 5953

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur Auditor Dierlijke Bijproducten

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats = woonplaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inspecteur Dierenwelzijn/Diergezondheid team DWZ5

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Manager Veterinaire Keuring & Exportcertificering

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon