Senior Inspecteur Biociden

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 28 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 7 oktober Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20220408_11
 • Plaatsingsdatum 16 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als senior inspecteur ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het toezicht op gebruik van biociden op agrarische bedrijven. Het gaat hier zowel om vee- als akkerbouw bedrijven. Deze functie is nieuw en komt voort uit extra middelen die de overheid recent hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Je staat samen met een collega aan de basis van deze nieuwe vorm van toezicht. Je gebruikt innovatieve vormen van toezicht indien noodzakelijk.

Je zorgt er voor dat het toezicht risico gebaseerd uitgevoerd wordt. Hierbij betrek je collega’s uit verschillende delen van de organisatie. Je onderhoudt contacten met inspecteurs van de NVWA, beleidsdirecties van de betrokken ministeries en de vertegenwoordigers van de sector.

Waar kom je terecht?
De NVWA is toezichthouder voor de toepassing van biociden op veeteelt- en akkerbouw bedrijven. Dit doet zij onder meer door kennis gedreven en risico gebaseerd controles uit te voeren, het betrokken Ministerie van LNV gevraagd en ongevraagd te voeden met adviezen en de dialoog met de sector en andere belanghebbenden aan te gaan.

Als senior inspecteur biociden werk je op de afdeling Expertise in het team Natuur en Gewasbescherming. Het illegaal of onoordeelkundig gebruiken van biociden, bijvoorbeeld bij het bestrijden van plaagdieren bij voedsel producerende bedrijven, kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen voor de omgeving, de aanwezige dieren of de toepassende medewerker en de voedselveiligheid. Het illegaal gebruik van Fipronil bij legkippen is daar een voorbeeld van. De NVWA heeft besloten het toezicht op biociden te intensiveren. Jij kunt hier een leidende rol in gaan spelen.

Wat ga je doen?
Met jouw kennis en kunde draag je, vanuit onze rol als toezichthouder, bij aan een verantwoorde toepassing van biociden. Je zorgt voor de ontwikkeling van de instrumenten die hiervoor nodig zijn.

Als senior inspecteur biociden ben je binnen het team, samen met een ervaren collega, verantwoordelijk voor dit toezicht op de veeteelt- en akkerbouwbedrijven. De NVWA wil beter zicht en een betere controle op de verantwoorde toepassing van biociden. Je gaat dan ook samen met collega’s een handhavingsprogramma opzetten. De insteek is breed: het programma richt zich op het verhogen van de naleving door het stimuleren van gewenst gedrag enerzijds en het controleren van de toepassing anderzijds. Als vanzelfsprekend betrek je daarbij de inspecteurs, die de controles uitvoeren. Deze zijn verspreid over meerdere inspectie teams en afdelingen. Je rapporteert over de resultaten van de controles. Ook ben je mede verantwoordelijk voor het zorgen dat inspecteurs over voldoende kennis beschikken, bijvoorbeeld door het, waar nodig, ontwikkelen en in gang zetten van opleidingstrajecten. Een aspect, dat op korte termijn aandacht verdient, is het implementeren van Integrated Pest Management bij het bestrijden van knaagdieren. De inspecteurs zullen er op toe moeten gaan zien, dat ondernemers dat op de juiste wijze doen. Je bent dan ook een team player, die zijn weg weet te vinden in een grote organisatie, je zet samenwerkingsverbanden op met de betrokken collega’s en je weet te enthousiasmeren.

Innovatie van toezicht is een speerpunt van de NVWA. Je brengt visie en zorgt voor een vernieuwende werkwijze. Je helpt collega’s in het vormen van een visie, geeft strategische inzichten en helpt hen bij het maken van afwegingen. Je stimuleert een goede samenwerking en geeft daarbij het goede voorbeeld. Dat doe je onder meer door mensen en inzichten te verbinden. Binnen de NVWA en zeker ook daarbuiten. Je zoekt actief de samenwerking en afstemming met andere inspectiediensten, kennisinstituten en brancheverenigingen op. Je weet dan ook wat er speelt en welke recente ontwikkelingen er zijn, die van belang zijn voor het uitvoeren van onze toezichtstaak. Je brengt ideeën in, over hoe we naar de toekomst toe ons toezicht op biociden vormgeven en bent een sparringpartner voor de leidinggevenden, de Coördinerend Specialistisch Inspecteur en medewerkers. Je denkt mee over de agenderende rol van toezicht.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het inhoudelijk geweten van de NVWA, zo noemen we onze afdeling Expertise ook wel. Waarom? Omdat wij de kennis opbouwen en delen, die onze collega’s nodig hebben om toezicht te houden. En omdat we de strategie van de NVWA verbinden met de uitvoering. Tatoeageshops, mestvervoerders, vissersschepen, horecaondernemingen, pretparken, agrarische bedrijven, speelgoedfabrikanten. Je kunt het zo gek niet bedenken of de NVWA controleert er of de wet- en regelgeving wordt nageleefd. Een superdivers werkveld, waarin veel kennis nodig is. Niet voor niets telt onze snelgroeiende afdeling ruim 200 medewerkers, verdeeld over tien expertiseteams. Dus wat je (studie)achtergrond en interesse ook zijn, er is altijd wel een team dat bij jou past.

Geen dag is hetzelfde.
De afdeling Expertise is hét knooppunt, als het gaat om het verbinden van buiten en binnen. Zo adviseren we over beleid en beoordelen we of nieuwe wet- en regelgeving in de praktijk uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. Maar we doen zoveel meer. Collega’s informeren over wetswijzigingen. Werkinstructies opstellen voor de inspecteurs en keuringsdiensten. En Kamervragen beantwoorden, net als vragen van collega’s, ministeries, burgers, bedrijven en andere toezichthouders. Het is nog maar een greep uit onze werkzaamheden. Elke dag is anders. En extra interessant: de NVWA is in beweging en op onze afdeling zetten we vol in op vernieuwing en innovatie. Denk bijvoorbeeld aan steeds meer data-gedreven werken om kwalitatief hoogstaande informatieproducten te kunnen leveren.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend. En als dat niet zo is, is het land in rep en roer. En terecht. We zijn tenslotte een geciviliseerd en welvarend land.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving. Zo houden we de risico’s klein.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevr. H.G.A. Sijperda, wnd. teamleider Expertise Natuur en Gewasbescherming

06-52560202

René Lesuis, Coördinerend Specialistisch Inspecteur

06-52519152

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Inspecteur Expertise Houtverordening

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Inspecteur Expertise Vis Duurzaamheid

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inspecteur Natuur

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Woonplaats
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon