Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior inspecteur diervoeder en dierlijke bijproducten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

 • Stand­plaats Werkgebied Noord-Nederland
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 2 december
 • Vacaturenummer NVWA_20190712_11
 • Plaatsingsdatum 18 oktober 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De Nederlandse burger hecht aan veilig diervoeder en voedsel en dat er goed wordt omgegaan met de dieren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet hierop toe en legt hiervoor de juiste verbindingen. Jij bent als senior inspecteur binnen de domeinen diervoeder en dierlijke bijproducten zowel regisseur in als uitvoerder van het handhavingsproces.

Als senior inspecteur auditor bij de directie Handhaven beoordeel je of de voeder- of voedselveiligheid voldoende is gewaarborgd bij veelal grote bedrijven die diervoeders produceren en dierlijke bijproducten hanteren en verwerken. Je ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving door inspecties en audits van hun bedrijfssystemen en -locaties. Ook voer je het interventiebeleid uit bij overtredingen van deze wetgeving. Je rapporteert, stelt processen-verbaal op en legt boetes op. Verder handel je klachten of meldingen over diervoeder en kwesties rond dierlijke bijproducten af.

Je werkt veelal als leider van een auditteam en ondersteunt EU-audits. In je rol van inspecteur auditor verzamel je zo veel mogelijk informatie door vragen te stellen, goed te luisteren en door te vragen bij onduidelijkheden. Daarbij sluit je aan bij het niveau, de achtergrond en ervaringswereld van jouw gesprekspartner en pik je ook non-verbale boodschappen goed op. Je staat stevig in je schoenen en laat je niet uit het veld slaan door stressvolle situaties. De informatie die je hebt verzameld, orden je en je legt verbanden, zodat je een gefundeerd oordeel kunt vellen.

In een complexe omgeving waarin grote belangen spelen, stel je je flexibel op, schakel je tussen interventiestijlen, werk je samen met andere toezichthouders binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) of van andere overheden en pas je indien nodig dwang toe. Je voelt je prettig in de rol van procesbewaker in een speelveld van verschillende stakeholders. Als senior inspecteur verwachten we verder van je dat je een bijdrage levert aan de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen en het uniform toepassen van bestaande werkwijzen binnen je team.

De NVWA heeft haar toezicht ingericht in projectvorm. Als senior inspecteur auditor ben je betrokken bij de ontwikkeling van deze projecten. In de uitvoeringsfase heb je de rol van projectleider en ben je inhoudelijk aanspreekpunt voor de collega’s die deelnemen aan het project.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch of hbo-niveau en een goed analytisch vermogen.
 • Je hebt een aantal jaren professionele ervaring, bijvoorbeeld in een kwaliteitsfunctie of een andere functie waarbij je ervaring hebt opgedaan met het identificeren van risico’s en nagaan in welke mate de bestaande beheersmaatregelen de organisatie voldoende dekken.
 • Je hebt kennis van administratieve bedrijfsprocessen om administratieve stromen te kunnen beoordelen.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en/of ervaring met veiligheidssystemen met betrekking tot diervoeder en dierlijke bijproducten, zoals GMP en HACCP, inhoudelijke kennis van diervoeder of dierlijke bijproducten en affiniteit met de wet- en regelgeving.
 • Je spreekt en schrijft goed Nederlands en bij voorkeur ook Engels.
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen en weet signalen van belanghebbenden te (h)erkennen.
 • Je combineert een zakelijke en resultaatgerichte instelling met snelle oordeelsvorming en je hebt overtuigingskracht en lef.
 • Je kunt overtuigend je oordeel of standpunt verwoorden en schroomt niet deze te delen.
 • Je begrijpt hoe je een slechtnieuwsgesprek moet voeren en schuwt dit niet.
 • Je beschikt over goede contactuele, communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.
 • Je kunt goed omgaan met werkdruk en bent goed in het plannen en organiseren van je eigen werk en dat van anderen.
 • Je kunt goed samenwerken, en zoekt actief de verbinding met collega’s en betrokkenen. Je weet en erkent wat er leeft en welke gevoeligheden er spelen en maakt deze bespreekbaar.
 • Je komt met nieuwe oplossingen en ideeën en vindt het leuk om vraagstukken te benaderen vanuit verschillende en soms onverwachte invalshoeken.
 • Je maakt doelgericht gebruik van digitale middelen. Je omarmt digitale ontwikkelingen en bent goed op de hoogte van digitale mogelijkheden.
 • Je bent in het bezit van rijbewijs B.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

We vinden het belangrijk dat je jezelf verder wilt blijven ontwikkelen. Naast je eigen ontwikkelingswensen volg je trainingen en cursussen, die vanuit de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) worden aangeboden.

Wij bieden jou:

 • een boeiende functie in een internationale context en een dynamisch krachtenveld;
 • een uitgebreid inwerkprogramma (onder meer wet- en regelgeving);
 • een dienstauto met de mogelijkheid tot privégebruik;
 • de kans een bijdrage leveren aan het ontwikkelen aan voor de NVWA vernieuwende werkwijzen.

Wij werken volgens het concept van Het Nieuwe Werken.

Bijzonderheden

 • Wanneer je solliciteert bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is het belangrijk dat je beschikt over de gevraagde opleiding(en) zoals omschreven in de functie-eisen. Geef dit duidelijk aan in je cv.
 • Wanneer je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan een kopie van je beschikking als bijlage mee met je sollicitatie.
 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de PUB-, ARAR- en NVP-sollicitatiecode.
 • Na de sluitingsdatum is het niet mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen.
 • We nemen je sollicitatie alleen in behandeling wanneer je op de juiste manier reageert via de sollicitatiebutton, en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De selectiecommissie behoudt zich het recht voor om referenties in te winnen, als de commissie dat voor de selectie nodig acht. Je wordt dan hiervan op de hoogte gesteld.
 • Online screening, bijvoorbeeld via zoekmachines en sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn de uitvoerende activiteiten ondergebracht in de afdeling Toezicht Uitvoering. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om het uitvoeren van het toezicht op naleving van regelgeving bij bedrijven en locaties, eventueel in samenwerking met andere toezichthouders of overheden.

Domein diervoeder en dierlijke bijproducten
Binnen de domeinen diervoeder en dierlijke bijproducten gaat het om industriële bedrijven die diervoeders produceren voor landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren. In het domein dierlijke bijproducten vallen ook industriële bedrijven die dierlijke bijproducten transporteren, opslaan, verwerken tot diervoedergrondstoffen, composteren, vergisten, verstoken, et cetera.

Het toezicht richt zich op voedsel- en voederveiligheid en volksgezondheid in het algemeen, in de gehele keten. Denk hierbij aan borgen van stromen, HACCP, microbiologische criteria, handhaving van wettelijke limieten van contaminanten, residuen van bestrijdingsmiddelen en diergeneesmiddelen en de aanwezigheid van al dan niet toegelaten genetisch gemodificeerde organismen in diervoeders. Ook etikettering valt binnen de genoemde domeinen.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat als onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur.

Wij streven ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker voor wil werken, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst of arbeidsbeperking. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat we in Nederland eten en andere producten kunnen kopen in het vertrouwen dat die veilig voor ons zijn. We mogen daarop vertrouwen omdat er wetten en regels zijn waar bedrijven zich aan moeten houden en die er voor zorgen dat zij het dierenwelzijn en de natuur niet aantasten. Dat gaat heel vaak goed, maar niet altijd. Daarom is het belangrijk dat we samen staan voor die veiligheid. Met ondernemers die zich aan de wetten en regels houden. Met consumenten die zelf ook goed opletten. En als NVWA, doordat wij de naleving door bedrijven controleren en bevorderen en doordat we toezien op de dier- en plantgezondheid. Met als doel mogelijke risico’s voor mensen, dieren en de natuur afdoende te beheersen.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties en opsporingsonderzoeken en goede dienstverlening en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden. We gaan uit van vertrouwen. Bedrijven die hun zaken op orde hebben, merken weinig van ons. Maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als dat in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit vijf directies: Handhaven, Keuren, Strategie, Bedrijfsvoering en CFO financiën.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Bert van Kleef, teamleider

06-1503 5920

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur diervoeder en dierlijke bijproducten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Stand­plaats 1 x werkgebied Noord-Nederland en 1 x Zuid-Nederland
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Projectcoördinator cannabis en tabak

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Inspecteur meststoffenwetgeving

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon