Senior Inspecteur Emissiehandel

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 24 januari Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer NEA_20211220_11/12
 • Plaatsingsdatum 29 december 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Jij hebt flinke maatschappelijke impact op een onderwerp dat volop in de politieke en publieke belangstelling staat: het terugdringen van de CO2-uitstoot door industriële bedrijven. Als inspecteur bij de NEa werk je aan een betrouwbare naleving van het Europese Emissiehandelssysteem en de nationale CO2 heffing. Een dynamisch werkveld dat volop in ontwikkeling is!

Zo'n 400 veelal complexe industriële bedrijven maar ook electriciteitsproducenten en luchtvaartmaatschappijen nemen deel aan het emissiehandelssysteem. Zij stoten samen ongeveer de helft van de CO2 in Nederland uit. Wat emissiehandel precies inhoudt? Het recht om broeikasgassen uit te stoten. Met één emissierecht mag een bedrijf één ton CO2 uitstoten. Het aantal beschikbare rechten wordt elk jaar minder, maar de financiële belangen worden juist groter. Jouw werk als inspecteur en toezichthouder op het systeem wordt daarmee steeds belangrijker! Tel daar het ongekend ambitieuze ‘Fit for 55’-klimaatpakket, dat de Europese Commissie afgelopen zomer lanceerde, bij op en je begrijpt dat er mooie uitdagingen voor jou liggen binnen de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

Met je collega-inspecteurs borg je de (reductie van) CO2-uitstoot van onze bedrijven. Hiertoe voer je verschillende vormen van toezicht uit: van relatief korte 'flitsinspecties' op afstand of thematisch onderzoeken en analyses van de jaarlijkse verantwoordingsrapportages van de bedrijven tot meerdaagse systeemgerichte inspecties ter plaatse. In het geval van overtredingen stel je een handhavingsonderzoek in waarbij jouw standvastigheid en communicatieve vaardigheden cruciaal zijn. Zijn er vragen, onduidelijkheden of vermoedens van overtredingen? Dan doe je voorstellen voor acties en interventies.

Je werkt niet alleen samen met je collega-inspecteurs maar benut ook de kennis en kunde van je overige collega’s binnen de NEa. Je zet daarbij resultaten om in heldere brieven en rapportages richting bedrijven, beleidsmakers en het bestuur van de NEa. Daarom ben je ook goed in het analyseren van data. Zie je dat processen of ons databeheer beter kunnen? Dan kom jij met verbetervoorstellen; waar nodig in samenwerking met je collega’s die werken aan jouw ICT ondersteuning. Je vindt het leuk om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van toezicht en handhaving. Hiervoor werk je bijvoorbeeld mee aan de nadere uitwerking van de NEa-nalevingsstrategie en zoek je afstemming met andere toezichthouders, zowel nationaal als internationaal.

We zijn op zoek naar een nieuwe inspecteur met een procestechnologische achtergrond en kennis van luchtemissie(metingen). Ervaring als toezichthouder is daarbij een pre, maar net zo belangrijk is jouw creativiteit om onze toezichtsaanpak steeds verder te professionaliseren. Omdat data-analyse een onmisbaar onderdeel is in je functie is ervaring in het omgaan en beoordelen van dataflows in bedrijven zeer gewenst, vind je het leuk om berekeningen uit te pluizen en beschik je over ruime kennis en ervaring met Excel.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De NEa bestaat uit 3 domeinen: Emissiehandel, Energie voor Vervoer en Serviceverlening & Organisatie. Het expertisegebied Toezicht en handhaving valt onder het domein Emissiehandel.

Het domein Emissiehandel ondersteunt, adviseert en houdt toezicht op de uitvoering van het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS) in Nederland. Door CO2 een prijs te geven stimuleert het systeem bedrijven minder uit te stoten en te investeren in duurzame maatregelen.
Wij controleren of deze bedrijven elk jaar genoeg emissierechten inleveren en of ze hun CO2-uitstoot en productie goed in de gaten houden. Daarnaast beheren we het CO2-register: de ‘bank’ met de rekeningen voor emissierechten. Sinds 2021 is Emissiehandel ook verantwoordelijk voor de nationale CO2-heffing.
Omdat emissiehandel gemoeid gaat met (grote) financiële belangen is de NEa een strenge handhaver, zodat het systeem betrouwbaar blijft. Tegelijkertijd ondersteunen we de bedrijven met voorlichting en hulpmiddelen om de naleving van hun verplichtingen gemakkelijker te maken.
De circa 30 medewerkers vormen een multidisciplinair team, bestaande uit technisch opgeleide inspecteurs, procestechnologen, data-analisten, beheerders transactieregister voor emissierechten, voorlichters, beleidsmatig adviseurs, en juristen.

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

De NEa is de gezaghebbende nationale autoriteit voor uitvoering en toezicht op marktinstrumenten die bijdragen aan minder CO2-uitstoot door de industrie en meer inzet van duurzame energie in vervoer – en daarmee aan een klimaatneutrale samenleving.

We houden toezicht en handhaven op CO2-uitstoot en gebruik van duurzame brandstoffen. Streng als het moet, zo nodig met boetes of andere interventies. Tegelijkertijd helpen we bedrijven met voorlichting en hulpmiddelen om te voldoen aan hun verplichtingen. Daarnaast geven we – gevraagd en ongevraagd – informatie en advies aan de markt en overheid over behaalde resultaten en relevante ontwikkelingen. In alles wat we doen zijn we onafhankelijk, rechtvaardig, open en duurzaam: de kernwaarden van de NEa.

We werken in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Als agentschap met een zelfstandig bestuursorgaan valt de NEa onder het ministerie van EZK. Het klimaat kent evenwel geen grenzen en een groot deel van de klimaatdoelstellingen, het beleid, de regelgeving en instrumenten is internationaal. Dus zetten we ons ook in voor internationale samenwerking en uitwisseling van kennis, expertise en ervaringen.

De NEa is een kleine organisatie waar hard wordt gewerkt door gedreven collega's. Door de geringe omvang zijn de lijnen kort en kan er snel geschakeld worden. Dat biedt ruimte aan initiatief, ontwikkeling en innovatie. Je ideeën zijn welkom! En kunnen leiden tot snel resultaat. Dat maakt werken voor de NEa interessant, afwisselend en uitdagend.

De Nederlandse Emissieautoriteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Meer informatie over de NEa vind je hier

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

mevrouw Maaike Breukels

06-1587 9192

de heer Robin Mulder

06-2706 5127

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker infrastructuur en duurzame industrie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior inspecteur certificerende en erkende toezichtsinstellingen

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker algemeen economische politiek

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Algemene Economische Politiek (AEP)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon