• Utrecht
 • Universitair Master
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Juridisch, Agrarisch, Internationaal
 • Solliciteer voor 21 juni 2024 Nog 7 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 52007, Plaatsingsdatum: 6 juni 2024

In de rol van Senior Inspecteur Export draag je bij aan de optimalisatie van het exportproces en je vindt het een uitdaging om toezicht te ontwikkelen en ondersteunen bij de NVWA.  

 

Je werkt binnen het team Export, dat bestaat uit ruim twintig collega's. Het doel van dit team is om het toezicht op export naar derde landen te verbeteren. Export is een dynamische werkomgeving waarin verschillende domeinen binnen de NVWA worden geraakt. We werken directie-overstijgend samen met collega's uit zowel de keur- als handhavingsteams. Daarnaast hebben we veel contact met onder andere het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), brancheorganisaties en landbouwraden. Dit maakt het werk veelzijdig en uitdagend.

 

Als senior inspecteur ben je de inhoudelijke contactpersoon voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, andere inspectiediensten, Europese netwerken, voorlichtings- en onderzoeksinstituten, branches en landbouwraden. Je speelt een belangrijke rol bij de kwaliteit, uitvoering en handhaving van wet- en regelgeving. Vanuit je affiniteit met beleid adviseer je onze opdrachtgever inhoudelijk.

 

Je maakt deel uit van de specialistengroep die verantwoordelijk is voor het beoordelen van exportcertificaten voor vlees(producten). Hiermee ondersteun je het beleidsdepartement (LNV) bij het tot stand komen van bilaterale afspraken en het verkrijgen van marktoegang in derde landen. Samen met je collega's vertaal je op strategisch-tactisch niveau de beleids- en toezichtsdoelen van de NVWA naar uniforme, effectieve kaders en heldere werkinstructies voor de certificerende inspecteurs in het operationele veld.

 

Je voert jouw werkzaamheden uit, legt verantwoording af over de voortgang en resultaten, initieert vernieuwing en creëert een omgeving waarin effectieve methoden en werkwijzen worden ontwikkeld. Naast het onderdeel Export draag je ook bij aan NVWA-brede vernieuwingsthema’s.

 

Je bent iemand die samenwerking opzoekt en initiatief neemt, met beide benen op de grond staat en projecten toetst op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Je staat open voor innovatie en hebt oog voor recente ontwikkelingen en trends binnen jouw toezichtgebied en in de samenleving. Zo draag je bij aan vernieuwing in een omgeving waar effectieve methoden en werkwijzen tot stand komen. Je kunt omgaan met weerstand en communiceren op verschillende niveaus met ketenpartners en collega's. Je durft buiten de klassieke kaders te denken en betrekt de mening van anderen om je voorstellen te verbeteren
 

De selectie gesprekken worden gehouden in de ochtend op maandag 24 juni.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning (O&O) bestaat momenteel uit 6 teams: team Voedselveiligheid en Vleesketen, team Levend Vee, team Import, team Export, team Horizontale Taken en het team Inventiebureau Dier. 
Binnen de afdeling O&O houden we ons bezig met het ontwerpen, inrichten en evalueren van keuringswerkzaamheden en toezicht in het verlengde van keuren voor verschillende doelgroepen. Hierbij wordt projectmatig gewerkt (plan-do-check-act) volgens de handhavingsregiecyclus. Ten behoeve van het toezicht op naleving, keuringswerkzaamheden en uniformiteit van werken, worden onderzoeken uitgevoerd (naleefmeting, evaluatie, marktverkenning), worden nieuwe werkwijzen ontwikkeld, wordt het werk voor de uitvoering voorbereid en worden evaluaties uitgevoerd.
Dit vraagt medewerkers die zich blijvend ontwikkelen, analytisch en reflectief zijn en flexibel inzetbaar zijn. De afdeling borgt zo de kwaliteit en consistentie van de keuringswerkzaamheden en het toezicht. We dragen zo ook bij aan kennismanagement en advisering binnen en buiten de NVWA.

 

Het domein Export richt zich op het certificeringproces voor export van dieren, dierlijke producten en levensmiddelen naar landen buiten de EU. Dit omvat het gehele proces vanaf de vraag voor export van een product, via het onderzoeken van de mogelijkheden hiertoe en het ontwikkelen van nieuwe certificaten tot het uitgeven van exportcertificaten.
Binnen het team Export wordt op tactisch/strategisch niveau gewerkt aan de kaderstelling voor de ontwikkeling, de inrichting en de evaluatie van keurings- en certificeringswerkzaamheden voor export naar derde landen. Op tactisch/operationeel niveau werkt het team samen met de uitvoering, zodat de medewerkers op de werkvloer optimaal geadviseerd en geïnformeerd worden over actuele bij Export voornamelijk Internationale- en EU-regelgeving en relevante (politiek, maatschappelijk of juridische) ontwikkelingen.
Op strategisch niveau heeft het team Export nauwe contacten met de beleidsdirecties op de Ministeries van LNV en VWS. De werkzaamheden van het team staan in het middelpunt van de maatschappelijke- en politieke belangstelling, wat het werk dynamisch en zeer relevant maakt.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, voor ons is dat vanzelfsprekend.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers niet altijd makkelijk is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toeziet. Veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat doet de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving.

Wij kijken scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Ook heeft de NVWA een belangrijke rol bij exportkeuringen en bij de import van producten in Europa.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA is verantwoordelijk voor het toezicht op dierenwelzijn, diergezondheid, voedselveiligheid, productveiligheid, tabaks- en alcoholontmoediging, plantgezondheid en natuur en milieu.

De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een Agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Sanja Ljubijankic

06-11381062

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Lieke Kleisterlee

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist Advisering

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend specialistisch adviseur dierenwelzijn

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 17 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider HR-Advies

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 3 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon