Senior Inspecteur Fraude en Opsporing

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 13 augustus
 • Vacaturenummer NVWA_20210714_12
 • Plaatsingsdatum 23 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Vind je het leuk om bij te dragen aan de positionering en richting van de Inlichtingen- en opsporingsdienst (IOD) van de NVWA? Heb jij een juridische achtergrond met een groot talent voor plannen en organiseren? Krijg je energie van het aanjagen en faciliteren om tot gezamenlijke planvorming, prioritering, resultaat en evaluatie te komen? Ben je bovendien goed in netwerken en communicatief vaardig? Dan is de functie van Senior Inspecteur Fraude en Opsporing bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) echt iets voor jou!

Hier kom je terecht
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit pakt risicogericht en op basis van kennis, de grootste maatschappelijke risico’s op het gebied van onze voedselveiligheid, productveiligheid, natuur en dierenwelzijn aan. Het is van groot belang om daarbij continu mee te bewegen met de huidige tijd, zodat we ook in de toekomst nieuwe vormen van fraude tijdig (h)erkennen.

Je komt te werken binnen de divisie Handhaven bij de afdeling Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD). De IOD is de Bijzondere Opsporingsdienst (BOD) van de NVWA en voert strafrechtelijke onderzoeken uit op alle domeinen van de NVWA.

Het team Opsporingsontwikkeling waar je lid van wordt, werkt op het snijvlak van gedragsbeïnvloeding, strategische analyse en advisering. Samen pakken we een divers palet aan werkzaamheden op. Van planvorming en strategie tot aan onderzoek en handhavingscommunicatie. Ons team heeft als opdracht de maatschappelijke impact van de strafrechtelijke opsporing te verhogen. Dit doen we onder andere door actief het fraudebewustzijn van bedrijven en overheden te vergroten om hen zodoende in staat te stellen fraude te bemoeilijken. We zijn een enthousiast, slim en sociaal team van elf collega’s dat graag creatief en strategisch kijkt om fraude zo effectief mogelijk te kunnen ontdekken, bestrijden of voorkomen.

Dit ga je doen
Als Senior Inspecteur Fraude en Opsporing voer je regie op producten en faciliteer je de totstandkoming van deze producten. Denk hierbij aan de fraudebrief, strategische domeinplannen, de jaarplanning van de IOD, het handhavingsarrangement en de jaarlijkse afspraken met alle bijzondere opsporingsdiensten (BOD-en) en het ministerie van J&V. Niet alleen zorg je voor inhoudelijke verbinding tussen deze producten, je zorgt er ook voor dat deze aansluiten bij (de timing van) de opdracht- en eigenaar-overleggen; inbedding in de jaarplancyclus van de NVWA is belangrijk. Je zorgt voor tijdige agendering bij het MT IOD, waarbij je aanzet tot het stellen van prioriteiten. Ook leg je gemaakte afspraken vast en daag je het MT uit om strategisch na te denken. Je motiveert de MT-leden om zaken die geprioriteerd zijn op te volgen en de gemaakte afspraken uit de jaarplannen uit te voeren. Wanneer dit niet gebeurt, spreek je anderen hierop aan. Je zorgt ervoor dat resultaten gemeten worden en maakt diverse rapportages, zoals de kwartaalrapportages. Indien resultaten niet behaald dreigen te worden, agendeer je dit en zorg je ervoor dat plannen bijgesteld worden om de jaarplannen te behalen. Ook zorg je voor verantwoording aan stakeholders.

Voor het handhavingsarrangement ga je in gesprek met zowel interne-, als externe partijen. Het handhavingsarrangement bevat onder andere de prioriteiten van de komende jaren met betrekking tot de inzet van strafrecht door de NVWA. Samen met de diverse partijen leg je vast waar we ons als IOD de komende jaren op gaan richten en maak je afspraken over de samenwerking. Je zorgt ervoor dat we ons binnen de IOD houden aan de gemaakte afspraken en pleegt tussentijds overleg met de andere partijen. Ook zorg je dat de plannen uit het handhavingsarrangement verbinding hebben met andere NVWA (meerjaren)plannen.

Daarnaast ben je als Senior Inspecteur Fraude en Opsporing een vraagbaak voor zaak overstijgende juridische issues binnen de IOD. Je adviseert bijvoorbeeld over de fraudebestendigheid van nieuw ontworpen regelgeving en bij het ontwikkelen van strafrechtelijke interventies. Ook help je bij het beantwoorden van Kamervragen vanuit een juridisch oogpunt of je wordt gevraagd mee te kijken met de juridische component van aanbevelingen die een teamlid doet in diens rapportage naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek of analyse over fraude(risico’s) in een bepaalde voedselketen.

Functie-eisen

Jij bent goed in vooruitkijken, je bent resultaatgerichtheid en vindt het leuk om deadlines in de gaten te houden. Je bent in staat om mensen aan de gang te zetten, waarbij je rolvast bent: je neemt een regierol en laat het werk van anderen bij hen. Je bent overtuigend in je communicatie en vindt het belangrijk om afspraken na te komen. Je bent goed in organiseren en plannen. Je staat stevig in je schoenen en bent in staat om mensen mee te krijgen. Je kan in situaties geduld opbrengen en begrijpt dat je soms beter veel gesprekken aan een idee kunt wijden dan dat je je zin doordrijft. Je bent goed in staat om continu het eindresultaat voor ogen te houden en collega’s daarop te wijzen en aan te spreken, waarbij je zowel met interne- als externe stakeholders te maken hebt.

Daarnaast zien wij het volgende:

 • WO werk- en denkniveau, met minimaal een HBO diploma.
 • Kennis van en plezier in bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
 • Affiniteit met juridische vraagstukken en kennis van strafrecht en bestuursrecht is een pré.

Wij hechten een groot belang aan diversiteit, omdat we geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteit en (talent)ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Het is een pré als je bijdraagt aan de diversiteit van het team.

Competenties:

 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie met begeleiding van ervaren collega’s.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Een prettige werkomgeving met als hoofdkantoor Utrecht op loopafstand van het Centraal Station.
 • Regelmatig leuke activiteiten met je collega’s, zoals onze (inmiddels legendarische) pub-quiz!

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.      
 • Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.  
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA (o.a. bij de IOD).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Team Opsporingsontwikkeling is een ambitieus team waar veel ideeën en initiatieven uit voortkomen, als een strategische bruisende denktank van de IOD. We werken multidisciplinair met onze achtergronden in onder meer criminologie, tropisch landgebruik, gedragswetenschappen en biomedische wetenschappen. We werken veel en makkelijk samen en hebben daarnaast onze individuele projecten waarvan we elkaar goed op de hoogte houden. Hierdoor zijn we ook een hecht team. We willen graag leren van onze (IOD-) onderzoeken en analyses, we zoeken naar verbetering waar kan en ondersteunen de gehele IOD hierbij, waardoor we veel contact hebben met collega’s uit vele teams zowel binnen de IOD als de gehele NVWA en bij opsporingspartners. Met jouw structurerende vermogens ben je een mooie aanvulling in dit team.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

L. (Loes) Berendsen teamleider Opsporingsontwikkeling a.i. (t/m 3 augustus)

06-11510527

L.E.M. (Marcel) Dallau (vanaf 4 augustus)

06-29199528

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur Uitbraken Plantgezondheid

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Corporate Recruiter met sourcing skills

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior adviseur inspecties Diergeneesmiddelen

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon