Senior inspecteur Geestelijke Gezondheidszorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Medisch / verzorging, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 10 oktober Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer IGJ 23-100
 • Plaatsingsdatum 18 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Met ons toezicht moedigen we zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg aan om goede en veilige zorg te leveren. Hiervoor stimuleren we het leren en verbeteren van een zorgaanbieder. En hiermee dragen wij bij aan de voortdurende verbetering van de zorg in Nederland. Dat is in het kort jouw betekenisvolle baan als inspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, waarvoor wij twee vacatures hebben (32-36 uur). Je werkt deels op ons kantoor in Utrecht, deels vanuit huis.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd omarmt diversiteit. We hebben behoefte aan een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, talenten en kennis. Zo zijn we op ons best en blijven we leren en verbeteren. Niet ondanks, maar dankzij verschillen. Duidelijk, onafhankelijk, eerlijk!

Wat ga je doen?
Als Senior Inspecteur bij de afdeling GGZ doe je onderzoek naar de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor mensen met psychische problemen aan de hand van relevante wet- en regelgeving, zoals onder meer de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet BIG.
Momenteel zijn we op zoek naar enkele nieuwe collega’s. Binnen de afdeling kun je worden ingezet in zowel het risicogestuurde- als incidentgerichte toezicht. Voor het incidentgerichte toezicht behandel je complexe meldingen, calamiteiten en klachten over de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Bij een melding van een calamiteit geeft de inspectie in beginsel opdracht aan de zorgaanbieder voor het doen van onderzoek. Ook stelt de inspectie eisen aan de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. Als senior inspecteur beoordeel je de kwaliteit van het onderzoek, voert gesprekken met betrokkenen, en komt in samenspraak met collega’s en adviseurs tot een gewogen oordeel. Je ziet er op toe dat verbetermaatregelen worden doorgevoerd en bent in staat in eventuele handhavingstrajecten, zoals een tuchtzaak, het voortouw te nemen. Je bent je in je werk bewust van de impact van je beslissingen. Bij een melding die door de inspectie zelf in onderzoek wordt genomen, voer jij als senior de regie. Voor het risicogestuurde toezicht signaleer je problemen rond de veiligheid en kwaliteit van de zorg aan de hand van inspectiebezoeken op locatie. Als senior inspecteur heb je een regisserende rol in de uitvoering bij het gehele toezichtsproces, dat loopt vanaf het plannen van de aanpak van het toezicht tot en met het aanbieden en toelichten van het eindoordeel aan bestuurders. Je stimuleert en zet aan tot het nemen van verbetermaatregelen, waar nodig deins je er niet voor terug om in te grijpen.
De afdeling GGZ bestaat uit 3 regioteams. In deze teams komen het incidenten- en risicogestuurde toezicht samen. Ieder team bestaat uit ongeveer 15 collega’s. Met elkaar werk je binnen bepaalde methodische kaders. Binnen de teams bespreken jullie casuïstiek en delen kennis. Ook werk je samen met collega’s van andere afdelingen en specialisten binnen de organisatie. We vinden het belangrijk dat je proactief meedenkt en meebeweegt met ontwikkelingen in de zorg, het toezicht en onze interne werkprocessen. Als senior verwachten we van jou daarbij een voortrekkersrol. Binnen de afdeling GGZ kom je te werken in regioteam Zuid of regioteam West, maar zo nodig ben je ook flexibel en breder inzetbaar.

Na je start volg je een generieke Rijksopleiding voor startende inspecteurs, waarbij de werkpraktijk van het inspecteren centraal staat. Ook neem je deel aan intern IGJ-specifieke en praktijkgerichte modules voor (beginnende) inspecteurs.

Wie ben jij?

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau (minimaal afgeronde relevante HBO/WO opleiding);
 • Je hebt goede kennis van de sector GGZ en/of meerjarige werkervaring binnen de GGZ.
 •  Je hebt gevoel voor zowel de ontwikkelingen binnen organisaties als in het politieke en maatschappelijke veld en weet hoe je je hierin moet bewegen;
 • Je kunt omgaan met publicitaire gevoeligheden en realiseert je de impact van inspectiebeslissingen en kunt hier strategisch mee omgaan;
 • Je bent gewend te werken in een bestuurlijke omgeving;
 • Je bent samenwerkingsgericht, enthousiasmerend, en stelt je coachend op;
 • Je bent veranderingsgezind en wilt steeds blijven leren en jezelf ontwikkelen, samen met anderen. Je toont hierbij initiatief en bent creatief;
 • Je kunt uitstekend analyseren en tot een gewogen oordeel komen, ook in complexe casuïstiek.
 • Je weet je uitstekend mondeling en schriftelijk uit te drukken;
 • Je hebt affiniteit met projectmatig werken.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Je salaris bedraagt minimaal € 4.214,85 en maximaal € 6.227,02, salarisschaal 12 CAO Rijk, op basis van 36 uur per week.

 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast je salaris bieden wij je:

 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 16,37 % van je salaris. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen;
 • 208 vakantie-uren bij een fulltime dienstverband (144 wettelijke vakantie-uren en 64 IKB-uren);
 • Een volledige OV-vergoeding voor woon-werkverkeer;
 • 13 weken betaald ouderschapsverlof, waarvan 9 weken 100% van je maandinkomen en de resterende periode 75%;
 • Een ruim en goed (rolstoeltoegankelijk en) bereikbaar kantoor naast het Centraal Station in Utrecht;
 • Een ingerichte gebeds- en bezinningsruimte op het Stadskantoor Utrecht;
 • De mogelijkheid om je thuiswerkplek in te richten om hybride te kunnen werken.

Meer informatie over de uitgebreide arbeidsvoorwaarden vind je in de www.caorijk.nl

 • Indien jij geselecteerd wordt naar aanleiding van jouw motivatie en CV, dan nodigen wij jou uit voor een gesprek op het IGJ kantoor in Utrecht. De eerste ronde selectiegesprekken vindt plaats op woensdag 25 oktober 2023. De vervolggesprekken vinden plaats op woensdag 1 november 2023;
 • Een functiegericht assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure;
 • Tijdens de sollicitatieprocedure vragen we je om referenties en omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig;
  Als inspecteur volg je de Rijksopleiding voor startende inspecteurs samen met inspecteurs van andere rijksinspecties. Tijdens de opleiding leer je het inspectie vak waarin je werkt aan kennis, houding en vaardigheden. Daarnaast volg je IGJ-specifieke modules voor inspecteurs. Het eerste jaar kent op dit moment 18 opleidingsdagen.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het domein Jeugd en Maatschappelijke Zorg houdt toezicht op de zorg voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, gehandicapten, asielzoekers, justitiabelen en psychisch kwetsbare cliënten. Ook houdt het domein toezicht op de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Daarnaast kijken we met de afdeling Netwerkzorg juist naar de samenhang van zorg rond deze kwetsbare cliënten en houden we toezicht op zorgpreventie en infectiepreventie.

Binnen ons toezicht zien we toe op de voorwaarden voor het verlenen van goede zorg en op de naleving van de wetgeving. Er wordt steeds meer belang gehecht aan samenwerking tussen professionals, cliënten en hun naasten. In het toezicht wordt uitgegaan van vertrouwen in de motivatie van zorgaanbieders om de best mogelijke zorg te verlenen. Dat zorgaanbieders en -besturen professioneel handelen en zich blijven inspannen voor verdere verbetering van de zorg. Met het domein Jeugd en Maatschappelijke Zorg is de IGJ een eigentijdse effectieve en slagvaardige toezichthouder die inspeelt op de actuele ontwikkelingen.

Afdeling Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Deze afdeling houdt toezicht op de geestelijke gezondheidszorg (ggz). In de ggz worden mensen behandeld omdat ze een psychische zorgvraag hebben. Het type vragen waarvoor mensen zorg krijgen in de ggz is heel divers. Van belang is dat mensen worden ondersteund in hun herstel en zoveel mogelijk regie kunnen voeren over de zorg die ze ontvangen. Zeker als de klachten langer aanhouden, kan een psychische kwetsbaarheid op allerlei levensgebieden invloed hebben.

Kenmerkend is de grote variatie in type zorgaanbod in de ggz: het kan gaan om grote instellingen met een integraal aanbod, kleinere aanbieders met een specialistisch profiel of zelfstandig gevestigde therapeuten.

Het toezicht op de ggz sluit aan op de ontwikkelingen in de samenleving en het zorgaanbod die met de ggz te maken hebben. Denk aan de kwaliteit van de ambulante ggz, effecten van personele krapte op het zorgaanbod, zorg voor mensen die verward gedrag vertonen, integere bedrijfsvoering of kwaliteit van gedwongen zorg. Het toezicht richt zich op belangrijke thema’s of risico’s in de ggz en doet ook onderzoek naar incidenten die zich voordoen.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Kijk voor meer informatie op onze website:

 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Rens Scheijven, teamcoördinator regioteam Zuid

06-11585296

Elvira van Eijk, teamcoördinator regioteam West

06-21160144

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling P&O

Solliciteren?

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Inspecteur Gehandicaptenzorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Accountant RA/AA - Senior Inspecteur

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Adviseur Internationaal Medische Technologie

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon