Senior Inspecteur Gehandicaptenzorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband (bij gebleken geschiktheid).
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 8 maart Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer IGJ 21-24
 • Plaatsingsdatum 19 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij een bijdrage leveren aan goede en veilige zorg? Kom werken bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: duidelijk, onafhankelijk, eerlijk.

Bij de afdeling Gehandicaptenzorg zoeken we een nieuwe collega vanwege de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).


Wil jij daar deel van uitmaken en meewerken aan de voortdurende verbetering van de gezondheidszorg en jeugdhulp in Nederland? Dan willen wij heel graag met je kennismaken.

Wat ga je doen?

De wet toetreding zorgaanbieders houdt in dat alle nieuwe aanbieders van zorg een meldplicht hebben. Het primaire doel hiervan is een effectiever risicotoezicht. Het tweede doel van de meldplicht is dat de nieuwe zorgaanbieder vooraf precies weet aan welke eisen zijn zorg moet voldoen, zoals aangegeven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Als senior inspecteur help je de IGJ bij het vormgeven en uitvoeren van het toezicht op deze nieuwe zorgaanbieders. Je werkt in het team Risicogestuurd toezicht Gehandicaptenzorg (RT GZ).
Het gaat daarbij om het in beeld krijgen van de zorgaanbieders die nieuw zijn en met name om het in beeld brengen van de risico’s die spelen bij deze aanbieders. Dit alles om er voor te zorgen dat de aanbieders die nieuw onder ons toezicht vallen zo snel mogelijk worden gestimuleerd om aan de randvoorwaarden voor goede zorg te voldoen. Je analyseert al de informatie die we ontvangen over de nieuwe zorgaanbieder, gaat waar nodig op bezoek en schrijft op basis hiervan heldere rapportages. Bij het onderzoek staat centraal: leren van tekortkomingen en maatregelen nemen om herhaling te voorkomen. Als senior heb je een meer regisserende rol in de uitvoering van het gehele toezichtsproces, dat loopt vanaf het plannen van de aanpak van het toezicht tot en met het aanbieden en toelichten van het eindoordeel aan bestuurders. Je zorgt voor een goede taakverdeling met en ruimte voor collega’s en handelt zelfstandig in het spanningsveld van toezichtsdoelstellingen. Je stimuleert en zet aan tot het nemen van verbetermaatregelen, waar nodig deins je er niet voor terug om in te grijpen. Ook draag je zorg voor uitvoering van thematisch toezicht en multidisciplinaire toezichtstrajecten.
Wij werken in divers samengestelde teams. Dat maakt het werk leuker, innovatiever en effectiever. Daarbij werk je binnen bepaalde methodische kaders. Jullie bespreken casuïstiek en delen kennis. Ook werk je samen met collega’s van andere afdelingen en specialisten binnen de organisatie.

IGJ is een organisatie die sterk in beweging is. Daarom vinden we het belangrijk dat je proactief meedenkt en meebeweegt met ontwikkelingen in de zorg, het toezicht en onze interne werkprocessen. Daarbij hoort ook dat je breed inzetbaar bent.

Functie-eisen

Wie ben jij?
Je hebt een open kijk op zorg en zin om met passie en drive te gaan werken aan het doel van de IGJ: behoud en verbetering van de goede Nederlandse zorg- en hulpverlening. Daarbij handel je naar ons motto: duidelijk, onafhankelijk en eerlijk. Als senior inspecteur ben je gedreven, houd je van samenwerken, ben je initiatiefrijk en daadkrachtig. Daarnaast ben je transparant en objectief in de afwegingen die je maakt en de oordelen die je vormt en kunt inzichten vertalen naar praktische en heldere rapporten en adviezen. Verder ben je zorgvuldig, analytisch en ben je bereid en in staat tot samen ontwikkelen, samen leren en vernieuwend denken en houd je van projectmatig werken.
Ook ben je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de zorg en je kennis en meerjarige werkervaring sluit aan bij de sector Gehandicaptenzorg.

 • Je hebt een relevante afgeronde academische opleiding en minimaal 5 jaar werkervaring in de zorg en/of toezicht;
 • Je hebt kennis van de sector Gehandicaptenzorg;
 • Je staat ervoor open om op verschillende plaatsen en in meerdere teams ervaring op te doen met het inspectiewerk. Door je sterke communicatieve vaardigheden en pragmatische instelling gaat dat je gemakkelijk af;
 • Je hebt de ‘stevigheid’ om op grond van bevindingen goed onderbouwde afwegingen te maken;
 • Je bekijkt vraagstukken vanuit verschillende perspectieven en vindt aansluiting bij verschillende doelgroepen in de maatschappij.
 • Je kunt goed analyseren en mondeling en schriftelijk uitstekend communiceren.
 • Je kunt omgaan met publicitaire gevoeligheden. Je realiseert je de impact die inspectiebeslissingen hebben en kunt hier strategisch mee omgaan. Daarbij blijf je ook onder moeilijke omstandigheden professioneel oordelen en handelen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Je salaris bedraagt maximaal € 5.710,- bruto per maand, schaal 12 (CAO Rijk), op basis van 36 uur per week.

 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband (bij gebleken geschiktheid).
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast je salaris bieden wij je verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • De mogelijkheid om extra vakantiedagen op te bouwen;
 • Een IKB-budget, dit bedraagt 16,37% van het jaarsalaris. In dit budget zijn de vakantie- en eindejaarsuitkering opgenomen. Iedere maand bouw je een deel van het IKB-budget op. Dit opgebouwde budget kun je gebruiken voor o.a. deelname aan fitness;
 • Een pensioenregeling bij het ABP;
 • Een volledige vergoeding woon-werkverkeer met het OV (2e klasse);
 • De mogelijkheden voor opleidingen, trainingen en coaching;
 • 166 vakantie-uren bij een fulltime aanstelling (144 wettelijke vakantie-uren en 22 IKB-uren);
 • 60% betaald ouderschapsverlof;
 • Een laptop en smartphone;
 • Een mooie flexibele werkplek in het Stadskantoor Utrecht naast het Centraal Station.

Bijzonderheden

 • Een functiegericht assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure;
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, vragen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig;
 • Je volgt een generieke Rijksopleiding voor startende inspecteurs, waarbij de werkpraktijk van het inspecteren centraal staat. Ook neem je deel aan intern IGJ-specifieke en praktijkgerichte modules voor (beginnende) inspecteurs. Het eerste jaar kent op dit moment 18 opleidingsdagen.
 • Wij vinden het belangrijk dat binnen de IGJ jouw kennis en expertise breed gedeeld wordt. Vanzelfsprekend ga je als inspecteur werken voor een specifieke afdeling. Echter, waar nodig wordt er IGJ-breed een beroep gedaan op jouw kennis.
 • De functie van Senior Inspecteur maakt deel uit van de functiefamilie Toezicht in het Functiegebouw Rijk. Kijk op www.functiegebouwrijksoverheid.nl voor het volledige functieprofiel van de functie Senior Inspecteur.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Domein Jeugd en Maatschappelijk Zorg
Het domein Jeugd en Maatschappelijke Zorg houdt toezicht op de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugdreclassering enerzijds. Anderzijds houdt het domein toezicht op de langdurige zorg voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, gehandicapten, asielzoekers, justitiabelen en psychisch kwetsbare cliënten. Daarnaast kijken we met Netwerkzorg juist naar de samenhang van zorg rond deze kwetsbare cliënten en houden we toezicht op zorgpreventie en infectiepreventie.
Binnen ons toezicht zien we toe op de voorwaarden voor het verlenen van goede zorg en op de naleving van de wetgeving. Er wordt steeds meer belang gehecht aan samenwerking tussen professionals, cliënten en hun naasten. In het toezicht wordt uitgegaan van vertrouwen in de motivatie van zorgaanbieders om de best mogelijke zorg te verlenen. Dat zorgaanbieders en -besturen professioneel handelen en zich blijven inspannen voor verdere verbetering van de zorg.
Met het domein Jeugd en Maatschappelijke Zorg is de IGJ een eigentijdse effectieve en slagvaardige toezichthouder die inspeelt op de actuele ontwikkelingen.

Afdeling Gehandicaptenzorg & Zorg voor Asielzoekers en Justitiabelen (GZ&ZAJ)
Deze afdeling kijkt naar de zorg voor mensen met én in beperking. Persoonsgerichte zorg en menswaardigheid staan daarbij voorop. Het houdt toezicht op de gehandicaptenzorg en op de medische zorg in asielzoekerscentra, penitentiaire inrichtingen en forensische psychiatrische centra (TBS). Bij GZ&ZAJ zijn drie teams: Het team ZAJ kijkt onder andere of de zorg in asielzoekerscentra, tbs-klinieken en gevangenissen goed en goed toegankelijk is. Voor gehandicaptenzorg hebben we een risicotoezichtteam (team RT) en een incidententoezichtteam (team IT). De gehandicaptenzorg is een divers toezichtgebied. Zorgvormen variëren van
intramuraal tot extramuraal, kleinschalig en grootschalig, wonen en dagbesteding. Ook de doelgroepen waarop toezicht wordt gehouden zijn divers: lichamelijk, verstandelijk of zintuiglijk beperkten van alle leeftijden. Persoonsgerichte zorg en kwaliteit van leven staan centraal. Elk jaar krijgen bepaalde onderwerpen extra aandacht. Door te agenderen en te stimuleren willen we de kwaliteit van zorg – of beter: begeleiding en behandeling – verbeteren. Waar nodig zetten we handhaving in. Onvrijwillige zorg is altijd een belangrijk onderwerp. Andere prioriteiten zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag, nieuwe en kleine zorgaanbieders, de werking van het kwaliteitskader GZ en de samenwerking met andere afdelingen en inspecties.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Kijk voor meer informatie op onze website: https://www.igj.nl/over-ons

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw ir. U.M. Tijmensen- Kruseman

06-18300048

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling Personeel & Organisatie

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Inspecteur Verpleging & Verzorging

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 4 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend Specialistisch Inspecteur Farmaceutische Producten

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Inspecteur team Meldingen afdeling Medische Technologie

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon