Senior inspecteur handhaving

Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Juridisch, Onderzoek / wetenschap, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 29 september Nog 1 dag
 • Vacaturenummer BD21/IJenV/210238
 • Plaatsingsdatum 15 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Nieuwe wetten, werkprocessen, manieren van toezicht houden en een relatief nieuw team. Het is duidelijk: als senior inspecteur toezicht en handhaving bij de Inspectie Justitie en Veiligheid draag je in belangrijke mate bij aan ontwikkeling op verschillende fronten. Help jij ons jonge, gedreven team in Den Haag het handhavingstoezicht verder vorm te geven?

Sinds kort houdt de Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) toezicht op de naleving van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen (Wet EGC). Verwacht wordt dat vanaf januari 2022 daar ook het toezicht op de naleving van de Wet kwaliteit incassodienstverlening (WKI) bij komt.

Worden wet- en regelgeving nageleefd? En zo niet, hoe treed je dan handhavend op? Als senior inspecteur toezicht en handhaving voer jij primair inspectiewerkzaamheden uit voor het toezicht op de wet EGC. Hierbij zet je jouw inlevingsvermogen in de branche in. Je gaat zelfstandig en zorgvuldig te werk en stemt waar nodig af met mede-toezichthouders. Bij het niet naleven van de wet- en regelgeving leg je organisaties bestuurlijke sancties op, zoals geldboetes of een last onder dwangsom.

Naast deze toezicht- en handhavingsactiviteiten ligt er binnen de eenheid een andere mooie kans. Je levert namelijk een actieve bijdrage aan de verdere operationalisering van ons toezichtbeleid. De inzichten die je opdoet in de praktijk vertaal je naar oplossingen om de werkprocessen te verbeteren.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Inspectie Justitie en Veiligheid
De Inspectie JenV is in 2012 opgericht na het samenvoegen van de Inspectie Openbare orde en Veiligheid en de Inspectie voor de Sanctietoepassing. We houden toezicht op de kwaliteit van de taakuitvoering en naleving van wet- en regelgeving door uitvoeringsorganisaties op het terrein van justitie en veiligheid. In de afgelopen jaren hebben we veel kennis opgebouwd over het functioneren en samenwerken van die uitvoeringsorganisaties. Het gaat dan om de politie, de brandweerzorg, de crisisbeheersing door de veiligheidsregio’s, het gevangeniswezen, de forensische zorg en de reclassering, de justitiële organisaties in het jeugddomein en onderdelen van de migratieketen.

Recenter hebben we een start gemaakt met het toezicht op slachtofferrechten en cybersecurity bij JenV-organisaties. In 2020 is daar het voorgenomen toezicht op incassobureaus en de Wet experiment gesloten coffeeshopketen bijgekomen. Afhankelijk van de risico’s en de maatschappelijke opgaven kunnen daar de komende jaren meer thema’s bijkomen.

Onze kerntaak is erop toezien dat organisaties die werkzaam zijn in het JenV-domein individueel én gezamenlijk bijdragen aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Met ons toezicht onderzoeken we waar de risico’s zich voordoen, waar het goed gaat en waar het beter kan. Door te informeren, te rapporteren en zo nodig te interveniëren, dragen we bij aan de kwaliteit van de taaktuitvoering en aan het publiek vertrouwen in de organisaties die actief zijn in het JenV-domein.

Ons motto? Dat luidt: ‘Inspectie JenV. Toezicht, omdat rechtvaardigheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn.’

Eenheid Toezicht en Handhaving
Als senior inspecteur handhaving maak je deel uit van de eenheid Toezicht en Handhaving, die zich richt op het ‘experiment gesloten coffeeshopketen’ en de incassomarkt. Het team bestaat uit jonge en enthousiaste collega’s met verschillende inhoudelijke achtergronden. Samen bouwen jullie aan de vormgeving van effectief toezicht op de twee branches.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid (JenV) verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw C. Voogt, Kwartiermaker team Toezicht en Handhaving

06-31035820

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw J. Goedhart- Wessels, HRM-adviseur

06-51561698

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend onderwijskundig adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 29 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Specialist Arbeidsmarktfraude, accent Arbeidstijden

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur crisiscoördinatie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon