Senior Inspecteur handhaving S12

Ministerie van Justitie en Veiligheid Inspectie Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling voor de duur van project/traject/werkzaamheden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 18 juni Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer BD21/IJenV/210139
 • Plaatsingsdatum 8 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Per medio 2021 gaat de Inspectie JenV toezicht houden op de naleving van de wet Experiment Gesloten Coffeeshopketen (wet EGC) en naar verwachting vanaf januari 2022 op de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (WKI).

Uit beide wetten vloeit voort dat de Inspectie JenV zich zal richten op de naleving van wet- en regelgeving en in voorkomend geval handhavend moet optreden. Handhaving vindt plaats met toepassing van bestuurlijke sancties zoals geldboetes of een last onder dwangsom.
Deze vorm van toezicht houden is nieuw binnen de Inspectie JenV.
Met ingang van 1 september 2021 hebben wij plek voor een senior Inspecteur die primair inspectiewerkzaamheden verzorgt voor het toezicht op het EGC. Daarnaast zal de Inspecteur worden ingezet op het ontwikkelen van handhavingstoezicht op zowel het EGC als de incassomarkt

Het toezicht is voor beide branches nieuw. De senior-inspecteur die wij zoeken beschouwt deze omstandigheden zondermeer als een uitdaging.
Dit vereist van de betrokken senior-inspecteur inlevingsvermogen in de branche en behoedzaam opereren bij de uitoefening van het toezicht. Je houdt er rekening mee dat het toezicht voor de branche nieuw is en de interpretatie van de wet- en regelgeving nog moet worden uitgekristalliseerd.

Functie-eisen

Wij verwachten van deze collega dat hij/zij:

 • Minimaal zeven jaar (relevante) werkervaring heeft in het toezicht en handhavingsveld en bij voorkeur bij het uitvoeren van handhavingstoezicht;
 • Kennis en ervaring op het vakgebied alcohol, tabak en/of cannabis is daarbij een pre;
 • Een actieve bijdrage levert aan de verdere operationalisering van het toezichtbeleid van de Inspectie JenV;
 • In staat is om zich in korte tijd de nieuwe wet- en regelgeving eigen te maken en te vertalen naar de praktijk;
 • Een voortrekkersrol binnen het team neemt voor het (door)ontwikkelen van werkprocessen voor inspecties;
 • Flexibele instelling heeft en energie krijgt van het werken in een team dat nog volop in opbouw is;
 • Zelfstandig toezicht en handhavingsactiviteiten uitvoert bij de organisaties waar wij toezicht op houden en waar aangewezen zorgt voor afstemming met mede-toezichthouders;
 • Stevig in zijn of haar schoenen staat, streetwise opereert en gezaghebbend de wet- en regelgeving kan uitdragen richting de organisaties waar toezicht op wordt gehouden;
 • Vanuit zijn of haar ervaring een initiërende rol heeft bij de kennisontwikkeling van het team;
 • Actief betrokken is bij de (door)ontwikkeling van het toezicht door ervaring met de uitvoeringspraktijk te koppelen aan de verbetering van werkprocessen.
 • Beschikt over een rijbewijs B;
 • WO werk en denkniveau.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling voor de duur van project/traject/werkzaamheden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Mensen van een diverse culturele achtergrond worden nadrukkelijk gevraagd om te reageren.
 • Kandidaten niet in dienst van de Rijksoverheid, krijgen eerst een contract van een jaar aangeboden. Bij goed en volledig functioneren wordt het tijdelijke contract omgezet naar een vast contract.
 • Het selectietraject bestaat uit twee gesprekken met een commissie.
 • Het opvragen van referenties worden -na het positief doorlopen van de genoemde twee gesprekken- opgevraagd.
 • Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de Inspectie JenV is het team Toezicht en Handhaving verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op het EGC en de incassomarkt. Dit jonge en enthousiaste team bestaat uit collega's met verschillende inhoudelijke achtergronden, die samen bouwen aan de vormgeving van effectief toezicht op genoemde terreinen.

Eenheid Toezicht en Hangdhaving

Ministerie van Justitie en Veiligheid Inspectie Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Ministerie kent vele uitvoeringsorganisaties die zorgen voor veiligheid op straat, internetfraude en jeugdcriminaliteit aanpakken, werken aan de nationale veiligheid, een rechtvaardig migratiebeleid etc. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over deze uiteenlopende vraagstukken Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

De Inspectie is in 2012 opgericht na het samenvoegen van de Inspectie Openbare orde en Veiligheid en de Inspectie voor de Sanctietoepassing. Na 2012 is het toezichtdomein verder uitgebreid. De Inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van wet- en regelgeving door uitvoeringsorganisaties op het terrein van justitie en veiligheid. In de afgelopen jaren is veel kennis opgebouwd over het functioneren en samenwerken van die uitvoeringsorganisaties. Het gaat dan om de politie, de brandweerzorg, de crisisbeheersing door de veiligheidsregio’s, het gevangeniswezen, de forensische zorg en de reclassering, de justitiële organisaties in het jeugddomein en onderdelen van de migratieketen. Recenter is een start gemaakt met het toezicht op slachtofferrechten en cybersecurity bij JenV organisaties. Vanaf 2021 komt daar het toezicht op incassobureaus en het experiment gesloten coffeeshopketen bij. Afhankelijk van de risico’s en/of de maatschappelijke opgave zal de Inspectie daar de komende jaren waar nodig of desgevraagd thema’s aan toevoegen.

De kerntaak van de Inspectie is erop toezien dat organisaties werkzaam in het domein van justitie en veiligheid (hierna: JenV-domein) met hun taakuitvoering individueel én gezamenlijk bijdragen aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Met haar toezicht onderzoekt de Inspectie waar zich risico’s voordoen, waar het goed gaat en waar het beter kan. Door te informeren, te rapporteren en zo nodig te interveniëren wil de Inspectie bijdragen aan de kwaliteit van de taaktuitvoering en aan het publiek vertrouwen in de organisaties die actief zijn in het JenV-domein.

Ons motto: ‘Inspectie JenV. Toezicht, omdat rechtvaardigheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn.’

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevouw C. Voogt (Kwartiermaker team Toezicht en Handhaving)

06-31035820

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevouw J. Goedhart- Wessels (HRM-adviseur)

06-51561698

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid Inspectie Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur Compliance

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur interne kwaliteit

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 18 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior inspecteur toezichthouder woningcorporaties

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon