Senior Inspecteur Huisarts

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Medisch / verzorging, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 18 augustus Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer IGJ 22-56
 • Plaatsingsdatum 6 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij bijdragen aan goede en veilige (jeugd)zorg? Kom werken bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Wij handelen vanuit het publieke belang en zijn duidelijk, onafhankelijk en eerlijk.

Bij de afdeling Eerstelijnszorg (Elzo) zoeken wij een nieuwe collega (32-36 uur) met ervaring in de huisartsenzorg.
Voor deze vacature zoeken wij bij voorkeur naar een kandidaat met een achtergrond als huisarts.

Wat ga je doen?
Binnen de afdeling Elzo voeren drie Regioteams toezicht uit op tienduizenden huisartsen, apothekers, verloskundigen, tandartsen, fysiotherapeuten, ambulancediensten, huisartsenposten, bedrijfsartsen, schoonheidssalons en alternatieve zorgverleners.

In deze functie ben je binnen de afdeling eerstelijnszorg werkzaam in een regio-team en maak je daarnaast onderdeel uit van één of meer vakgroepen. Je bent als toezichthouder verantwoordelijk voor het uitvoeren van inspectieonderzoek naar aanleiding van meldingen door zorgverleners of burgers (incidententoezicht). Ook neem je deel aan het uitvoeren van risicogestuurd toezicht. Dan bepalen we op basis van verzamelde informatie waar mogelijk risico’s voorkomen en toetsen we in het zorgveld of die risico’s voorkomen en zo ja hoe de zorgverleners die risico’s zo klein mogelijk houden.

Je gaat werken met deskundige en betrokken mensen - inspecteurs en medewerkers toezicht - met diverse achtergronden. Met je collega-inspecteurs stem je de planning van de inspectiebezoeken af. Tijdens de inspecties blijf je onder alle omstandigheden professioneel handelen. In afstemming met je collega’s kom je tot je oordeel. Ook participeer je in projecten of ben je projectleider. Je voert overleg met collega's, wetenschappelijke verenigingen, maatschappelijke organisaties en extern deskundigen over voor de zorg en het toezicht in Nederland belangrijke thema’s. Je onderhoudt relaties met beleidsafdelingen, andere toezichthouders en betrokkenen in het stelsel.

Als senior inspecteur leid je het onderzoek naar veelal ernstige en complexe meldingen. Daarbij speelt aandacht vanuit media of politiek vaak een rol. Je stimuleert en zet aan tot het nemen van verbetermaatregelen, waar nodig deins je er niet voor terug om in te grijpen. Daarnaast verwachten we dat de senior inspecteur zelfstandig trendanalyses en overzichten kan samenstellen en deze effectief kan adresseren binnen de organisatie voor het ontwikkelen van het toezicht. Je draagt bij aan vernieuwing en voert projectmatige werkzaamheden uit. Als dit nodig is kom je met aanbevelingen voor het verbeteren van ons toezicht- en interventiebeleid en weet je draagvlak te creëren voor andere manieren van werken.

De afdeling is breed, daarom zoeken we iemand dit breed inzetbaar is. Je zet jouw kennis in voor een integrale benadering en je bent in staat en bereid om ook toezichtwerk uit te voeren gericht op meerdere eerstelijnszorg aanbieders.

Je wordt bij de start gekoppeld aan een collega inspecteur. Naast de generieke Rijksopleiding voor startende inspecteurs word je binnen het team vakinhoudelijk en praktijkgericht opgeleid om met elkaar en zelfstandig het inspectiewerk te doen.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het domein CG/GMT ziet toe op de voorwaarden voor het verlenen van verantwoorde de zorg, op de (veiligheid van) medische producten en op de naleving van de wetgeving. Het domein stimuleert met zijn toezicht de zorgaanbieders en bedrijven tot goede en veilige zorg en veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van medische producten. Het domein zorgt voor een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit en veiligheid van de zorg en medische producten, dat relevant is voor de professional, de zorgaanbieder en de bedrijven en helpt bij het verbeteren van de zorg. Binnen het domein bevinden zich de volgende afdelingen: Farmaceutische Producten, Eerstelijnszorg, Medisch Specialistische Zorg en Medische Technologie.

Afdeling Eerstelijnszorg
Wij willen dat patiënten erop kunnen vertrouwen dat zij goede en veilige zorg krijgen. Zorg die je jezelf en je naasten gunt, in alle situaties en in elke fase van het leven. Onze medewerkers dragen hier dagelijks aan bij. Wij houden toezicht op het brede veld van de eerstelijnszorg in Nederland, waaronder de huisartsenzorg, mondzorg, farmaceutische zorg, paramedische zorg, ambulancezorg, geboortezorg en alternatieve zorg. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere COVID-19, E-health en tekorten op de arbeidsmarkt.

Het eerstelijnszorgveld is complex. Het omvat veel verschillende zorgsectoren en er zijn veel solistische beroepsbeoefenaren werkzaam. Ook zien we snelle veranderingen in de eerstelijnszorg. Het zorgvolume en de zorgcomplexiteit in de eerste lijn neemt toe. Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en er wordt meer in ketens en netwerken samengewerkt. Dit maakt het toezicht op de eerstelijnszorg uitdagend en dynamisch.

We stimuleren enerzijds het veld tot optimalisering van veldnormen/beroepsnormen en interne kwaliteitsbewaking en – bevordering. Anderzijds bewaken we met uitvoering ook de ‘ondergrens’ van goede zorg. De focus van ons toezicht ligt op het integraal toezicht. Dit is toezicht dat is gericht op de kwaliteit van zorg en de samenwerking rond de patiënt in netwerken en ketens.

Wij werken vanuit drie teams die ieder toezicht houden in een ander deel van Nederland. Deze toezichtgebieden zijn verdeeld in Noord, Midden en Zuid. Alle teams bestaan uit collega’s met verschillende inhoudelijke expertises. Op die manier kan er vanuit diverse perspectieven naar de zorg worden gekeken.

Binnen de afdeling is het regioteam de thuisbasis van de collega’s. Je werkt samen met je teamleden om het toezicht in het toezichtsgebied vorm te geven. Daarnaast zijn er binnen de afdeling projecten waar je aan deelneemt. Deze projecten zijn teamoverstijgend of afdelingsoverstijgend. Op die manier wordt er ook met collega’s uit andere teams en afdelingen veel samengewerkt.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

 Kijk voor meer informatie op onze website:

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Olaf Breek, Coördinerend Specialistisch Inspecteur/teamcoördinator

088-1205000

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling P&O

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Inspecteur Mondzorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Inspecteur Reclametoezicht afdeling Farmaceutische Producten

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teammanager Kwaliteit afdeling Farmaceutische Producten

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 25 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon