Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior inspecteur in-vitro diagnostica

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met vervolgens, bij gebleken geschiktheid, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Vacaturenummer IGJ 19-45
 • Plaatsingsdatum 15 oktober 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Het is belangrijk dat iedereen in ons land kan vertrouwen op betaalbare zorg met kwalitatief hoogwaardige en veilige producten. De medewerkers van de afdeling Medische Technologie bewaken de kwaliteit en veilige toepassing van een breed scala aan medische hulpmiddelen die worden gebruikt bij de diagnose, behandeling en ondersteuning van ziekten en gebreken. Het team Inspecties van de afdeling Medische Technologie is op zoek naar een senior inspecteur met aandachtsgebied in-vitro diagnostica (IVD’s) voor 36 uur per week.

Functieomschrijving
De afdeling Medische Technologie houdt toezicht op fabrikanten, Notified Bodies, zorginstellingen en laboratoria. Jij werkt als senior inspecteur in-vitro diagnostica in team Inspecties. Dit team voert op basis van signalen en risicothema’s inspecties en onderzoeken uit.

Als senior inspecteur houd je toezicht op fabrikanten van IVD’s en op laboratoria op basis van relevante wetgeving. Je opereert in het dynamische werkgebied van de veranderende wet- en regelgeving enerzijds, en de snelle ontwikkelingen binnen de medische technologie anderzijds. Een bijzondere uitdaging vormt de nieuwe Europese verordening voor de markttoelating van IVD’s die in mei 2022 van kracht zal worden. Het is van belang dat het toezicht door de IGJ tijdig op deze nieuwe regelgeving wordt afgestemd. Je hebt een spilfunctie bij het ontwikkelen van een hernieuwde visie op het inrichten van markttoezicht binnen het aandachtsgebied IVD’s. Daarnaast werk je mee aan de vertaling van wet- en regelgeving naar de ontwikkeling van nieuwe normen en technieken voor de uitvoering van het toezicht.

Op basis van meldingen, risicoanalyses en actuele ontwikkelingen, bepaal je samen met het team de aandachtspunten voor de inspecties bij fabrikanten, zorginstellingen en laboratoria. Je werkt samen met collega’s binnen de IGJ en met externe partijen zoals buitenlandse inspectiediensten en EU-lidstaten. Op die manier maakt jouw werk het verschil voor de veiligheid en toepassing van de IVD’s die in Nederland op de markt komen.

Wij vinden het belangrijk dat binnen de IGJ jouw kennis en expertise breed gedeeld wordt. Je gaat als inspecteur weliswaar werken voor de afdeling Medische Technologie. Echter, waar nodig zal/kan er IGJ-breed een beroep worden gedaan op jouw kennis.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en hebt een afgeronde opleiding in bijvoorbeeld de medische biologie, biomedische technologie, of een andere relevante klinische laboratoriumdiscipline;
 • Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring in het veld, bijvoorbeeld bij een fabrikant van IVD’s of bij een klinisch laboratorium;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met de ontwikkeling van IVD’s binnen de industrie en/of de klinische toepassing van IVD’s binnen de gezondheidszorg;
 • Je hebt affiniteit met (Europese) wet- en regelgeving betreffende IVD’s;
 • Je hebt affiniteit met de maatschappelijke, politieke en beleidsmatige verhoudingen op het terrein van de medische technologie;
 • Je staat stevig in je schoenen, straalt gezag uit, bent stressbestendig, flexibel en kunt partijen bij elkaar brengen;
 • Je bent in staat zelfstandig te werken en beschikt tegelijkertijd over een kritische en onafhankelijke opstelling; maar je kunt ook constructief samenwerken binnen een multidisciplinair team en met externe partijen;
 • Je beheerst het Nederlands en Engels uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk.

Competenties
Analyseren, oordeelsvorming, overtuigingskracht, omgevingsbewustzijn, samenwerken, creativiteit, plannen en organiseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Salarisniveau: schaal 12 van het BBRA (maximaal € 5.559,- bruto per maand, bij een fulltime dienstverband). Een functiegericht assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met vervolgens, bij gebleken geschiktheid, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

De functie van senior inspecteur maakt deel uit van de functiefamilie Toezicht in het Functiegebouw Rijk. Kijk op www.functiegebouwrijksoverheid.nl voor het volledige functieprofiel. Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, vragen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties en heb je om in dienst te treden een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ nodig.

Als dienstverband geldt in beginsel:
- behoud van de vaste aanstelling voor Rijksambtenaren die al een vaste aanstelling hebben;
- een proeftijdaanstelling (met na een jaar bij goed functioneren een vaste aanstelling) voor andere kandidaten.

Een functiegericht assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Gedurende het eerste jaar volg je de generieke opleiding voor startende inspecteurs waarbij de werkpraktijk van het inspecteren centraal staat. Vervolgens ontvang je intern de IGJ-specifieke en praktijkgerichte modules voor beginnende inspecteurs. Via het eigen curriculum van de afdeling Medische Technologie krijg je kennis over de sector. 

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het domein Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie (CG/GMT) ziet toe op de voorwaarden voor het verlenen van verantwoorde zorg, op (de veiligheid van) medische producten en op de naleving van de wetgeving. Het domein stimuleert met zijn toezicht de zorgaanbieders en bedrijven tot goede en veilige zorg en veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van medische producten.

Ook zorgt het domein voor een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit en veiligheid van de zorg en medische producten, dat relevant is voor de professional, de zorgaanbieder en de bedrijven en helpt bij het verbeteren van de zorg.

Het domein bestaat uit de afdelingen Eerstelijnszorg, Medisch-Specialistische Zorg, Farmaceutische Bedrijven, Medische Technologie, Producten en Mondzorg.

Afdeling Medische Technologie

De afdeling Medische Technologie bewaakt de veiligheid van medische apparatuur en medische hulpmiddelen en de toepassing daarvan. De afdeling bestaat uit drie teams met elk een teamcoördinator. Er is een team Inspecties, een team Ketentoezicht en een team Meldingen. We onderhouden relaties met fabrikanten, importeurs, handelaren, detaillisten, onderzoekers en zorginstellingen. Meer informatie over medische technologie vind je hier: www.igj.nl/zorgsectoren/medische-technologie.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Voortdurende verbetering van de gezondheidszorg en jeugdhulp

We kunnen in Nederland vertrouwen op goede gezondheidszorg en jeugdhulp. Altijd, overal en voor iedereen. Dat willen we zo houden, ook voor volgende generaties. Daarom bewaakt en bevordert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de veiligheid en kwaliteit van de gezondheidszorg en jeugdhulp. Dat doen wij voor alle 17 miljoen burgers in Nederland.

Naast heel veel goede, kent de zorg soms minder goede resultaten. Ook in de zorg maken mensen fouten en vinden ongelukken plaats. IGJ stimuleert aanbieders van gezondheidszorg en jeugdhulp daar open over te zijn. We verwachten dat ze leren van wat goed gaat en van wat beter moet. Voortdurende verbetering van de gezondheidszorg en jeugdhulp, daar gaat het om. Met ruim 750 medewerkers zien we hierop toe. Zo stimuleren we professionals en bestuurders om de best mogelijke zorg te leveren.

Toezien op persoonsgerichte zorg
Wij onderzoeken of zorgaanbieders de zorg voldoende afstemmen op de behoefte van de patiënt of cliënt. Daarnaast bekijken we of de samenwerking tussen zorgaanbieders goed verloopt. Begrijpt iedereen zijn rol in het zorgnetwerk, met respect voor de anderen? Want juist daarmee dragen zorgaanbieders actief bij aan het bevorderen van kwaliteit van leven. Van patiënt of cliënt, van ouders én van mantelzorgers.

IGJ gaat uit van gezond vertrouwen in aanbieders van gezondheidszorg en jeugdhulp. Dat betekent dat we verwachten dat zorgaanbieders voortdurend open staan voor verbetering en vernieuwing. Blijven verbeteringen uit? Is er direct gevaar voor de patiëntveiligheid? Dan grijpen we op passende wijze in. Zorgaanbieders die de wet overtreden sporen we op.

Breed werkveld

Het veld waar IGJ toezicht op houdt is breed. Van ziekenhuis tot alternatieve zorg. Van de verzorgende aan het bed tot aan de tandarts. Van het bestuur van een verpleeghuis of jeugdhulpinstelling tot fabrikant van geneesmiddelen. De samenleving en ons werkveld zijn altijd in beweging. Ons toezicht beweegt voortdurend mee. Zelf blijven we, net zoals wij van zorgaanbieders verwachten, voortdurend leren en ons denken en handelen verbeteren.

De mensen van IGJ

We voeren ons toezicht uit met respect voor mensen. Voor mensen die van de zorg gebruikmaken én voor hen die er in werken. Veel van ons werk speelt zich af in het brandpunt van de actualiteit. Het is verantwoordelijk werk, vaak intensief en altijd inspirerend. Wij weten dat de kwaliteit van ons werk afhangt van de kwaliteit van onze mensen.

We zoeken altijd bevlogen medewerkers. Integere mensen met een voorliefde voor maatschappelijk belang. Resultaatgericht, communicatief, stressbestendig en overtuigend. We vinden het belangrijk om met onze medewerkers in gesprek te zijn over hun bijdrage aan ons toezicht. We geven ruimte voor persoonlijke groei en reflectie en investeren in ontwikkeling en opleiding.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Dr. Leo Klomp, Teamcoördinator team Inspecties

06 50101007

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling Personeel & Organisatie

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior inspecteur veilige toepassing medische technologie

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Afdelingssecretaris

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 18 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Inspecteur afdeling Verpleging en Verzorging

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 18 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon