Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior Inspecteur Infectiepreventie

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met vervolgens, bij gebleken geschiktheid, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 17 augustus Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer IGJ 20-13
 • Plaatsingsdatum 7 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij een bijdrage leveren aan goede en veilige (jeugd)zorg? Kom werken bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Wij waken over de gezondheidszorg en jeugdhulp in Nederland en de internationale markt voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Voor het team Preventie, van de afdeling Netwerkzorg en Preventie, zijn we op zoek naar een Senior Inspecteur Infectiepreventie met zowel gedegen inhoudelijke kennis op het gebied van infectiepreventie als op het gebied van infectieziektebestrijding.

Wat ga je doen?
In 2020 is infectiepreventie en infectieziektebestrijding in de zorg weer uiterst actueel met de wereldwijde uitbraak van het Corona-virus. Het toezicht hierop zal ook in 2021 veel inzet vragen. Outbreakmanagement is een aandachtspunt in het toezicht op infectieziektenbestrijding de komende periode. Wij zoeken een bevlogen kandidaat met kennis en ervaring op dit terrein in diverse zorgsectoren. Daarnaast is inzicht in gedrag van zorgprofessionals als het gaat om infectiepreventie en kennis van de rol van de GGD in infectieziektebestrijding gewenst.

Je hebt een afwisselende en zelfstandige baan. Je werkterrein is divers, van verpleeghuizen tot particuliere klinieken, ziekenhuizen en GGD-en. Je anticipeert op nieuwe ontwikkelingen binnen de infectiepreventie en infectieziektebestrijding. Je definieert risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg en vertaalt deze naar toezichtsprojecten. Je werkt vaak projectmatig en doet dit in samenwerking met andere afdelingen binnen de IGJ. Je hebt een actieve inbreng in commissies en overleggen met veldpartijen gerelateerd aan infectiepreventie en infectieziektebestrijding. Je geeft hierover adviezen aan andere afdelingen binnen de IGJ en speelt een rol bij de afhandeling van meldingen.

Je komt te werken in een enthousiast en deskundig team. We zoeken een collega die een teamspeler is. Je kunt goed samenwerken, weet je boodschap helder over te brengen en bent in staat anderen mee te krijgen. Daarbij ben je proactief en oplossingsgericht.  

Functie-eisen

Wie ben jij?
Je hebt een onafhankelijke blik en je hebt zin om met overtuiging en drive te gaan werken aan het doel van de IGJ: behoud en verbetering van de goede Nederlandse zorg- en hulpverlening. Daarbij handel je naar ons motto: duidelijk, onafhankelijk en eerlijk.

Functie-eisen

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring in de gezondheidszorg op het gebied van infectieziekten en zorginfecties. (achtergrond als arts Infectieziektebestrijding, Maatschappij en Gezondheid of als Biomedisch Wetenschapper of  Gezondheidswetenschapper)
 • Je hebt bij voorkeur een CZO erkend diploma deskundige infectiepreventie.
 • Je hebt een goed analytisch vermogen, kunt je snel een oordeel vormen en bent in staat het grotere geheel te zien.
 • Je weet uit ervaring hoe de maatschappelijke en politieke verhoudingen op het terrein van de gezondheidszorg liggen en hebt gevoel voor zowel de ontwikkelingen binnen organisaties als in het politieke en maatschappelijke veld.
 • Je kunt omgaan met publicitaire gevoeligheden, realiseert je wat de impact is die     inspectiebeslissingen hebben en kunt hier strategisch mee omgaan.
 • Je werkt constructief en verbindend met in- en externe partijen samen. Tegelijkertijd heb je een kritische en onafhankelijke opstelling.
 • Je staat stevig in je schoenen, straalt gezag uit en kunt partijen bij elkaar brengen.
 • Je functioneren wordt gekenmerkt door een projectmatige aanpak op basis van goede analyses. Je hebt gedegen kennis van onderzoeksmethoden en -technieken.
 • Je blijft ook onder moeilijke omstandigheden professioneel oordelen en handelen en treedt daarbij toetsbaar en voorspelbaar op.
 • Je bent bereid en in staat tot samen ontwikkelen, samen leren en vernieuwend denken. Je zet gezamenlijkheid voor deelbelang en hecht veel waarde aan deskundige interactie.

Competenties
Oordeelsvorming, samenwerken, omgevingsbewustzijn, overtuigingskracht, analyseren, samenwerken, goede communicatieve vaardigheden, resultaatgericht en flexibel, creativiteit.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt maximaal € 5.671,- bruto per maand, schaal 12 (CAO Rijk), op basis van 36 uur per week. (min. € 3.815,- bruto – max. € 5.671,- bruto)

 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met vervolgens, bij gebleken geschiktheid, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast je salaris bieden wij je verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • De mogelijkheid om extra vakantiedagen op te bouwen;
 • Een IKB-budget, dit bedraagt 16,37% van het jaarsalaris. In dit budget zijn de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering opgenomen. Iedere maand bouw je een deel van het IKB-budget op. Dit opgebouwde budget kun je gebruiken voor o.a. deelname aan fitness;
 • Een pensioenregeling bij het ABP;
 • Een volledige vergoeding woon-werkverkeer met het OV (2e klasse);
 • De mogelijkheden voor opleidingen, trainingen en coaching;
 • 166 vakantie-uren bij een fulltime aanstelling (144 wettelijke vakantie-uren en 22 IKB-uren);
 • 60% betaald ouderschapsverlof;
 • Een laptop, smartphone en een flexibele werkplek in het Stadskantoor Utrecht naast het Centraal Station.

Bijzonderheden

Bijzonderheden

 • De eerste ronde selectiegesprekken zal eind augustus/begin september plaats vinden.
 • In verband met de zomer periode is de reactietermijn voor deze vacature langer dan gebruikelijk. Na de sluitingsdatum van deze vacature zullen wij u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na de sluitingsdatum, informeren of u behoort tot de kandidaten die worden uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek.
 • Een functiegericht assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, vragen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig;
 • Kijk hier voor het volledige functieprofiel inclusief de bijbehorende competenties van (Senior Inspecteur);
 • Je volgt een generieke Rijksopleiding voor startende inspecteurs, waarbij de werkpraktijk van het inspecteren centraal staat. Ook neem je deel aan intern IGJ-specifieke en praktijkgerichte modules voor (beginnende) inspecteurs. Het eerste jaar kent op dit moment 18 opleidingsdagen.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het domein Maatschappelijke Zorg
Het domein Maatschappelijke Zorg omvat vooral de langdurige zorg voor kwetsbare doelgroepen.  Het domein bestaat uit verschillende afdelingen die zich richten op toezicht op de zorg voor ouderen, gehandicapten, asielzoekers, justitiabelen en psychisch kwetsbare cliënten. Daarnaast kijken we met Netwerkzorg juist naar de samenhang van zorg rond deze kwetsbare cliënten en houden we toezicht op zorgpreventie en infectiepreventie.  

Binnen ons toezicht zien we toe op de voorwaarden voor het verlenen van goede zorg en op de naleving van de wetgeving. De zorg voor deze cliënten moet maatschappelijk ingebed zijn nu steeds meer zorg thuis plaatsvindt. Daarom wordt steeds meer belang gehecht aan samenwerking tussen professionals, cliënten en hun naasten. In het toezicht wordt uitgegaan van vertrouwen in de motivatie van zorgaanbieders om de best mogelijke zorg te verlenen. Dat zorgaanbieders en besturen professioneel handelen en zich blijven inspannen voor verdere verbetering van de zorg. Met het domein Maatschappelijke Zorg is de IGJ een eigentijdse effectieve en slagvaardige toezichthouder die inspeelt op de actuele ontwikkelingen. 

Netwerkzorg & Preventie 
De afdeling Netwerkzorg en Preventie houdt toezicht op thema’s die door alle sectoren in de gezondheidszorg heen spelen. We werken dan ook veel samen met de andere afdelingen van de IGJ. Zowel op het gebied van netwerkzorg als op het gebied van preventie houden we thematisch toezicht. De keuze voor een thema vloeit voort uit risico’s die we in de praktijk signaleren. We agenderen nieuwe risico’s en ontwikkelen hiervoor toezichtactiviteiten. De afdeling bestaat uit twee teams: 

Netwerkzorg; 
Het Team Netwerkzorg houdt toezicht op zorgnetwerken rond cliënten met meervoudige zorgbehoeften. We zien het als onze rol om goede samenwerking in zorgnetwerken te stimuleren en knelpunten te signaleren bij de betrokken zorgverleners en andere partijen. Als ontwikkelaar van toezichttrajecten op zorgnetwerken knopen we de ervaringen en expertise van de verschillende afdelingen aan elkaar.

Preventie;
Het Team Preventie ontwikkelt samen met andere afdelingen toezicht op het thema preventie in brede zin; het voorkomen dat mensen (chronisch) ziek worden. Daarnaast houdt het team toezicht op het gebied van infectiepreventie en antibiotica resistentie. De IGJ wil bijdragen aan een samenleving waarin gezond leven en persoonsgerichte zorg voorop staat, waardoor gezondheidswinst behaald wordt. 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Kijk voor meer informatie op onze website: https://www.igj.nl/over-ons

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw drs. E.M.A. Salomons, Senior Inspecteur

06-11797487

De heer dr. B. Steunenberg, Senior Inspecteur

06-41367328

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling Personeel & Organisatie

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur Geestelijke Gezondheidszorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur Geestelijke Gezondheidszorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur Verpleging en Verzorging

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 10 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon