Senior Inspecteur Jeugd

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 2
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 29 augustus
 • Vacaturenummer IGJ 22-101
 • Plaatsingsdatum 29 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij bijdragen aan goede en veilige zorg en jeugdhulp? Kom werken bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ): duidelijk, onafhankelijk, eerlijk.

Bij de afdeling Jeugd zoeken we twee nieuwe collega’s voor 32-36 uur per week.

Met het oog op onze publieke taak vinden wij het belangrijk om goed aansluiting te vinden bij verschillende doelgroepen in de maatschappij. Bij de Inspectie hechten wij waarde aan openheid en gelijkheid. Iedereen kan en mag zichzelf zijn. Wij werken in divers samengestelde teams. Dat maakt het werk leuker, innovatiever en effectiever. Wil jij daar deel van uitmaken en meewerken aan de voortdurende verbetering van de maatschappelijke zorg en jeugdhulp in Nederland? Dan willen wij heel graag met je kennismaken.
Onze organisatie zit in een ontwikkelfase die volop de ruimte biedt voor nieuwe ideeën en creativiteit om te werken aan relevante maatschappelijke vraagstukken, die een integrale aanpak vragen van onze toezicht afdelingen.

Wat ga je doen?
De afdeling Jeugd houdt toezicht op de kwaliteit van jeugdhulp in Nederland. We werken integraal in regionale teams: Noord, Midden en Zuid. Met risicotoezicht zetten we ons in op de grootste risico’s in de jeugdhulp, door risico-informatie te verzamelen en gericht op bezoek te gaan. In het risicotoezicht letten we soms extra op bepaalde thema’s, zoals deskundigheid van professionals. Met incidententoezicht reageren we op meldingen van burgers, aanbieders in het jeugddomein, gemeenten en andere instanties.

De medewerkers van Jeugd werken nauw samen met andere afdelingen binnen de IGJ, andere inspecties en betrokken veldpartijen. Samen zijn we verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit en de veiligheid van de jeugdhulp, de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Als senior inspecteur ben je verantwoordelijk voor het doen van inspectiebezoeken bij
zorgaanbieders in de jeugdhulp om de kwaliteit en veiligheid van zorg voor jeugdigen te
beoordelen. Je spreekt met bestuurders van (grote) jeugdhulpaanbieders, medewerkers, jeugdigen en ouders en beoordeelt en behandelt meldingen. Ook heb je regelmatig te maken met gemeenten en Wmo-toezichthouders. Daarbij treed je met gezag en deskundigheid op als representant van de inspectie. Je geeft uitleg en toelichting op inspectiestandpunten en inspectieoordelen.

Je begeleidt daarbij de inspecteurs en zorgt ervoor dat zij door jouw vakmanschap en stimulerende houding hun werk goed uitoefenen.

Verder denk je mee over de ontwikkeling van het toezicht en het verbeteren van interne werkprocessen. Je treedt desgevraagd op als projectleider en weet draagvlak te creëren voor andere manieren van werken. Je hebt een gevarieerd werkpakket en bent breed inzetbaar.

In ons werk zijn we professioneel en altijd op zoek naar manieren om ons toezicht te optimaliseren. We stimuleren je nieuwsgierigheid en zelfstandigheid én bieden je de mogelijkheid om je kennis te blijven versterken.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Domein Jeugd en Maatschappelijk Zorg
Het domein Jeugd en Maatschappelijke Zorg houdt toezicht op de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugdreclassering enerzijds. Anderzijds houdt het domein toezicht op de langdurige zorg voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, gehandicapten, asielzoekers, justitiabelen en psychisch kwetsbare cliënten. Daarnaast kijken we met Netwerkzorg juist naar de samenhang van zorg rond deze kwetsbare cliënten en houden we toezicht op zorgpreventie en infectiepreventie.
Binnen ons toezicht zien we toe op de voorwaarden voor het verlenen van goede zorg en op de naleving van de wetgeving. Er wordt steeds meer belang gehecht aan samenwerking tussen professionals, cliënten en hun naasten. In het toezicht wordt uitgegaan van vertrouwen in de motivatie van zorgaanbieders om de best mogelijke zorg te verlenen. Dat zorgaanbieders en -besturen professioneel handelen en zich blijven inspannen voor verdere verbetering van de zorg. Met het domein Jeugd en Maatschappelijke Zorg is de IGJ een eigentijdse effectieve en slagvaardige toezichthouder die inspeelt op de actuele ontwikkelingen.

Afdeling Jeugd I en Jeugd II
Ieder kind een veilig thuis en een gezonde ontwikkeling, dat is de missie van de afdelingen van Jeugd I en Jeugd II. De medewerkers van de afdelingen onderzoeken of kinderen en jeugdigen goede én voor hen passende hulp krijgen in een veilige omgeving. De inspectie verzamelt daarom informatie over de organisaties die onder de Jeugdwet vallen en doet hier onderzoek naar. De uitkomsten van die onderzoeken kunnen onder meer reden zijn om op inspectiebezoek te gaan bij een aanbieder van jeugdhulp. Bij het toezicht staat het belang van het kind centraal. Daarom spreken de inspecteurs ook graag met kinderen en jeugdigen tijdens een inspectiebezoek. Op deze manier kan de inspectie onderzoeken of aanbieders goede jeugdhulp bieden.
Naast de reguliere toezichtsactiviteiten besteden de afdelingen vanuit een programmatische aanpak tevens aandacht aan thema’s als preventie, passende hulp en het stimuleren van een ontwikkelingsgericht klimaat. Verder vinden we het belangrijk dat het toezicht aansluit op ontwikkelingen in en de diversiteit van de sector. Zo worden er steeds nieuwe manier ontwikkeld om effectief en efficiënt toezicht te kunnen houden. We werken nauw samen met andere inspecties en betrokken veldpartijen. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit en de veiligheid van de jeugdhulp, de jeugdbescherming en jeugdreclassering en de andere aanbieders in het jeugddomein.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Kijk voor meer informatie op onze website: https://www.igj.nl/over-ons 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Claudia Heikoop, afdelingshoofd Jeugd

06-25022352

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling Personeel & Organisatie

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Landelijk Meldpunt Zorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 29 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Inspecteur Huisarts

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Inspecteur Mondzorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon