Senior Inspecteur Medisch Specialistische Zorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 2 september
 • Vacaturenummer IGJ 21-56
 • Plaatsingsdatum 14 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij bijdragen aan goede en veilige zorg? Kom werken bij de Inspectie Gezondheidszorg
en Jeugd. Wij handelen vanuit het publieke belang en zijn duidelijk, onafhankelijk en eerlijk.

Bij de afdeling Medisch Specialistische Zorg (MSZ) zoeken we twee senior inspecteurs voor 32 - 36 uur per week voor het incidententoezicht.

Twee teams binnen de afdeling MSZ houden zich bezig houden met het toezicht naar aanleiding van meldingen door ziekenhuizen en klinieken. In één van deze twee teams, het team Eigen Onderzoek, zijn wij op zoek naar versterking.

Wat ga je doen?
Als senior inspecteur bij de afdeling Medisch Specialistische Zorg (MSZ) geef je samen met ruim 60 collega’s invulling aan het toezicht op de medisch specialistische zorg. Je houdt toezicht op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en andere relevante wet- en regelgeving. Je verricht inspectiebezoeken bij ziekenhuizen en particuliere klinieken door het hele land. Je ziet het als een uitdaging om met toezicht bij te dragen aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Je werkzaamheden bestaan met name uit het behandelen van meldingen, zoals calamiteitmeldingen en ontslag bij disfunctioneren. Je bent daarbij verantwoordelijk voor het uitvoeren van inspectieonderzoek naar aanleiding van deze meldingen. De inspectie kan ook om andere redenen besluiten om zelf een onderzoek te doen, bijvoorbeeld op basis van bevindingen in het risico-gestuurde toezicht. Tijdens een inspectieonderzoek ga je in gesprek met betrokkenen, bijvoorbeeld bestuurders, zorgverleners, patiënten en hun naasten. Je maakt hiervan verslagen en de bevindingen leg je vast in een heldere rapportage. Zo nodig formuleer je maatregelen.

Als senior inspecteur ben je verantwoordelijk voor het gehele inspectieonderzoek. Dit betekent het dragen van verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderzoek zowel op inhoud als op proces. Je voert regie en bewaakt de kwaliteit. Uiteraard doe je dat niet alleen. Je bepaalt in samenwerking en samenspraak met collega’s de inrichting van het onderzoek en het toezicht- en handhavingstraject.

Naast de werkzaamheden voor het team eigen onderzoek draag je als senior inspecteur bij aan de werkzaamheden van het team Meldingenonderzoek. Dat team is verantwoordelijk voor de beoordeling van de rapportages die de ziekenhuizen en klinieken indienen na incidenten/calamiteiten meldingen, maar ook de triage voor de binnenkomende meldingen.

We vinden het belangrijk dat er goede verbinding is tussen de verschillende teams en afdelingen. Naast bovenstaande werkzaamheden participeer je als senior inspecteur in (sectoroverstijgende) toezichtsprojecten.

Functie-eisen

Wie ben jij?
Je hebt een onafhankelijke blik en je hebt zin om met overtuiging en drive te gaan werken aan het doel van de IGJ: behoud en verbetering van de goede Nederlandse zorg- en hulpverlening. Daarbij handel je naar ons motto: duidelijk, onafhankelijk en eerlijk.

 • Je beschikt over een afgeronde academische opleiding en werkervaring in de medisch specialistische zorg, bij voorkeur minimaal vijf jaar als zorgverlener of in een andere relevante functie;
 • Je hebt aantoonbaar belangstelling voor de organisatie en de kwaliteit van de gezondheidszorg;
 • Je weet, uit ervaring, hoe de maatschappelijke en politieke verhoudingen op het terrein van de gezondheidszorg liggen en hebt gevoel voor zowel de ontwikkelingen binnen organisaties als in het politieke en maatschappelijke veld;
 • Je kunt omgaan met publicitaire gevoeligheden en bent bewust van de impact van inspectiebeslissingen en kunt hier sensitief mee omgaan;
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. Je kunt je verplaatsen in de belevingswereld en context van je gesprekspartners en gaat een lastig gesprek niet uit de weg;
 • Je schriftelijke communicatie is helder en bondig;
 • Je houdt ervan om te werken in een team, constructief en verbindend. Ook heb je een kritische en onafhankelijke opstelling en sta je stevig in je schoenen;
 • Je werkt projectmatig op basis van goede analyses;
 • Je oordeelsvorming en handelen is professioneel, toetsbaar en voorspelbaar. Ook onder moeilijke omstandigheden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Je salaris bedraagt minimaal € 3.842,- en maximaal € 5.710,- salarisschaal 12 CAO Rijk, op basis van 36 uur per week. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring.

 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast je salaris bieden wij je verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • De mogelijkheid om extra vakantiedagen op te bouwen;
 • Een IKB-budget, dit bedraagt 16,37% van het jaarsalaris. In dit budget zijn de vakantie- en eindejaarsuitkering opgenomen. Iedere maand bouw je een deel van het IKB-budget op. Dit opgebouwde budget kun je gebruiken voor o.a. deelname aan fitness;
 • Een pensioenregeling bij het ABP;
 • Een volledige vergoeding woon-werkverkeer met het OV (2e klasse);
 • De mogelijkheden voor opleidingen, trainingen en coaching;
 • 166 vakantie-uren bij een fulltime aanstelling (144 wettelijke vakantie-uren en 22 IKB-uren);
 • 60% betaald ouderschapsverlof;
 • Een laptop smartphone en een flexibele werkplek in het Stadskantoor Utrecht naast het Centraal Station.

Bijzonderheden

 • Voor zowel de eerste als de tweede ronde selectiegesprekken zijn twee dagdelen gereserveerd. Wanneer je wordt uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek op 13 september a.s., dan zal een eventueel tweede selectiegesprek plaatsvinden op 20 september a.s.. Wanner je wordt uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek op 15 september a.s., dan zal een eventueel tweede selectiegesprek plaatsvinden op 23 september a.s.;
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, vragen we tijdens de
 • sollicitatieprocedure om referenties;
 • Ga naar www.functiegebouwrijksoverheid.nl voor het volledige functieprofiel inclusief de bijbehorende competenties van Senior Inspecteur;
 • Een functiegericht assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure;
 • Wij vinden het belangrijk dat binnen de IGJ jouw kennis en expertise breed gedeeld wordt. Je gaat als inspecteur weliswaar werken voor de afdeling Medische Specialistische Zorg. Echter, waar nodig zal/kan er IGJ-breed een beroep worden gedaan op jouw kennis.

Meer informatie over de vacature:
Gedurende de periode 14 juli tot en met 12 augustus kun je voor vragen telefonisch contact opnemen met Kelly Hamoen, Senior Inspecteur, afdeling Medisch Specialistische Zorg via telefoonnummer 06-25643699.

Vragen gedurende de periode 13 augustus tot en met 1 september kunnen per e-mail worden gesteld via e-mailadres: mszmo@igj.nl. Vanuit de afdeling zal je vraag zo spoedig mogelijk worden beantwoord.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Domein Curatieve Gezondheidszorg/Geneesmiddelen en Medische Technologie
Het domein CG/GMT ziet toe op de voorwaarden voor het verlenen van verantwoorde de zorg, op de (veiligheid van) medische producten en op de naleving van de wetgeving. Het domein stimuleert met zijn toezicht de zorgaanbieders en bedrijven tot goede en veilige zorg en veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van medische producten. Het domein zorgt voor een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit en veiligheid van de zorg en medische producten, dat relevant is voor de professional, de zorgaanbieder en de bedrijven en helpt bij het verbeteren van de zorg. Binnen het domein bevinden zich de volgende afdelingen: Farmaceutische Producten, Eerstelijnszorg, Medisch Specialistische Zorg en Medische Technologie.

Afdeling Medisch Specialistische Zorg
De afdeling Medisch Specialistische Zorg houdt toezicht op ziekenhuizen en particuliere klinieken, revalidatiecentra en abortusklinieken. Ons toezicht richt zich op de grootste risico’s voor de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in deze instellingen. Dat doen wij om te beginnen op basis van wet- en regelgeving hiervoor en veldnormen en richtlijnen die de sector heeft opgesteld. Maar we kijken verder dan dat, zoals naar het functioneren van het bestuur en de cultuur binnen een instelling. Wij vinden het ook belangrijk dat zorginstellingen leren van incidenten, zodat zij deze risico’s steeds beter beheersen.

De afdeling bestaat in totaal uit vier teams die nauw samenwerken:

Het team Meldingenoverleg behandelt de meldingen over calamiteiten. Het gaat daarbij om meldingen van zowel instellingen als burgers. Het team toetst de calamiteitenanalyses van de instellingen, met aandacht voor de opgestelde verbetermaatregelen. Wanneer nodig stelt het team aanvullende vragen aan de instelling;

Het team Eigen Onderzoek doet onderzoek naar calamiteiten als daar aanleiding toe is. Bijvoorbeeld als een calamiteit onvoldoende is onderzocht door de instelling zelf, of als een bepaalde calamiteit vaker voorkomt bij dezelfde instelling. Daarnaast onderzoekt dit team de meldingen over (mogelijk) disfunctionerende beroepsbeoefenaren en de meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag;

Vanuit team Ziekenhuizen houden accounthouders toezicht op de ziekenhuiszorg in Nederland. Ze hebben nauw contact met de raden van bestuur en andere vertegenwoordigers van ziekenhuizen. Het team toetst of er sprake is van Goed Bestuur en heeft aandacht voor leiderschap, cultuur en gedrag in het ziekenhuis. Daarnaast toetst het team de patiëntveiligheid op risicovolle afdelingen zoals de SEH, IC en OK. Ook hebben we extra aandacht voor kritische processen zoals medicatietoediening, verpleging en sedatie;

Het team Risicotoezicht houdt toezicht op de particuliere klinieken, waaronder de zelfstandige behandelcentra. Het team draagt daarnaast samen met betrokken partijen bij aan de ontwikkeling van indicatoren voor medisch specialistische zorg.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Kijk voor meer informatie op onze website.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw K. (Kelly) Hamoen MSc (bereikbaar tot en met 12 augustus)

06-25643699

Afdeling Medisch Specialistische Zorg (periode 13 augustus t/m 1 september)

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

afdeling Personeel & Organisatie

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend / Specialistisch Inspecteur (CSI) met de rol van Teamcoördinator

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend / Specialistisch Inspecteur (CSI)

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Inspecteur Notified Bodies

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon