Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior inspecteur medische technologie projectmatig thematoezicht

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met vervolgens, bij gebleken geschiktheid, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 28 oktober Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer 19-52
 • Plaatsingsdatum 5 oktober 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Het is belangrijk dat iedereen in ons land kan vertrouwen op kwalitatief hoogwaardige en veilige producten in de zorg. De medewerkers van de afdeling Medische Technologie dragen hier dagelijks aan bij. Wij bewaken de veiligheid en toepassing van een breed scala aan medische hulpmiddelen die worden gebruikt bij de diagnose, behandeling en ondersteuning van ziekten en gebreken.

Functieomschrijving
De afdeling Medische Technologie houdt toezicht op het brede veld van de medische technologie, zoals in Nederland en buitenland gevestigde fabrikanten, wederverkopers, Europees gemachtigden, Notified Bodies, zorginstellingen en zorgverleners. De afdeling kent een sterk internationaal karakter. Recente nieuwe Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen vormt de komende jaren een belangrijk onderwerp waar we ons toezicht verder op inrichten.

In deze functie kom je te werken in team Ketentoezicht. Dit team houdt zich vooral bezig met thematisch en projectmatig ingericht toezicht op onderwerpen in de keten van productontwikkeling tot de toepassing. Vanuit het perspectief van kwaliteit en veiligheid vragen deze om bijzondere aandacht. Actuele voorbeelden zijn onder meer implantaten, klinisch onderzoek of gebruik medische technologie in de cosmetische sector of de thuiszorg. Wij zoeken versterking voor enkele lopende en toekomstig verwachte projecten.

Als senior inspecteur opereer je in het dynamische werkgebied van veranderende wet- en regelgeving enerzijds en de snelle ontwikkelingen van de medische technologie anderzijds. Je volgt de actuele ontwikkelingen, analyseert deze en neemt de inzichten mee bij het inrichten en uitvoeren van het toezicht. Binnen het team werk je aan specifieke toezichtprojecten, met een eigen verantwoordelijkheid voor je dossier(s) en/of treed je op als projectleider. Op je dossiers onderhoud je externe contacten en voer je inspecties bij zorginstellingen uit. Hiervoor ontwikkel je op geleide van wetten, richtlijnen en veldnormen in de zorg toezicht- en handhavingskaders . Je werkt daarbij zowel samen met de collega’s uit jouw team en afdeling alsmede van andere afdelingen. Daarnaast onderhoud je externe contacten met onder meer fabrikanten, zorginstellingen, koepel- en brancheorganisaties, het ministerie van VWS en internationale collega inspectiediensten. Je neemt deel aan overleg met externe stakeholders en bouwt ons stakeholdermanagement verder mee uit. 

Je bekleedt als senior inspecteur een spilfunctie die je de uitdagende mogelijkheid biedt om echt het verschil te maken voor de patiëntenzorg op de thema’s en dossiers waar je je mee bezig houdt. Daarnaast denk je mee en draag je bij aan de verdere ontwikkeling van het toezicht.

Wij vinden het belangrijk dat binnen de IGJ jouw kennis en expertise breed gedeeld wordt. Je gaat als senior inspecteur weliswaar werken voor de afdeling Medische Technologie. Echter, waar nodig zal/kan er IGJ-breed een beroep worden gedaan op jouw kennis.

Functie-eisen

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en beschikt over een afgeronde opleiding op het gebied van (medische) technologie of gezondheidszorg;
 • Je hebt ervaring met en kennis van de huidige medische technologie en de klinische toepassing daarvan vanuit de medische industrie, de zorg, dan wel de onderzoekswereld;
 • Ervaring met implantaten of de cosmetische sector strekt tot aanbeveling;
 • Kennis van de regelgeving en normen op het gebied van medische technologie in de zorg is een pré;
 • Je hebt ervaring als projectleider en bent in staat zelfstandig en met een visie op je toezichtdossiers te acteren;
 • Je maakt nieuwe dossiers snel eigen en benadert met creativiteit complexe toezichtgebieden met nieuwe toezichtvormen;
 • Je bent in staat in externe contacten op bestuurlijk niveau de dialoog te voeren;
 • Je bent analytisch sterk, je kunt snel schakelen en informatie verwerken, een afgewogen oordeel vormen en dit met gezag uitstralen;
 • Je bent gericht op samenwerking, kunt goed werken in team- en projectverband en bent communicatief vaardig;
 • Je hebt lef en bent in staat om met autoriteit handhavend op te treden;
 • Je beheerst het Nederlands en Engels uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk.

Competenties
Analyseren, oordeelsvorming, overtuigingskracht, omgevingsbewustzijn, samenwerken, creativiteit, plannen en organiseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Deze functie is gewaardeerd op schaal 12 van de cao Rijk (maximaal € 5.559,90 bruto per maand, bij een fulltime dienstverband). 

  Voor Rijksambtenaren met een vast dienstverband geldt in beginsel behoud van het vaste dienstverband

 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met vervolgens, bij gebleken geschiktheid, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

Gedurende het eerste jaar volg je de generieke opleiding voor startende inspecteurs waarbij de werkpraktijk van het inspecteren centraal staat. Vervolgens ontvang je intern de IGJ-specifieke en praktijkgerichte modules voor beginnende inspecteurs. Via het eigen curriculum van de afdeling Medische Technologie krijg je kennis over de sector.  

De functie van senior inspecteur maakt deel uit van de functiefamilie Toezicht in het Functiegebouw Rijk. Kijk op www.functiegebouwrijksoverheid.nl voor het volledige functieprofiel. 

Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, vragen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties en heb je om in dienst te treden een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ nodig.

De eerste ronde selectiegesprekken vindt plaats op maandagmiddag 4 november a.s. De vervolggesprekken vinden plaats op maandagochtend 14 november a.s..

Een functiegericht assessment maakt onderdeel uit van deze selectieprocedure.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Domein Curatieve Gezondheidszorg/Geneesmiddelen en Medische Technologie (CG/GMT) Het domein Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie (CG/GMT) ziet toe op de voorwaarden voor het verlenen van verantwoorde zorg, op (de veiligheid van) medische producten en op de naleving van de wetgeving. Het domein stimuleert met zijn toezicht de zorgaanbieders en bedrijven tot goede en veilige zorg en veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van medische producten. Ook zorgt het domein voor een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit en veiligheid van de zorg en medische producten, dat relevant is voor de professional, de zorgaanbieder en de bedrijven en helpt bij het verbeteren van de zorg. Binnen het domein bevinden zich de volgende afdelingen: Eerstelijnszorg, Medisch Specialistische Zorg, Farmaceutische Bedrijven, Medische Technologie, Producten & Mondzorg.

Afdeling Medische Technologie De afdeling Medische Technologie bewaakt de veiligheid van  medische hulpmiddelen en de toepassing daarvan. De afdeling bestaat uit drie teams met elk een teamcoördinator. Er is een team inspecties, een team ketentoezicht en een team meldingen. We onderhouden relaties met fabrikanten, importeurs, handelaren, detaillisten, onderzoekers en zorginstellingen.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Voortdurende verbetering van de gezondheidszorg en jeugdhulp We kunnen in Nederland vertrouwen op goede gezondheidszorg en jeugdhulp. Altijd, overal en voor iedereen. Dat willen we zo houden, ook voor volgende generaties. Daarom bewaakt en bevordert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de veiligheid en kwaliteit van de gezondheidszorg en jeugdhulp. Dat doen wij voor alle 17 miljoen burgers in Nederland.

Naast heel veel goede, kent de zorg soms minder goede resultaten. Ook in de zorg maken mensen fouten en vinden ongelukken plaats. IGJ stimuleert aanbieders van gezondheidszorg en jeugdhulp daar open over te zijn. We verwachten dat ze leren van wat goed gaat en van wat beter moet. Voortdurende verbetering van de gezondheidszorg en jeugdhulp, daar gaat het om. Met ruim 750 medewerkers zien we hierop toe. Zo stimuleren we professionals en bestuurders om de best mogelijke zorg te leveren.

Toezien op persoonsgerichte zorg Wij onderzoeken of zorgaanbieders de zorg voldoende afstemmen op de behoefte van de patiënt of cliënt. Daarnaast bekijken we of de samenwerking tussen zorgaanbieders goed verloopt. Begrijpt iedereen zijn rol in het zorgnetwerk, met respect voor de anderen? Want juist daarmee dragen zorgaanbieders actief bij aan het bevorderen van kwaliteit van leven. Van patiënt of cliënt, van ouders én van mantelzorgers.

IGJ gaat uit van gezond vertrouwen in aanbieders van gezondheidszorg en jeugdhulp. Dat betekent dat we verwachten dat zorgaanbieders voortdurend open staan voor verbetering en vernieuwing. Blijven verbeteringen uit? Is er direct gevaar voor de patiëntveiligheid? Dan grijpen we op passende wijze in. Zorgaanbieders die de wet overtreden sporen we op.

Breed werkveld Het veld waar IGJ toezicht op houdt is breed. Van ziekenhuis tot alternatieve zorg. Van de verzorgende aan het bed tot aan de tandarts. Van het bestuur van een verpleeghuis of jeugdhulpinstelling tot fabrikant van geneesmiddelen.

De samenleving en ons werkveld zijn altijd in beweging. Ons toezicht beweegt voortdurend mee. Zelf blijven we, net zoals wij van zorgaanbieders verwachten, voortdurend leren en verbeteren in ons denken en handelen.

De mensen van IGJ We voeren ons toezicht uit met respect voor mensen. Voor mensen die van de zorg gebruikmaken én voor hen die er in werken. Veel van ons werk speelt zich af in het brandpunt van de actualiteit. Het is verantwoordelijk werk, vaak intensief en altijd inspirerend. Wij weten dat de kwaliteit van ons werk afhangt van de kwaliteit van onze mensen. We zoeken bevlogen medewerkers. Integere mensen met een voorliefde voor maatschappelijk belang. Resultaatgericht, communicatief, stressbestendig en overtuigend. We vinden het belangrijk om met onze medewerkers in gesprek te zijn over hun bijdrage aan ons toezicht. We geven ruimte voor persoonlijke groei en reflectie en investeren in ontwikkeling en opleiding. 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

J.M. (Judith) Zondag, recruiter

06-50054576

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior inspecteur veilige toepassing medische technologie

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Inspecteur medische technologie

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 28 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Senior inspecteur in-vitro diagnostica

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon