Senior Inspecteur Risicotoezicht Verpleging en Verzorging

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Medisch / verzorging, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 11 juli
 • Vacaturenummer IGJ 22-68
 • Plaatsingsdatum 20 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij een bijdrage leveren aan goede en veilige zorg? Kom werken bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Wij handelen vanuit het publieke belang en zijn duidelijk, onafhankelijk en eerlijk.

Voor de afdeling Verpleging en Verzorging zijn wij op zoek naar een ervaren senior inspecteur voor 32-36 uur per week.

Omdat wij handelen vanuit het publieke belang vinden wij het belangrijk dat we ons goed kunnen inleven en aansluiting kunnen vinden bij verschillende doelgroepen in de maatschappij. Bij de inspectie hechten wij waarde aan openheid en gelijkheid. Iedereen kan en mag zichzelf zijn. Wij werken in divers samengestelde teams. Dat maakt het werk leuker, innovatiever en effectiever.

Wil jij daar deel van uitmaken en meewerken aan de voortdurende verbetering van de maatschappelijke zorg in Nederland? Dan willen wij heel graag met je kennismaken.

Wat ga je doen?
Als senior inspecteur houd je toezicht op de sector verpleging en verzorging (verpleeghuiszorg, kleinschalige ouderenzorg en thuiszorg). Je wordt ingezet in het risicotoezicht. In het risicotoezicht signaleer je problemen rond de veiligheid en kwaliteit van de zorg aan de hand van verschillende (data)bronnen en voer je inspectiebezoeken bij zorgaanbieders uit.

Als senior inspecteur heb je een regisserende rol in de uitvoering van het gehele toezichtproces, dat loopt vanaf het plannen van de aanpak van het toezicht tot en met het aanbieden en toelichten van het eindoordeel. Je stimuleert en zet aan tot het nemen van verbetermaatregelen. Waar nodig deins je er niet voor terug om in te grijpen middels een handhavingstraject.

Toezicht houden is je belangrijkste taak. Dat doe je in een team van inspecteurs en medewerkers toezicht. Jullie bespreken casuïstiek en delen kennis. Binnen het team heb je een voortrekkersrol die je op een coachende manier uitvoert. Je werkt nauw samen met en begeleidt de inspecteurs. Je zorgt ervoor dat zij door jouw kritische opbouwende houding hun werk steeds beter kunnen doen. Je werkt daarbij ook samen met specialisten binnen de organisatie, zoals juristen, beleids- en communicatieadviseurs en je met je collega’s van het incidententoezicht.

Tot slot draag je bij aan de ontwikkeling van het toezichtinstrumentarium, werk je mee aan de organisatie en ontwikkeling van het team en de afdeling. Ook kun je kunt worden ingezet voor afdelingsbrede (toezichts)activiteiten en projecten in samenwerking met collega’s uit andere teams, waarbij je in voorkomende gevallen optreedt als projectleider.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Domein Jeugd en Maatschappelijk Zorg
Het domein Jeugd en Maatschappelijke Zorg houdt toezicht op de zorg voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, gehandicapten, asielzoekers, justitiabelen en psychisch kwetsbare cliënten. Ook houdt het domein toezicht op de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Daarnaast kijken we met Netwerkzorg juist naar de samenhang van zorg rond deze kwetsbare cliënten en houden we toezicht op zorgpreventie en infectiepreventie.
Binnen ons toezicht zien we toe op de voorwaarden voor het verlenen van goede zorg en op de naleving van de wetgeving. Er wordt steeds meer belang gehecht aan samenwerking tussen professionals, cliënten en hun naasten. In het toezicht wordt uitgegaan van vertrouwen in de motivatie van zorgaanbieders om de best mogelijke zorg te verlenen. Dat zorgaanbieders en -besturen professioneel handelen en zich blijven inspannen voor verdere verbetering van de zorg. Met het domein Jeugd en Maatschappelijke Zorg is de IGJ een eigentijdse effectieve en slagvaardige toezichthouder die inspeelt op de actuele ontwikkelingen.

Afdeling Verpleging en Verzorging
De afdeling Verpleging en Verzorging ziet toe op de kwaliteit en veiligheid van zorg in de verpleeghuissector, de wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg, hospicezorg en kraamzorg.
Door toezicht te houden proberen we de zorg in Nederland (nog) beter te maken.

Zowel de zorg als het toezicht daarop zijn sterk in beweging. Maatschappelijke vragen kunnen leiden tot een specifieke focus in het toezicht. Bijvoorbeeld de gevolgen van de arbeidsmarktkrapte, Covid-19, infectiepreventie en hoe zorgaanbieders hiermee omgaan.

De afdeling bestaat uit ongeveer 90 medewerkers verdeeld over vijf teams.
Drie teams zijn verantwoordelijk voor risico gestuurd toezicht. Zij brengen bezoeken aan zorgaanbieders. Twee teams houden zich met name bezig met incidententoezicht: onderzoek naar meldingen van calamiteiten, geweld in de zorg en ontslagmeldingen. Teammanagers sturen de teams aan en hebben de personele verantwoordelijkheid.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Kijk voor meer informatie op onze website.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Olga Erken, Teammanager, team Risicotoezicht 2

06–31109314

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling P&O

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur Risicotoezicht Verpleging en Verzorging

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker Toezicht Verpleging & Verzorging

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur Geestelijke Gezondheidszorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon