Senior Inspecteur Technische Productveiligheid

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats =Woonplaats
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Auditing / accountancy, Techniek / productie, Orde / vrede / veiligheid
 • Vacaturenummer NVWA_20220503_11
 • Plaatsingsdatum 14 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In deze zelfstandige functie kun je een bijdrage leveren aan de veiligheid van producten voor Nederlandse consumenten. Je kunt echt meedoen aan het nastreven van een maatschappelijk belang. Je krijgt vrijheid in de indeling van je werk. Je beweegt je makkelijk in een team met jonge innoverende mensen gemixt met collega’s met ervaring. Jouw technische achtergrond en jouw sterke persoonlijkheid zien wij graag terug in de functie als Senior Inspecteur Technische Productveiligheid.

Wat ga je doen?
In deze uitdagende functie houd je toezicht op de naleving van wet- en regelgeving bij bedrijven in het domein Technische Productveiligheid. Het domein is groot. Van bedrijven die non-food consumentenproducten maken, zoals speelgoed, importeurs van elektrische producten, gastoestellen, machines en persoonlijke beschermingsmiddelen tot aanbieders van producten die een energielabel moeten dragen. Dit maakt je werkveld afwisselend en uitdagend.

Als Senior Inspecteur verwachten we, dat jij de complexe- en politiek gevoelige casussen oppakt. Door waarnemingen te doen, systeeminspecties en bemonsteringen controleer jij of de binnen het domein Productveiligheid geldende wet- regelgeving wordt nageleefd. Dat doe je voornamelijk bij de grote importeurs en fabrikanten. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van (systeem)inspecties en bemonsteringen. Bij systeeminspecties treedt je op als inspectieleider en voer je samen met een of meer inspecteurs de inspectie uit. Je rapporteert over afgeronde systeeminspecties en bepaalt welke vorm van toezicht in de toekomst noodzakelijk is (verminderd-, standaard- of verzwaard toezicht). Wanneer je overtredingen constateert, treed je handhavend op en volg je het interventiebeleid. Je zorgt voor de juiste interventies. Deze kunnen bestaan uit een (schriftelijke) waarschuwing, een rapport van bevindingen (boete), corrigerende maatregelen of een combinatie hiervan. Daarnaast handel je binnenkomende klachten en meldingen af en onderzoek je incidenten. In voorkomende gevallen werk je samen met andere toezichthouders of overheden. Daarnaast verricht je onderzoek naar de veiligheid van producten en verstrek je nalevingshulp aan bedrijven.

Naast je rol als Senior Inspecteur op jouw domein draag je ook bij aan de inhoud van projecten voor specifieke producten of productgroepen. Je fungeert voor projecten op jouw vakgebied als coördinator en als vraagbaak voor collega Inspecteurs Techniek. Dit doe je door gesprekspartner te zijn voor projectleiders en erop toe te zien dat projecten uitvoerbaar en realiseerbaar zijn. Indien nodig overleg je met de afdeling die zich bezig houdt met beleidszaken.

Je werkt landelijk samen in projecten op basis van je specifieke deskundigheid. Gezien deze werkwijze en het feit dat je vaak van huis uit werkt, is er extra aandacht voor collegiaal contact en afstemming binnen het team maar ook team overschrijdend. Regelmatig kom je samen met je collega’s op een servicekantoor voor uitwisseling van ervaringen en ondersteuning. Daarnaast vindt er maandelijks overkoepelend teamoverleg plaats, waarbij afstemming over planning en intervisie vaste agendapunten zijn.

Wij bieden jouw een prettige werkomgeving en de beschikbaarheid over een auto, laptop en telefoon.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Consument maakt als onderdeel van de divisie Inspectie deel uit van de directie Handhaven.
We dragen zorg voor de operationele uitvoering van inspecties op de gebieden productveiligheid (inclusief energieverbruik toestellen), horeca en ambachtelijke productie en instellingen en alcohol en tabak. Dit doen we met 13 teams, waarvan 10 teams Horeca en 3 teams Productveiligheid.

Het domein Productveiligheid bestaat uit drie inspectieteams. Bij team Techniek 1 ligt het toezicht op allerhande consumentenproducten, zoals elektrische apparaten, gastoestellen en gebruiksartikelen. De twee andere teams zijn het team Chemische Productveiligheid en het team Attractie/speeltoestellen (Techniek 2). De inspecteurs van Techniek 1 hebben regelmatig contacten met de onderzoekers van het Productveiligheidslaboratorium en de medewerkers van de afdeling Expertise.

Het team Techniek 1 is een gemêleerd gezelschap. Er werken collega’s vanuit verschillende achtergronden en in verschillende leeftijden, variërend van 23 tot 63 jaar. Er heerst een gezellige werksfeer en collega’s helpen elkaar gevraagd en ongevraagd. De collega’s nemen geen blad voor de mond, maar elkaar feedback geven is ook geen probleem. De collega’s zijn belangstellend naar elkaar en er heerst een open sfeer. Het team heeft wekelijks overleg over operationele kwesties, maar wisselt ook kennis en kunde uit.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.
Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Joost Smeding, teamleider

06-21692741

Henk Luijmes, afdelingshoofd

06-15035976

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur ontwikkeling toezicht Productveiligheid

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Inspecteur Fytosanitair

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats = woonplaats
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur ontwikkeling toezicht (HAP/AT)

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon