(Senior) Inspecteur toezicht en handhaving bouw

Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw (TloKB)

 • Stand­plaats Rijswijk
 • Werkplekken 3
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 31 augustus
 • Vacaturenummer TloKB/2022/01
 • Plaatsingsdatum 5 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een nieuw kwaliteitsstelsel tot leven brengen bij een nieuwe organisatie. Dat is de kans die jij krijgt als inspecteur bij de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw in Rijswijk. Jouw doel? Via goed toezicht en adequate handhaving de kwaliteit van uiteenlopende bouwwerken in ons land verbeteren.

Waar voorheen gemeentes verantwoordelijk waren voor het controleren van de bouwkwaliteit, gaat dit per 1 januari 2023 veranderen. Dan treedt namelijk een nieuw stelsel van kwaliteitsborging in werking. Hierbinnen beoordelen onafhankelijke private kwaliteitsborgers met behulp van instrumenten (beoordelingsmethodieken) de kwaliteit van bouwwerken. Wij controleren zowel de instrumentenaanbieders die de instrumenten ontwikkelen, als de kwaliteitsborgers die deze toepassen. Hierbij speel jij een grote rol.

Hoe jouw werk er in de praktijk uitziet? In eerste instantie steek je veel tijd en energie in de proefinspecties die we nu houden bij instrumentenaanbieders en op bouwplaatsen. Hierbij test je onder meer hoe de instrumenten werken zodat deze doorontwikkeld kunnen worden én controleer je of partijen zich aan hun rol en verantwoordelijkheid houden. Zo zorg je dat we met ons toezicht en onze handhaving optimaal aansluiten op de praktijk. Is dit helder? Dan begint het echte werk. Hierbij ben je een dag per week op kantoor bij een van de instrumentenaanbieders of kwaliteitsborgers. Je controleert dan bijvoorbeeld de volledigheid van de beoordelingsmethodieken, het aantal inspecties en de kwaliteit ervan. De andere dagen bezoek je diverse bouwprojecten door het hele land en controleer je ter plekke of de beoordelingsmethodieken juist worden toegepast en nageleefd.

Steeds weer beantwoord je de vraag of we er al dan niet terecht op vertrouwen dat bouwprojecten voldoen aan de bouwtechnische voorschriften. Zijn er tekortkomingen? Dan ga je hierover in overleg met de betreffende aanbieder van het instrument. Je stelt rapportages op en adviseert ons bestuur over rechtvaardige handhavingsbesluiten. Daarnaast kijk en denk je verder. Hoe ziet het grotere geheel eruit? Wat gaat qua werking van het stelsel goed, en wat niet? Hoe kunnen we ons werk als Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw nóg beter doen? Je bevindingen zet je om in heldere adviezen aan ons bestuur. Zo draag je bij aan onze beleidsvorming.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De TloKB heeft zowel een taak ten aanzien van nalevingstoezicht als een taak ten aanzien van stelseltoezicht. De afdeling Toezicht en Handhaving (T&H) zal vanaf de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen deze toezichthoudende taken gaan uitvoeren. Nalevingstoezicht betreft het toezicht op hetgeen is vastgelegd in de door de TloKB tot het stelsel van kwaliteitsborging toegelaten instrumenten. Dit nalevingstoezicht wordt gehouden bij marktpartijen (instrumentaanbieders en kwaliteitsborgers) en daarnaast ook op de bouwplaats. Stelseltoezicht betreft toezicht op de werking van het stelsel van kwaliteitsborging zoals dat in de Wet kwaliteitsborging op het bouwen (Wkb) is vastgelegd. Overweging hierbij is dat de naleving van de instrumenten geen doel op zichzelf is. Uiteindelijk dient de naleving van instrumenten te worden beoordeeld in de context van de doelstelling van de Wkb om bij te dragen aan verdere verbetering van de bouwkwaliteit.

De TloKB

Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw (TloKB)

De nieuwe Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw maakt deel uit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Wij houden als publiek zelfstandig bestuursorgaan toezicht op het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging dat per 1 januari 2023 in werking treedt.

Bij ons werk volgen we de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, en beoordelen we of instrumenten voor kwaliteitsborging voldoen aan de eisen. Daarnaast houden we een register bij van toegelaten instrumenten, en houden we toezicht op het algeheel functioneren van het stelsel. Ook voeren we werkzaamheden uit met betrekking tot twee andere stelsels: het erkend stelsel van kwaliteitsverklaringen voor bouwproducten, en de certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

Momenteel zijn we als organisatie volop in ontwikkeling. We groeien de komende periode van ongeveer tien medewerkers naar veertig. Ons onderdeel Toetsing en Toelating staat inmiddels in de steigers. Jouw onderdeel, Toezicht en Handhaving, bevindt zich momenteel in de voorbereidingsfase. Voor jou en je collega’s is er, in een prettige en informele setting, veel ruimte om je eigen stempel te drukken op de weg die we inslaan. Pionieren, ontdekken en verbeteren; we doen het volop.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Martijn Tummers

06-22923078

Bart Dunsbergen

06-11388865

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

070-4266161

Mireille Bottenbley, backoffice werving & selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw (TloKB) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Vergunningverlener (senior/junior) Transport radioactieve stoffen

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inspecteur digitale en bedrijfsinspecties

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider Informatie, data en analyse

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon