• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 21 juni 2024 Nog 3 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: bd24/ITB/240314, Plaatsingsdatum: 7 juni 2024

Wie zoeken wij?
Ben jij actief op het gebied van de migratieketen, bijvoorbeeld in de uitvoeringspraktijk of in het maken van beleid? Heb je kennis van of ervaring met het doen van sociaalwetenschappelijk onderzoek? Ben jij iemand die beschikt over een gezonde dosis nieuwsgierigheid, die de vinger op de zere plek durft te leggen, ergens voor staat, en tegelijk de verbinding zoekt? Dan is de functie van senior inspecteur misschien iets voor jou. Wij zijn op zoek naar iemand die graag werkt aan het concreet verbeteren van de kwaliteit van de taakuitvoering van organisaties binnen de migratieketen.

Als senior inspecteur ben je (mede-)verantwoordelijk voor het vormgeven van het toezicht op het domein van migratie. Het effect van het toezicht staat centraal, en krijgt inhoud door het gericht inzetten van regulier, verdiepend en intensief toezicht. Een inspecteur staat in verbinding met het veld en weet wat er speelt. Hiervoor leg je bezoeken af, vraag je informatie op, en sta je in contact met andere (belangen-) organisaties. Je benoemt mogelijke risico’s en intervenieert waar nodig. Ook sta je in verbinding met het bestuursdepartement en ben je op de hoogte van relevante maatschappelijke ontwikkelingen, als belangrijke context voor de (kwaliteit van de) taakuitvoering.

Als senior inspecteur beoordeel je incidentmeldingen. Wanneer nodig beoordeel je ook incidentonderzoeken gedaan door instellingen zelf. Ook kan het voorkomen dat een bepaald (groot) incident aanleiding is voor de Inspectie om zelf onderzoek in te stellen, al dan niet in samenwerking met andere rijksinspecties of toezichtsautoriteiten. Ten slotte kan, bijvoorbeeld op basis van gesignaleerde structurele risico’s, een thematisch onderzoek wordt ingesteld.

Wanneer de Inspectie zelf een onderzoek instelt, een incidentonderzoek of thematisch onderzoek, heb je de rol van projectleider of projectmedewerker. Dit zijn vrijwel altijd onderzoeken waarbij je je in een politiek, bestuurlijk krachtenveld begeeft. Als senior inspecteur ben je in beginsel verantwoordelijk voor de meer complexe thematische toezichtstrajecten en onderzoeken. Je schakelt met het besturen en directies van instellingen, en met de relevante beleidsafdelingen. In de rol van projectleider ben je verantwoordelijk voor het samenstellen van een projectgroep, de opzet, uitvoering en verslaglegging van een onderzoek, en de bewaking van de planning. Je werkt samen met specialisten binnen de Inspectie, zoals juristen, methodologen en communicatiemedewerkers. Je stuurt zelfstandig het onderzoeksproces aan en legt daarover verantwoording af aan het hoofd van de afdeling/opdrachtgever.

Van een Senior Inspecteur S12 wordt verwacht dat zij of hij breed en op meerdere toezichtsgebieden inzetbaar is binnen de Inspectie.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Toelichting op de organisatie:
Onder het motto: ‘Toezicht, omdat rechtvaardigheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn’ houdt de Inspectie toezicht op verschillende onderdelen van JenV. De kerntaak van de Inspectie van Justitie en Veiligheid is erop toezien dat organisaties die werkzaam zijn in het domein van justitie en veiligheid met hun taakuitvoering individueel én gezamenlijk bijdragen aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Met haar toezicht onderzoekt de Inspectie waar zich risico’s voordoen, waar het goed gaat en waar het beter kan. Door te informeren, te rapporteren en zo nodig te interveniëren en/of te handhaven, wil de Inspectie bijdragen aan de kwaliteit van de taakuitvoering en aan het publiek vertrouwen in de organisaties die actief zijn in het JenV-domein. De Inspectie doet dit binnen de driehoek uitvoering, beleid en toezicht. Deskundig en onafhankelijk toezicht draagt ook bij aan het functioneren van het sturingsmodel eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarnaast biedt toezicht de samenleving en de politiek inzicht in het functioneren van overheidsorganisaties. Het taakveld van de Inspectie is in beweging, zo worden nieuwe taken voorbereid en verkend, zoals toezicht op het experiment gesloten coffeeshopketen en op incassobureaus. De organisatie zit daarnaast in een fase van doorontwikkeling naar een gevarieerder instrumentarium waar regulier toezicht ook nadrukkelijker een onderdeel van is. De Inspectie heeft sociale veiligheid en inclusie hoog in het vaandel staan en werkt er continue aan.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Methodoloog bij het Kennis- en Kwaliteitscentrum (KKC)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker bedrijfsvoering LIEC Fieldlab Hub

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 19 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior Juridisch Adviseur (KKC)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon