Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior inspecteur veilige toepassing medische technologie

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met vervolgens, bij gebleken geschiktheid, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 28 oktober Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 19-51
 • Plaatsingsdatum 5 oktober 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Het is belangrijk dat iedereen in ons land kan vertrouwen op kwalitatief hoogwaardige en veilige producten in de zorg. De medewerkers van de afdeling Medische Technologie dragen hier dagelijks aan bij. Wij bewaken de veiligheid en toepassing van medische technologie, die wordt gebruikt bij de diagnose, behandeling en ondersteuning van ziekten en gebreken.

De afdeling Medische Technologie houdt toezicht op het brede veld van de medische technologie, zoals fabrikanten, Europees gemachtigden, Notified Bodies, zorginstellingen en zorgverleners. De afdeling kent een sterk internationaal karakter. Recente nieuwe Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen vormt de komende jaren een belangrijk onderwerp waar we ons toezicht verder op inrichten.

In deze functie kom je te werken in team Ketentoezicht. Dit team houdt zich vooral bezig met thematisch ingericht toezicht op onderwerpen in de keten van productontwikkeling tot de toepassing. Vanuit het perspectief van kwaliteit en veiligheid vragen deze om bijzondere aandacht. Actuele voorbeelden zijn onder meer eHealth, implantanten en de veilige inzet van medische technologie in zorginstellingen. Wij zoeken versterking voor dit laatste thema alsmede voor toekomstig verwachte thema’s.

Als senior inspecteur bewaak je de kwaliteit en veiligheid van de toepassing van medische technologie in de zorg bij verschillende zorgaanbieders. Je gaat na of zorginstellingen bij de inzet van medische technologie zorgen voor goede randvoorwaarden, die zijn vastgelegd in wetten, richtlijnen en veldnormen. Hiervoor neem je deel aan inspecties bij zorginstellingen, waarbij je de naleving van wetgeving en veldnormen toetst. Actuele instrumenten daarbij zijn het Convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie in de medisch-specialistische zorg’ en de Leidraden Medische Technologie van de Federatie Medisch Specialisten. Daarbij voer je het juiste gesprek op bestuurlijk en zorginhoudelijk niveau.

Je signaleert de voor het toezicht relevante ontwikkelingen op het gebied van medische technologie. Gezien het thema werk je samen met andere afdelingen binnen de IGJ en voer je in gezamenlijk projectverband de inspectiebezoeken uit. Je werkt uitgevoerde inspecties uit in zorgvuldige rapportages en waar nodig neem je corrigerende en/of handhavende maatregelen. Je participeert in externe contacten op het toezichtthema, zoals met koepel- en brancheorganisaties of het ministerie van VWS.

Je bekleedt als senior inspecteur een spilfunctie die je de uitdagende mogelijkheid biedt om echt het verschil te maken voor de patiëntenzorg op de thema’s en dossiers waar je je mee bezig houdt. Daarnaast denk je mee en draag je bij aan de verdere ontwikkeling van het toezicht.

Wij vinden het belangrijk dat binnen de IGJ jouw kennis en expertise breed gedeeld wordt. Je gaat als senior inspecteur weliswaar werken voor de afdeling Medische Technologie. Echter, waar nodig zal/kan er IGJ-breed een beroep worden gedaan op jouw kennis.

Functie-eisen

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en beschikt over een afgeronde opleiding op het gebied van (medische) technologie of gezondheidszorg;
 • Je hebt meerjarige werkervaring met en kennis van het gebruik en de inzet van medische technologie vanuit de zorgsector of de consultancy sector;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met kwaliteitsaspecten en risico’s rondom de toepassing van medische technologie in een klinische omgeving en de adequate inrichting daartoe;
 • Je bent bekend met de regelgeving en actuele veldnormen op het gebied van medische technologie in de zorg;
 • Je bent communicatief vaardig en in staat om op bestuurlijk niveau de dialoog te voeren met zorginstellingen;
 • Je hebt lef en bent in staat om met autoriteit handhavend op te treden;
 • Je bent omgevingsbewust, komt tot een afgewogen oordeel die je met gezag uitstraalt en hebt een creatieve visie op het toezichtgebied;
 • Je bent gericht op samenwerking en kunt goed werken in team- en projectverband;
 • Je beheerst het Nederlands en Engels uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk;

Competenties

 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Creativiteit
 • Plannen en organiseren

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Deze functie is gewaardeerd op schaal 12 van de cao Rijk (maximaal € 5.559,90 bruto per maand, bij een fulltime dienstverband).

  Voor Rijksambtenaren met een vast dienstverband geldt in beginsel behoud van het vaste dienstverband.

 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met vervolgens, bij gebleken geschiktheid, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

Gedurende het eerste jaar volg je de generieke opleiding voor startende inspecteurs waarbij de werkpraktijk van het inspecteren centraal staat. Vervolgens ontvang je intern de IGJ-specifieke en praktijkgerichte modules voor beginnende inspecteurs. Via het eigen curriculum van de afdeling Medische Technologie krijg je kennis over de sector. 

De functie van senior inspecteur maakt deel uit van de functiefamilie Toezicht in het Functiegebouw Rijk. Kijk op www.functiegebouwrijksoverheid.nl voor het volledige functieprofiel.

Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, vragen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties en heb je om in dienst te treden een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ nodig.

De eerste ronde selectiegesprekken vindt plaats op dinsdagochtend 5 november a.s.. De vervolggesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag 12 november a.s..

Een functiegericht assessment maakt onderdeel uit van deze selectieprocedure.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Domein Curatieve Gezondheidszorg/Geneesmiddelen en Medische Technologie (CG/GMT) Het domein Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie (CG/GMT) ziet toe op de voorwaarden voor het verlenen van verantwoorde zorg, op (de veiligheid van) medische producten en op de naleving van de wetgeving. Het domein stimuleert met zijn toezicht de zorgaanbieders en bedrijven tot goede en veilige zorg en veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van medische producten. Ook zorgt het domein voor een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit en veiligheid van de zorg en medische producten, dat relevant is voor de professional, de zorgaanbieder en de bedrijven en helpt bij het verbeteren van de zorg. Binnen het domein bevinden zich de volgende afdelingen: Eerstelijnszorg, Medisch Specialistische Zorg, Farmaceutische Bedrijven, Medische Technologie, Producten & Mondzorg.

Afdeling Medische Technologie
De afdeling Medische Technologie bewaakt de veiligheid van medische hulpmiddelen en de toepassing daarvan. De afdeling bestaat uit drie teams met elk een teamcoördinator. Er is een team inspecties, een team ketentoezicht en een team meldingen. We onderhouden relaties met fabrikanten, importeurs, handelaren, detaillisten, onderzoekers en zorginstellingen.

 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Voortdurende verbetering van de gezondheidszorg en jeugdhulp We kunnen in Nederland vertrouwen op goede gezondheidszorg en jeugdhulp. Altijd, overal en voor iedereen. Dat willen we zo houden, ook voor volgende generaties. Daarom bewaakt en bevordert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de veiligheid en kwaliteit van de gezondheidszorg en jeugdhulp. Dat doen wij voor alle 17 miljoen burgers in Nederland.

Naast heel veel goede, kent de zorg soms minder goede resultaten. Ook in de zorg maken mensen fouten en vinden ongelukken plaats. IGJ stimuleert aanbieders van gezondheidszorg en jeugdhulp daar open over te zijn. We verwachten dat ze leren van wat goed gaat en van wat beter moet. Voortdurende verbetering van de gezondheidszorg en jeugdhulp, daar gaat het om. Met ruim 750 medewerkers zien we hierop toe. Zo stimuleren we professionals en bestuurders om de best mogelijke zorg te leveren.

Toezien op persoonsgerichte zorg Wij onderzoeken of zorgaanbieders de zorg voldoende afstemmen op de behoefte van de patiënt of cliënt. Daarnaast bekijken we of de samenwerking tussen zorgaanbieders goed verloopt. Begrijpt iedereen zijn rol in het zorgnetwerk, met respect voor de anderen? Want juist daarmee dragen zorgaanbieders actief bij aan het bevorderen van kwaliteit van leven. Van patiënt of cliënt, van ouders én van mantelzorgers.

IGJ gaat uit van gezond vertrouwen in aanbieders van gezondheidszorg en jeugdhulp. Dat betekent dat we verwachten dat zorgaanbieders voortdurend open staan voor verbetering en vernieuwing. Blijven verbeteringen uit? Is er direct gevaar voor de patiëntveiligheid? Dan grijpen we op passende wijze in. Zorgaanbieders die de wet overtreden sporen we op.

Breed werkveld Het veld waar IGJ toezicht op houdt is breed. Van ziekenhuis tot alternatieve zorg. Van de verzorgende aan het bed tot aan de tandarts. Van het bestuur van een verpleeghuis of jeugdhulpinstelling tot fabrikant van geneesmiddelen.

De samenleving en ons werkveld zijn altijd in beweging. Ons toezicht beweegt voortdurend mee. Zelf blijven we, net zoals wij van zorgaanbieders verwachten, voortdurend leren en verbeteren in ons denken en handelen.

De mensen van IGJ We voeren ons toezicht uit met respect voor mensen. Voor mensen die van de zorg gebruikmaken én voor hen die er in werken. Veel van ons werk speelt zich af in het brandpunt van de actualiteit. Het is verantwoordelijk werk, vaak intensief en altijd inspirerend. Wij weten dat de kwaliteit van ons werk afhangt van de kwaliteit van onze mensen. We zoeken bevlogen medewerkers. Integere mensen met een voorliefde voor maatschappelijk belang. Resultaatgericht, communicatief, stressbestendig en overtuigend. We vinden het belangrijk om met onze medewerkers in gesprek te zijn over hun bijdrage aan ons toezicht. We geven ruimte voor persoonlijke groei en reflectie en investeren in ontwikkeling en opleiding. 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

J.M. (Judith) Zondag, recruiter

06-50054576

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior inspecteur medische technologie projectmatig thematoezicht

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Inspecteur medische technologie

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 28 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Senior inspecteur medische technologie met focus op beleid

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon