Senior Integriteitsadviseur

Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 2 december Nog 1 dag
 • Vacaturenummer IND DH/HD/2022/742
 • Plaatsingsdatum 18 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij Bureau Integriteit een vacature voor een Senior Integriteitsadviseur (FGR: Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.

Bij Bureau Integriteit IND werk je hybride: de hoofd locatie is Den Haag, trainingen geef je op de vele IND-locaties in het land, maar er wordt ook regelmatig thuis gewerkt. Afstemming over het hybride werken gaat in overleg met je leidinggevende.

Integriteit en morele fitheid is belangrijk bij de IND. Het werk bij de IND gaat om mensen. Mensen vragen asiel aan, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen Nederlander worden. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat de medewerkers van de IND onbevooroordeeld en weloverwegen werken. Daarnaast brengt het werk veelzijdige vraagstukken met zich mee die vragen om een veilige werkomgeving waarin medewerkers morele dilemma’s met elkaar kunnen bespreken en tegenspraak kunnen leveren. Als integriteitsadviseur werk jij aan bewustwording op alle hieraan gekoppelde thema’s en lever je een bijdrage aan de veilige werkomgeving.

Wil jij bijdragen aan een integere en sociaal veilige werkomgeving binnen de IND? Solliciteer dan bij Bureau Integriteit naar de functie van senior integriteitsadviseur. Het gaat hier om een structurele functie. Je komt terecht in een klein en hecht team, bestaande uit 3 adviseurs die nauw met elkaar samenwerken. Het team kenmerkt zich door een sterk moreel kompas en een grote mate van betrokkenheid bij het werk. Er wordt gewerkt in een goede sfeer met aandacht voor elkaar en daar voel jij je ook prettig bij. Bureau Integriteit is onderdeel van de afdeling Bestuurszaken.

Wat ga je doen?

“Wat mij in deze functie voldoening geeft, is dat ik bij kan dragen aan de bewustwording van medewerkers op het gebied van integriteit, om zo met elkaar een veilige werkomgeving te creëren. Het is fijn om dit samen met verschillende collega’s, zoals vertrouwenspersonen en HR-adviseurs te mogen doen.” –Debbie Tafleur-Selier, Senior Adviseur Integriteit

Als adviseur integriteit ben je samen met je collega’s het eerste aanspreekpunt op het gebied van integriteit binnen de IND voor alle medewerkers, managers en directeuren. Zij kunnen bij je terecht voor advies en vragen over integriteit en voor het doen van een melding. Dit kan bijvoorbeeld gaan over ongewenst gedrag, het gebruik van social media of raadplegingen in systemen.

Je adviseert het management over de aanpak van meldingen en coördineert de onderzoeken die de IND door het onderzoeksbureau van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) laat uitvoeren. Je voorziet de onderzoeksrapporten van DJI van advies op maat voor de directeur of manager en bent sparringpartner in integriteitskwesties. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan de bewustwording en preventie op het gebied van integriteit en sociale omgangsnormen binnen de organisatie. Je ontwikkelt workshops en trainingen die je geeft aan nieuwe medewerkers, teams of groepen managers.

Je bent medeverantwoordelijk voor de uitvoering en doorontwikkeling van het integriteitsbeleid bij de IND en draagt op enthousiaste wijze bij aan de verdere professionalisering van het Bureau Integriteit. Je bent het gezicht van Bureau Integriteit naar de rest van de organisatie en naar externe partners. Je gaat mensgericht te werk en onderhoudt goede (in)formele contacten met alle relevante partijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan samenwerking met vertrouwenpersonen, HR-adviseurs, arbeidsjuristen en collega’s werkzaam op het gebied van diversiteit en inclusie. Hierbij sta je stevig in je schoenen en weet je tegenspraak te leveren indien nodig. Je bent bestuurlijk sensitief en kritisch over het eigen functioneren, bent bereid zelf door te ontwikkelen en staat open voor feedback. De door ons beoogde kandidaat krijgt energie van het werken in een hecht team dat opereert in een complexe en dynamische werkomgeving waarin jij je steentje bijdraagt aan een veilig werkklimaat binnen de IND.

De voornaamste elementen in jouw rol zijn:

 • Het professionaliseren van het integriteitsbeleid en de uitvoering ervan binnen de IND
 • Het in behandeling nemen van integriteitsmeldingen en deze voorzien van advies
 • Het geven van trainingen en workshops over integriteitdilemma’s

Hoe ziet een werkdag eruit?

Je ochtend start met een telefoontje van een medewerker die een vermoeden van een integriteitschending bij jou meldt. Je spreekt de casus door en vraagt om alle relevante feiten en omstandigheden om de melding te kunnen duiden. Is deze ook daadwerkelijk onderzoekswaardig? In de middag staat er een workshop gepland die je samen met een vertrouwenpsersoon hebt voorbereid en zal uitvoeren. Onderwerpen die hier o.a. naar voren komen zijn (on)gewenste omgangsvormen, gebruik Social Media en wat kan wel en niet als het gaat om het uitvoeren van nevenwerkzaamheden en het aannemen van giften. Na de workshop heb je nog een overleg met verschillende departementen om ‘De week van de Integriteit’ voor te bereiden, die elk jaar wordt gehouden in december.

Herken jij jezelf hierin?

 • Je hebt hebt minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Je hebt kennis en werkervaring op het gebied van integriteit; (o.a. geven van trainingen, in behandeling nemen van meldingen)
 • Je bezit uitstekende gespreksvaardigheden; je kunt een goed gesprek voeren met medewerkers uit alle lagen van de organisatie;
 • Je hebt een onderzoekende en onafhankelijke blik: je staat open voor verschillen van inzichten en meningen en hebt oog voor een ieders belang
 • Je hebt een constructieve en oplossingsgerichte manier van werken;
 • Je bent stressbestendig en kunt omgaan met weerstand.

Competenties

 • Integriteit
 • Organisatiesensitiviteit
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling
 • Analyseren
 • Coördineren
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

De sollicitatiegesprekken staan gepland voor donderdag 8 en vrijdag 9 december. Het verzoek om hier alvast rekening mee te houden.

Als je in dienst bent van het Rijk en solliciteert met een aanwijzing als verplichte van-werk-naar-werkkandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.

Wanneer je via een uitzend- detacheringsbureau werkzaam bent bij de Rijksoverheid dit graag vermelden in je brief.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.

Om een nog beter (of aanvullend) beeld van ervaring, kennis en competenties te verkrijgen in de wervingsprocedure kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen. Desgewenst kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s bij het Rijk en de IND. De overheid wil dat iedereen zich thuis voelt bij het Rijk en dat medewerkers bewuster nadenken over een inclusieve werkomgeving.

We vragen tijdens de sollicitatieprocedure om twee referenties. Contact opnemen met één van de opgegeven referenties kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

Je hebt ook bij jouw indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig, tenzij je al een arbeidsovereenkomst hebt bij de Rijksoverheid.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De hoofddirectie van de IND is verantwoordelijk voor het integraal management van de IND, voor de beleidsontwikkeling en -uitvoering en draagt bij aan de departementale beleidsontwikkeling.

Bestuurszaken ondersteunt de hoofddirectie bij de besturing van de IND en de samenwerking in de migratieketen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De afdeling is aangehaakt bij de belangrijkste in- en externe ontwikkelingen en signaleert zaken die afwijken van de gekozen strategie. Ook kunnen er onderwerpen tijdelijk hoog op de politieke of bestuurlijke agenda staan die om ondersteuning en advies vragen. Bestuurszaken doet de voorbereiding en coördinatie van in- en externe overleggen van de hoofddirectie om zo een goed overzicht te houden en te kunnen adviseren. Bestuurszaken is ook verantwoordelijk voor het dossier organisatieontwikkeling om zo de hoofddirectie te kunnen adviseren over de veranderopgaven binnen de organisatie. Bureau Integriteit valt onder onder Bestuurszaken. Hiermee wordt het belang van een moreel fitte organisatie onderstreept, wordt de onafhankelijke positie van BI beter geborgd en kan er snel worden geëscaleerd bij mogelijke misstanden.

Bureau Integriteit

Bureau Integriteit heeft als doel het bevorderen van de integriteit en morele fitheid van de IND-medewerkers, zodat we met elkaar een veilige werkomgeving creëren waar medewerkers hun dilemma’s bespreekbaar kunnen maken. We richten ons proactief op het voorkomen, beperken en onderzoeken van schendingen van de integriteit. Daarbij werken we nauw samen met het onderzoeksbureau van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Bureau Integriteit handelt in opdracht van de hoogste leiding, maar opereert onafhankelijk. Alle managers en medewerkers van de IND kunnen bij Bureau Integriteit terecht voor advies. Een mensgerichte benadering staat hierbij centraal.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jay Khan, adviseur Werving en Selectie

06 46 89 35 22

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jay Khan, adviseur Werving en Selectie

06 46 89 35 22

Solliciteren?

Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Eindredacteur

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

HR Account Adviseur

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Accountmanager Inkoopprocessen

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon