Senior internationale beleidsmedewerker mondiale gezondheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Internationaal
 • Reageren voor 4 december Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-771(IZ)
 • Plaatsingsdatum 19 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij bijdragen aan betere volksgezondheid wereldwijd en in Nederland? Meer dan ooit heeft de COVID-19-crisis ons geleerd hoe groot de verbondenheid is tussen internationale ontwikkelingen en de volksgezondheidssituatie in Nederland. Daardoor is het belangrijk dat Nederland zich inzet voor het versterken van gezondheidssystemen wereldwijd en voor een eerlijke toegang voor iedereen tot goede zorg. Als senior beleidsmedewerker bij het team Mondiaal binnen de directie Internationale Zaken (IZ) zit je hier middenin. Samen met je collega’s in Den Haag én in het buitenland ben jij de schakel tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), andere ministeries en collega’s en internationale organisaties in het buitenland.

De belangrijkste aandachtsgebieden binnen de directie Internationale Zaken zijn onder andere internationale beleidsontwikkeling op opgaven zoals pandemische paraatheid, antibioticaresistentie, het terugdringen van besmettelijke ziekten, beschikbaarheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen, dementie, eHealth en preventiebeleid (alcohol/tabak/drugs). Maar ook uitvoering geven aan de eerste Nederlandse Global Health-strategie (2023-2030) in samenwerking met andere departementen, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en het maatschappelijk middenveld. Binnen de directie worden thema’s en ontwikkelingen op internationale volksgezondheid verbonden met de nationale beleidsagenda. Dit staat centraal in de nauwe samenwerking met de verantwoordelijke VWS-directies en andere departementen. Daarbij hoort ook het vertegenwoordigen van VWS in internationale overlegorganen, waaronder de World Health Organization, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, G20, World Economic Forum, Global Health Security Agenda en Verenigde Naties. Tot slot organiseert de directie de samenwerking met belangrijke partnerlanden om zo het nationale volksgezondheidsbeleid te versterken.

Wat ga je doen als senior Internationale beleidsmedewerker mondiale gezondheid?

“Als verbinder binnen VWS is er bij IZ altijd volop dynamiek. Ik krijg iedere dag opnieuw weer energie van het schakelen en signaleren van nieuwe kansen voor Nederland op internationaal niveau.” Mieke Molthof, beleidsmedewerker

Als senior beleidsmedewerker zorg jij voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie, uitvoering en evaluatie van beleid. Je komt in een team van beleidsmedewerkers dat zich bezighoudt met de uitvoering van de strategische prioriteiten van de bewindspersonen en met de beleidsontwikkeling van thema’s met internationale raakvlakken. In eerste instantie ligt je focus op de implementatie van de recent gepubliceerde Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie en de voorbereiding van het WHO World Local Production Forum, dat in 2023 in Nederland plaatsvindt. Verder draag je bij aan een nauwe en effectieve samenwerking tussen de overige beleidsdirecties van VWS en de directie IZ. Ook vertegenwoordig je VWS, bijvoorbeeld tijdens interdepartementale afstemmingsprocessen en in de samenwerking met internationale partners en het maatschappelijk middenveld. Tot slot ben je het aanspreekpunt bij de directie IZ voor een aantal belangrijke niet-Europese partnerlanden en op een aantal VWS-brede thema’s.

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt minimaal 5 jaar relevante (internationale) werkervaring;
 • Je hebt ervaring of affiniteit met mondiale gezondheidsthema’s;
 • Je hebt ervaring met strategisch adviseren;
 • Je hebt een goede mondelinge en schriftelijkebeheersing van het Engels. Andere Europese of niet-Europese moderne talen zijn een pre.

Herken jij jezelf hierin?

In deze functie is het belangrijk dat je goed en inclusief kunt samenwerken, omdat je te maken hebt met veel partijen zowel nationaal als internationaal. Het is daarbij van belang dat je je bewust bent van de succesfactoren om in diverse omgevingen te opereren en je je verbindend op kunt stellen. Hierdoor kun je jouw bestaande netwerk inzetten en vergroten waar nodig. Je weet jouw inzichten en contacten om te zetten in strategische adviezen voor VWS. Je kunt daarbij goed plannen en organiseren. Bijvoorbeeld bij het organiseren van grote internationale bijeenkomsten met verschillende partijen, zowel online als offline. In een senior beleidsfunctie moet je soms presteren onder druk, rekening houdend met de politieke context. Daarvoor is het belangrijk dat jij stevig in je schoenen staat en je niet uit het veld laat staan.

Ben jij de energieke collega met een frisse blik en passie voor mondiale gezondheidsvraagstukken en internationale samenwerking die ons team komt versterken?

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • In deze functie kun je verwachten dat je af en toe naar het buitenland reist.
 • Heb je twijfels of je zal solliciteren of heb je andere vragen die je eerst met de recruiter wil bespreken? Neem dan contact op met het VWS Talentcenter via werkenbijvws@minvws.nl
 • Contactpersoon voor inhoudelijke vragen: Andrea Connell, MT-lid Mondiale Zaken en plv. directeur, +31 648139022. Telefonisch bereikbaar tussen 28 november en 2 december (i.v.m. een dienstreis in de week daarvoor) of op ac.connell@minvws.nl.
 • Wij streven ernaar om de eerste interviews maandag 12 december te voeren. De tweede gesprekken willen we op vrijdag 16 en maandag 19 december voeren. Houd je hier alvast rekening mee? Verder kan een schriftelijke toets (tussen het eerste en tweede gesprek) onderdeel zijn van het proces.
 • Om een nog beter (of aanvullend) beeld van jouw ervaring, kennis en competenties te verkrijgen, kan het zijn dat we je openbare informatie op LinkedIn raadplegen.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.
 • Werk je op dit moment al bij of voor het ministerie van VWS, dan vragen wij na het eerste interview referenties op bij je huidige manager en/of voorgaande werkgever(s).
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Internationale Zaken (IZ) geeft op strategisch niveau richting aan de internationale agenda van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wij voeren deze ook uit, in nauwe samenwerking met de beleidsdirecties, andere departementen en rijksorganisaties (zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de internationale vertegenwoordiging van VWS. Hiervoor kunnen we een beroep doen op de VWS attachés en collega’s van Buitenlandse Zaken. We dragen bij aan de beleidsontwikkeling op specifieke dossiers met een sterk internationaal karakter. De directie bestaat uit circa 30 medewerkers, waarvan 8 collega’s werken op Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland. De attachés zijn ingebed in de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging en ambassades in de genoemde steden, maar vallen onder managementverantwoordelijkheid van de directie. IZ is onderdeel van het directoraat-generaal Volksgezondheid.

Over de organisatie

Bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ruim tweeduizend mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Andrea Connell, MT-lid Mondiale Zaken en plv. directeur (telefonisch bereikbaar van 28/11 - 2/12)

+31 648139022

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Attaché voor de Permanente Vertegenwoordiging van EU

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Brussel
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker kennis & strategie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 4 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker ramingen en financiering van de zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon