• Utrecht
 • Universitair Master
 • 38 uur
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 23 juni 2024 Nog 10 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 571542, Plaatsingsdatum: 2 juni 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Senior IT Solution Architect!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij als burger een directe betrokkenheid bij de voorbereiding en uitvoering van materieel logistieke en financiële IT projecten? Wil jij daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan een professionele defensieorganisatie en daarmee vrede en veiligheid in binnen- en buitenland? Solliciteer dan nu en wordt als Senior IT Solution Architect de verbindende factor tussen IT-oplossingen (Solutions) en bedrijfsvoerings-behoeftes bij Defensie.

Als Senior Solution Architect ben je verantwoordelijk voor het stimuleren, handhaven en toezien op naleving van architectuurprincipes en IT- aansluitvoorwaarden binnen IT-projecten conform het defensiebeleid.

Wat ga je doen?

 • Het actief bijdragen en ontwikkelen van verschillende architectuur producten zoals: Kaders & Richtlijnen, Roadmaps, Architectuurprincipes, Project Start, -Eind en –Doel architectuur;
 • Bijdragen aan het ontwikkelen van en het up-to-date houden van verschillende roadmaps (denk aan innovatie/nieuwe IT en Life Cycle Management);
 • Controleren of de realisatie van IT projecten verloopt volgens de kaders, voorwaarden, richtlijnen die zijn aangegeven in de PSA;
 • Bijhouden ontwikkelingen en trends binnen het vakgebied;
 • Analyseren toekomstige ontwikkeling/richting van het vakgebied en het maken van de daaraan verwante vertaling voor het toepassingsgebied.
 • Analyseren van de impact van afdelings- en organisatie brede doelstellingen op de factoren mens, manieren en middelen. Dit voor beheer (run), wijzigingen (change) en innovaties/nieuwe IT (plan).
 • De belangrijkste verantwoordelijkheden van de Senior IT Solution Architect bestaan uit:
 • Afstemming horizontaal (Enterprise Architectuur) en verticaal (andere Deelgebieden en projecten);
 • Opmaken en controleren van Solution ontwerpen;
 • Het stimuleren, handhaven en toezien op naleving van architectuurprincipes en IT- aansluitvoorwaarden binnen IT-projecten en conform het defensiebeleid;
 • Invulling geven aan: richting, vormgeving, inrichting en verrichting in samenwerking met Enterprise Architecten en Ontwerpers;
 • Actief de meerwaarde uitdragen van het Werken onder Architectuur en zo draagvlak creëren voor adoptie van adviezen en opgeleverde producten.

Contacten:

 • Extern Defensie heb je contact met leveranciers over toekomstige ontwikkelingen en innovatie en consequenties die dit heeft voor de roadmaps;
 • Intern Defensie:
 • Met projectleiders en IT-specialisten aangaande te realiseren oplossingen en hoe deze zich verhouden t.a.v. kaders & richtlijnen en architectuurprincipes;
 • Met informatiemanagers aangaande beoogde IT-oplossingen voor het eigen aandachtsgebied en de toets daarvan op verschillende architectuur criteria;
 • Met Enterprise Architecten aangaande de relaties tussen gekozen oplossingen en bijvoorbeeld operationele en strategische roadmaps.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het domein Materieel Logistiek en Financiën [M&F].

De Sectie Planning en Business-IT alignement (Sectie Plan) is het loket en de enige voordeur voor de keten M&F IT. Sectie Plan heeft als taak het opstellen van het meerjarig integraal productieplan van de afdeling, het uitvoeren van het intake-proces van nieuwe opdrachten en het (helpen bij het) opstellen van behoeftestellingen en requirements. De sectie levert specifieke, domein gebonden expertise voor de verschillende bedrijfsprocessen. In deze sectie bevinden zich de kennisgebieden voor de volgende bedrijfsfuncties: operationeel optreden en transport management; projectmatig werken, verwerven (inkopen), afstoten en financiën; (her)bevoorrading; (wapen)systeemmanagement en systeemonderhoud; business intelligence en data integratie. Afhankelijk van het aanbod van de werkzaamheden zal de nadruk liggen op regie-, instandhoudings-, project- en ontwikkelactiviteiten. In het materieel logistieke en financiële domein is altijd sprake van een integrale aanpak met expertise die op meerdere gebieden inzetbaar is. De sectie bewaakt daarom de samenhang der dingen waarbij intensief met de bedrijfsvoering wordt samen gewerkt. Inzet van kennis en expertise in het voortraject voor projecten is primair gericht op projectkaart, PSA en Projectvoorstel, waarna overdracht naar Change plaatsvindt voor de realisatie.

Visie

Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie

COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 64.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Thomas Gijsbertse

06-10192273

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Floris-Jan Henzen

06-33051490

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

IT Solution Architect

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

IT Solution Architect

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Maasland
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Solution Architect

Miniseterie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon