Senior Java-developer microservices

Belastingdienst

 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 1 februari
 • Vacaturenummer 1195107
 • Plaatsingsdatum 5 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Jij bent de leadbouwer van het scrumteam dat onder meer met microservices de nieuwe applicatie voor het inzien en wijzigen van rekeninggegevens verder uitbouwt en herstructureert. Je maakt technologiekeuzes voor de applicatie in nauw overleg met architecten, business en de andere Java-experts in je team. Zo houd je de applicatie up-to-date en draag je bij aan een goede beschikbaarheid van de rekeninggegevens van burgers en bedrijven.

Dit doe je bij de Belastingdienst

Inning & Betalingsverkeer zorgt voor de gehele Belastingdienst dat belasting wordt geïnd en dat toeslagen en teruggaven tijdig en correct worden uitbetaald. Dit zijn massale processen waarvoor een goede en actuele administratie van bankrekeninggegevens en incassomachtigingen cruciaal is. Het team Rekeningafspraken draagt zorg voor de ontwikkeling en het onderhoud van deze rekeningadministratie. Deze basisadministratie is 24/7 beschikbaar voor burgers en bedrijven die via portalen hun rekeninggegevens kunnen inzien en wijzigen. En voor onze medewerkers en de vele interne geautomatiseerde processen die deze administratie gebruiken voor innen en betalen.

Met twee enthousiaste scrumteams werken we de komende jaren aan een grondige vernieuwing van de applicatie, waarbij - uiteraard - de winkel tijdens de verbouwing gewoon open blijft en we de nieuwste voorhanden technologieën toepassen in een zeer complex applicatielandschap. De kern van jouw werkzaamheden als developer bestaat uit het bouwen aan nieuwe en bestaande ICT-services. Vanuit je senioriteit breng je jouw kennis en ervaring op het gebied van microservices over op je mede-teamleden en geef je richting aan het bouwproces.

Een bijzondere baan, omdat …

 • Jouw werk belangrijk is voor collega’s, burgers en bedrijven. Bijna iedereen heeft wel een belang bij de inzage en het gebruik van rekeninggegevens.
 • Je als teamlid van een agile-team een maximale bijdrage levert aan de teamprestatie.
 • Je een (pro)actieve bijdrage levert aan de verschillende agile-events.
 • Je er samen met de andere teamleden voor zorgt dat de gecommitteerde sprintdoelen gehaald worden.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving
"Ik sta als Java-engineer vooraan bij de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van containerhosting en microservices.” Thomas, Java-developer.

 • Je hebt aantoonbaar hbo-werk- en -denkniveau.
 • Je hebt minimaal vijf jaar werkervaring met het ontwikkelen in Java EE.
 • Je hebt brede kennis van continuous integration, continuous delivery en DevOps.
 • Je beheerst diverse frameworks en tooling, zoals MicroServices, Java Spring Boot, Maven, Tekton/Jenkins, OpenShift, SonarQube, Cucumber, BDD, DDD, Git & JIRA. Heb je ook kennis van Kafka en Angular? Dan is dat mooi meegenomen.
 • Je spreekt en schrijft goed Nederlands.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het geven van presentaties en workshops en met het coachen van mensen.

Jouw competenties

 • analyseren
 • samenwerken
 • klantgerichtheid
 • resultaatgerichtheid
 • plannen en organiseren
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving *In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren. 

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Informatievoorziening (IV) wil de gehele Belastingdienst optimaal te ondersteunen. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. En om die doelstelling te realiseren, wordt het IV-landschap voortdurend vernieuwd en gemoderniseerd. Net als dat om de complexiteit van dat IV-landschap te verminderen continu wordt gezocht naar standaardtoepassingen. IV werkt hiervoor agile, multidisciplinaire en ketengericht nauw samen met de business op basis van functionele gelijkwaardigheid. In onderling overleg wordt de prioriteitstelling vastgesteld, waarbij de eindverantwoordelijkheid steeds meer verschuift richting de business. 

Integratie Business Services (IBS) dat IV-voorzieningen realiseert die aansluiten op de ketens in het primair proces.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Wouter van Mossevelde

06 - 18 60 41 58

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Laura de Jonge- van den Dikkenberg

06 - 51 16 03 85

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior java developer

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Java developer

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10,schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medior java-developer

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 29 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon