(Senior) juridisch adviseur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract na jaarcontract (bij voldoende functioneren)
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.662 - €6.320
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 26 februari Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer BKR/23/01
 • Plaatsingsdatum 3 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij een bijdrage leveren aan een eerlijk, transparant en controleerbaar verkiezingsproces? Zijn verkiezingen en kiesrecht onderwerpen die jou enthousiast maken? Als juridisch adviseur bij de Kiesraad draag jij bij aan het waarborgen van een betrouwbaar verkiezingsproces. Je werkt aan het onderhouden en versterken van de (juridische) kwaliteit in de hele verkiezingsketen (van gemeente, stembureau tot centraal stembureau) en adviseert over wijzigingen in de wet- en regelgeving. Een van je eerste mooie klussen in de juridische praktijk wordt de Europees Parlementsverkiezing van 2024 waar de Kiesraad centraal stembureau is.

Zo ziet jouw baan eruit:
Je komt te werken binnen het team Juridische Zaken, Kennis en Advies (JKA). Als senior jurist ben je verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • Je stelt adviezen op over wetgevingsvoorstellen rond kiesrecht, verkiezingen en de inzet van digitale middelen daarbij.
 • Samen met je collega’s lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van de Kiesraad tot verkiezingsautoriteit. Je bent betrokken bij de uitwerking en implementatie van de wet- en regelgeving die deze ontwikkeling mogelijk maakt, bijvoorbeeld als het gaat om het waarnemen en beoordelen van de kwaliteit van het verkiezingsproces.
 • Je maakt vakinhoudelijke notities voor de Kiesraad en geeft daarin je visie op ontwikkelingen, kansen en risico's in kiesrechtelijke aangelegenheden.
 • Je bent backoffice voor de medewerkers van het Informatiepunt Verkiezingen, die vragen van kiezers, gemeenten en politieke partijen beantwoorden.
 • Je stelt zienswijzen en verweerschriften op in beroepszaken waar de Kiesraad bij betrokken is.
 • Samen met je collega's neem je een deel van de juridische voorbereiding van verkiezingen voor je rekening.

We zijn op zoek naar twee medewerkers voor dit team, waarbij het gaat om een senior jurist schaal 12 en een jurist op schaal 11 niveau.
De schaal 12 vervult de rol van Woo-coördinator (Wet open overheid). Concrete voorbeelden van taken zijn: het coördineren van de afhandeling van Woo-verzoeken incl. het (laten) lakken en het opstellen van Woo-besluiten.
De schaal 11 vervult de rol van privacy officer (AVG). Concrete voorbeelden van taken zijn: bijhouden van een verwerkingsregister en afhandeling van datalekken en inzageverzoeken.

Samen met je collega juristen volg je actief de juridische, maatschappelijke, technologische en politieke ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de Kiesraad. Je rapporteert hierover, en je adviseert over de consequenties hiervan voor de adviezen en het uitvoeringsbeleid.
Je onderhoudt een voor de functie effectief en relevant netwerk en zorgt samen met het team Regie en Kwaliteit Verkiezingsketen dat de samenwerking en afstemming met de ketenpartners goed verloopt.

Wat vraagt dit van je?
Je bent inhoudelijk gedreven en vindt het leuk om snel verdiepende kennis op te bouwen en adviezen uit te brengen aan de Kiesraad. Daarnaast krijg je energie van samenwerken en het gezamenlijk behalen van resultaten. Het zoeken naar verbinding met de andere teams en zorgen voor draagvlak is voor jou vanzelfsprekend. Je bent in staat om pro-actief verschillende oplossingen aan te dragen.

Wat bieden wij?
Werken bij de Kiesraad biedt jou de mogelijkheid om op hoog ambtelijk-bestuurlijk niveau na te denken en te adviseren over het verkiezingsproces. Daarmee draag je bij aan het beter functioneren van het openbaar bestuur, de democratie en de rechtsstaat. Je krijgt de kans om je kennis te delen binnen een kennisintensieve organisatie.

Je komt te werken binnen het jonge en enthousiaste team JKA (7 fte). Dit team verzorgt alle juridische werkzaamheden van de Kiesraad. Onder meer de voorbereiding en uitvoering van de taken van de Kiesraad als centraal stembureau en als (juridische) kenniscentrum. Daarnaast bereidt dit team de adviezen voor die de Kiesraad uitbrengt.

Je werkt deels vanuit huis en deel vanuit ons bureau in het centrum van Den Haag: de Zurichtoren aan de Muzenstraat 85.

Wat breng je mee?

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en een afgeronde rechten opleiding, bij voorkeur .richting staats- en bestuursrecht.
 • Je beschikt bij voorkeur over kennis en ervaring op het gebied van kiesrecht en verkiezingen of je kunt je deze kennis zonodig aantoonbaar snel eigen maken. Kennis van de uitvoeringspraktijk van verkiezingen heeft bij je sollicitatie extra meerwaarde.

Het heeft de voorkeur als je ook kennis en ervaring hebt op de volgende gebieden:

 • Kennis van kaderwetgeving ZBO’s en adviesorganen en/of algemeen bestuursrecht.
 • Ervaring met wetgevingsadvisering.
 • Kennis en ervaring met de Wet open overheid. Kennis en ervaring met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • Kennis van de organisatie van de Rijksoverheid en de wetgevingsprocedure.
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.662 Max. €6.320 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract na jaarcontract (bij voldoende functioneren)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

De functie is onverenigbaar met iedere functie die tot gerede twijfel kan leiden over de onafhankelijke en onpartijdige oordeelsvorming van de Kiesraad.

Bij de samenstelling van het team wordt gestreefd naar diversiteit en inclusiviteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van onze organisatie. Wij zien talent als basis en diversiteit als kracht. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.

 • Assessment kan onderdeel zijn de procedure.
 • Een schrijfopdracht kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Salarisschaal 11/12 is afhankelijk van kennis, ervaring en achtergrond.

Kandidaten die een contract voor onbepaalde tijd hebben bij de Rijksoverheid behouden deze bij overplaatsing.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

In Nederland mogen we al meer dan honderd jaar via verkiezingen bepalen wie onze volksvertegenwoordigers zijn. Voor onze democratie is het van groot belang om een betrouwbaar, transparant en controleerbaar verkiezingsproces in te richten en in stand te houden. Dat doen we met wetten en regels, maar vooral met mensen, die er samen voor zorgen dat verkiezingen eerlijk verlopen en dat iedere stem meetelt.

De Kiesraad is de onafhankelijke autoriteit in Nederland op het gebied van verkiezingen. De missie van de Kiesraad is dat iedereen de uitslag van de verkiezingen kan vertrouwen.

De Kiesraad adviseert de regering en het parlement over verkiezingen en het kiesrecht. Dit doen we gevraagd en ongevraagd. We evalueren iedere verkiezing en adviseren de minister over mogelijke verbeteringen. De Kiesraad bestaat uit zeven raadsleden en wordt ondersteund door een bureau met 40 medewerkers. Zij werken deels vanuit huis en deels vanuit ons kantoor: de Zürichtoren in het centrum van Den Haag.

In het verkiezingsproces wordt digitalisering ingezet als hulpmiddel. De Kiesraad is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de ondersteunende software die gebruikt wordt bij de kandidaatstelling en de vaststelling van de uitslagen van verkiezingen. Als informatie- en expertisecentrum over verkiezingen beheert de Kiesraad een verkiezingsdatabank die de uitslagen van meer dan 700 verkiezingen omvat, teruggaand tot 1848. De Kiesraad is benaderbaar voor iedereen die uitleg wil over het verkiezingsproces.

Het uitgangspunt van het werk van de Kiesraad zijn de negen waarborgen van het verkiezingsproces: transparantie, controleerbaarheid, integriteit, kiesgerechtigheid, stemvrijheid, stemgeheim, uniciteit, toegankelijkheid en onafhankelijkheid. Met behulp van deze waarborgen vinden we – samen met een netwerk van externe experts - antwoorden op aan verkiezingen gerelateerde vraagstukken van vandaag, en die van de toekomst.-

Je komt te werken binnen het jonge en enthousiaste team Juridische Zaken, Kennis en Advies (JKA). Dit team verzorgt alle juridische werkzaamheden van de Kiesraad. Onder meer de voorbereiding en uitvoering van de taken van de Kiesraad als centraal stembureau en als (juridische) kenniscentrum. Daarnaast bereidt dit team de adviezen voor die de Kiesraad uitbrengt en geeft dit team invulling aan de kennisfunctie.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Audrie Spelmink

(06) 38 82 55 95

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Officemanager

Kiesraad
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectsecretaris Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 12 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider IV&IHH Bedrijfsvoering RBL

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 12 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon