Senior Juridisch Adviseur

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 30 maart Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer DT&V/P&O/2023/012
 • Plaatsingsdatum 16 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is voor de directie Strategisch Advies en Juridische Zaken op zoek naar een juridisch adviseur op het hoofdkantoor in Den Haag.

Werk jij mee aan onze maatschappelijke opdracht gericht op de respectvolle en rechtmatige terugkeer van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland? Wij zoeken een gedreven juridisch adviseur die zich snel zal thuis voelen in het dynamische werkveld van de DT&V, op het snijvlak van primair proces, beleid en politiek, en enthousiast wordt van uitdagende juridische vraagstukken.

De functie
Als senior juridisch adviseur bij de afdeling BJB ben je een ervaren en taakvolwassen juridisch adviseur met een brede blik en belast met complexe juridische onderwerpen/dossiers. In deze functie ben je samen met de collega’s van het cluster juridisch/bewaring verantwoordelijk voor de juridische werkzaamheden binnen de afdeling. Je bent een betrokken teamspeler die in nauwe samenwerking met collega-adviseurs en andere onderdelen van de DT&V op gezaghebbende wijze gedegen adviesproducten voorbereidt. Ook draag je pro-actief bij aan beleidsontwikkeling, de aanpassing van bestaand beleid, de vertaling ervan naar de uitvoering van de DT&V en aan de ontwikkeling en het onderhouden van instrumenten die nodig zijn voor de uitvoering van het terugkeerbeleid.

Als senior juridisch adviseur ben je belast met de meer complexe dossiers en werk je nauw samen met de coördinerend specialistisch adviseur ten behoeve van het cluster juridisch/bewaring. De senior juridisch adviseur is mede verantwoordelijk voor de begeleiding en coaching van collega-adviseurs en fungeert als vraagbaak voor in- en externe partijen.

Je bent goed op de hoogte van en volgt de ontwikkelingen op het gebied van migratie/terugkeer. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opbouwen en beheren van operationele contacten met externe partijen die van belang zijn voor de uitvoering van dat beleid. Je neemt deel aan projecten op het beleidsterrein en verschillende overleg- en werkgroepen en bent hierbij in staat het belang van de DT&V naar voren te brengen. Daarnaast ondersteun je de directie van de DT&V.

Je bent in staat om de uitvoeringspraktijk gezaghebbend en adequaat van advies te voorzien over juridische vraagstukken. Ook ben je nauw betrokken bij de totstandkoming van (inter)nationale wet- en regelgeving op het terrein van terugkeer en de implementatie daarvan in het beleid. Daarnaast ben je als senior juridisch adviseur betrokken bij procedures bij het Europees Hof van Justitie, het EHRM, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en rechtbanken.

Persoonlijke eigenschappen en competenties
Je bent een ervaren en veelzijdige juridisch adviseur met brede dossierkennis. Je hebt een open en positief-kritische blik, bent proactief, flexibel en kunt goed samenwerken. Je bent een verbinder die in staat is draagvlak te creëren binnen en buiten de organisatie. Je staat daarbij stevig in je schoenen en kunt goed omgaan met tegengestelde belangen. Je hebt kwaliteit hoog in het vaandel staan. Je bent een teamspeler en kunt ook (onder druk) zelfstandig werken. Je reageert passend op ad hoc situaties en behoudt daarbij de rust en het overzicht. Ook ben je een aanpakker die verantwoordelijkheid neemt door goed te plannen, te organiseren en waar nodig te prioriteren.

Functie-eisen

 • Minimaal een afgeronde WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid, bij voorkeur met een specialisatie in een voor de DT&V relevant rechtsgebied;
 • Brede kennis van het (inter)nationale migratierecht (bij voorkeur op het terrein van terugkeer);
 • Kennis van de actualiteiten en belangrijke (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van asiel- en migratiebeleid;
 • Ervaren en vaardig in het adviesproces c.q. het ontwikkelen van effectieve (juridische) adviesproducten;
 • Kennis over en inzicht in het bestuurlijke speelveld van de organisatie en de rol van de DT&V in de keten;
 • Ervaring in coaching en begeleiding;
 • Een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne en gevoel voor maatschappelijk gevoelige vraagstukken;
 • Gedegen onderhandelingsvaardigheden en kunnen omgaan met weerstand;
 • Kennis over en inzicht van de migratieketen en bijbehorend politiek-bestuurlijk speelveld;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal en bij voorkeur een andere vreemde taal, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Scherp analytisch vermogen;
 • Accuraat en zorgvuldig;
 • Stressbestendig en besluitvaardig;
 • Creatief.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Schaal 12. Inschaling is onder meer afhankelijk van relevante werkervaring, kennis en competenties

  Minimum salaris schaal 12: € 4.092,- bruto per maand
  Maximum salaris schaal 12: € 6.045,- bruto per maand
  (Per 1-4-2023 cao verhoging min. € 4.214,- en max € 6.227,- bruto per maand)

 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Als DT&V willen we een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving. En we zijn dus altijd op zoek naar (toekomstig) medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn er als onderdeel van de rijksoverheid van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

In de selectieprocedure hebben herplaatsing kandidaten en verplichte VWNW-kandidaten binnen de Rijksoverheid een voorrangspositie. Mocht u tot één van deze doelgroepen behoren, wordt verzocht de aanwijzingsbrief bij de sollicitatiebrief te voegen.

Plaatsing op basis van detachering vanuit een Rijksoverheidsorganisatie behoort tevens tot de mogelijkheden.

Een functiegericht assessment (op basis van competenties) kan deel uitmaken van deze selectieprocedure. Voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag vereist.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Strategisch Advies en Juridische Zaken (SAJZ) bestaat uit de afdeling Processen, Kennis en Ondersteuning (PKO), de afdeling Beleid, Juridisch Advies en Bestuurszaken (BJB) en het Privacy Office en wordt aangestuurd door de directeur SAJZ. SAJZ biedt beleidsmatige ondersteuning en geeft strategisch en juridisch advies aan de algemeen directeur en de directeuren van de DT&V over het realiseren van de organisatiedoelen, en adviseert op beleidsinhoudelijke en politiek-bestuurlijke aspecten van het terugkeerbeleid. Denk daarbij aan onderwerpen als terugkeer- en herintegratieondersteuning, vreemdelingenbewaring, het Europese Asiel- en Migratiepakket, Frontex, de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV), het belang van het kind en landgebonden kwesties. Ook adviseren wij in politiek- of publiciteitsgevoelige individuele zaken. Mede op basis van signalen uit het primair proces adviseert SAJZ het ministerie van Justitie en Veiligheid, meer specifiek het directoraat-generaal migratie, over de uitvoerbaarheid van het terugkeerbeleid en de mogelijk benodigde aanpassing daarvan.

Verder is SAJZ medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van intern operationeel beleid waar de uitvoering goed mee uit de voeten kan. Voor ketenpartners, zoals de IND en het COA, maar ook voor gemeenten en internationale en non-gouvernementele organisaties, is SAJZ een zichtbaar en betrouwbaar aanspreekpunt op beleidsniveau. SAJZ draagt ook bij aan de administratieve organisatie en ontwikkelt de protocollen waarmee de DT&V werkt. Tot slot denken we waar nodig mee over ambities/ontwikkelingen die de interne DT&V-organisatie raken.

SAJZ staat voor werkplezier en voor een hecht, divers team met gedreven professionals die graag uitdagingen aangaan in een dynamische werkomgeving. Er heerst een prettige collegiale sfeer en samenwerken staat voorop. Ook is er bij SAJZ veel ruimte en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering is het onze uitdaging om zorg te dragen voor een zorgvuldig, waardig en tijdig vertrek, zodat vreemdelingen rechtmatig en respectvol kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Onze insteek is dat iemand zelfstandig terugkeert, met of zonder onze hulp. Als iemand niet zelf terugkeert dan kunnen wij gedwongen vertrek organiseren. Onze specifieke kennis en ervaring op de vertrekprocessen (zelfstandig en gedwongen vertrek) en onze netwerken (van lokaal tot internationaal), zijn daarbij onontbeerlijk en worden door ons breed ingezet.

De DT&V volgt in de uitvoering van zijn taken het migratiebeleid zoals dat is vastgesteld. Wij doen dit als onderdeel van de migratieketen in nauwe samenwerking met onze collega-overheidsdiensten zoals de IND, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, het COA, de Ministeries van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken en gemeentes en wij werken intensief samen met maatschappelijke organisaties. Daarnaast werken we samen met verschillende Europese en internationale partners.

Met onze aanpak maken wij het verschil in de uitvoering van het terugkeerbeleid en zijn Naam sjabloon wij van betekenis voor de maatschappij. Als organisatie zijn wij flexibel en werken vraaggericht voor de maatschappij samen met de partners. Wij voeren ons werk professioneel uit en stellen de vreemdeling in het vertrekproces centraal. Wij zijn een verbindende, vindingrijke en lerende organisatie met bekwame medewerkers. Hierbij werken we vanuit onze waarden Professionaliteit, Eigenaarschap en Samenwerken.

Het Directieteam van de Dienst Terugkeer & Vertrek bestaat uit een algemeen directeur en vijf directeuren. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de resultaatgebieden van het primaire proces: voorbereiden zelfstandig vertrek, voorbereiden en effectueren van het
gedwongen vertrek, de internationale samenwerking en de ondersteuning daarvan.

Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website: https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Isabelle Cornelis, Manager afdeling BJB

06-21134236

Peter Bosch, Coördinerend Specialistisch Adviseur

06-50606761

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling PO&O

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Directiecontroller (Senior adviseur Bedrijfsvoering, Planning & Control)

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker afdeling Boekingen

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
 • Stand­plaats Amsterdam - Schiphol
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 7 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

HR-adviseur

De Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon