Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

(Senior) juridisch adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Voor de duur van 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 25 februari Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer BD20/NCTV/200039
 • Plaatsingsdatum 11 februari 2020
 • Dienst­verband Detachering

Functie­omschrijving

Maatschappelijke ontwrichting voorkomen en beperken. Dat is het doel van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Is er binnen de verschillende programma’s en kernonderdelen juridisch advies nodig, dan kom jij in actie. Zo draag je als juridisch adviseur vanuit Den Haag bij aan een veilig en stabiel Nederland.

Je gaat werken bij de kerneenheid Strategie. Wij voeren de juridische adviserings- en controltaak uit bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Dit betekent dat je juridisch advies geeft en een coördinerende rol hebt. Bijvoorbeeld bij wet- en regelgevingsvraagstukken op het terrein van de NCTV, zoals contraterrorisme, nationale crisisbeheersing, beveiliging burgerluchtvaart, detectie reisbewegingen, stelsel bewaking en beveiliging, statelijke dreigingen en cybersecurity.

Ook kom jij met advies als het gaat om organisatie- en mandaatregelingen en regelgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens. Net als bij bestuursrechtelijke vraagstukken (met inbegrip van de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet Nationale ombudsman) en privaatrechtelijke aangelegenheden, waaronder ook het adviseren bij overeenkomsten. Ook met vraagstukken over internationaalrechtelijke aangelegenheden (zoals memoranda of understanding en verdragen) kunnen je NCTV-collega’s bij jou terecht.

Jij waarborgt de juridische kwaliteit van de producten van de NCTV en draagt in algemene zin bij aan de kwaliteit van de juridische functie van de organisatie. Daarbij werk je in een klein team nauw samen met de andere juridisch adviseurs en de coördinerend juridisch adviseur. Geregeld stemmen jullie af met het uitvoerend beleid en je hebt ook regelmatig afstemming met technisch specialisten. Verder vertegenwoordig je de NCTV in intra- en interdepartementale overleggen.

Functie-eisen

 • Je bent een generalistisch ingestelde en academisch gevormde jurist met actuele kennis.
 • Je hebt relevante werkervaring in een gelijksoortige functie.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring en affiniteit met het adviseren op het terrein van (nationale) veiligheid, en brede kennis van de relevante wetgeving.
 • Je kunt je snel in nieuwe materie verdiepen, daar vervolgens over adviseren en zelf actief handelend optreden.
 • Je kunt je uitstekend uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je beschikt over analyserend vermogen en overtuigingskracht.
 • Je hebt gevoel voor wat er speelt in de organisatie en weet je flexibel op te stellen.
 • Je werkt graag samen en kunt goed netwerken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Detachering
 • Contract­duur Voor de duur van 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Omdat je in deze functie te maken krijgt met vertrouwelijke informatie, is een Verklaring van Geen Bezwaar na een veiligheidsonderzoek B een voorwaarde.
 • Inschaling vindt plaats op basis van ervaring.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je komt te werken bij de kerneenheid Strategie, een afdeling van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Wij staan voor internationaal en nationaal strategisch advies (inclusief kernsecretariaten), onderzoek en innovatie, staffunctie, juridisch advies en interne sturing. Wij ontwikkelen en bewaken de koers en de strategische consistentie binnen de NCTV, en adviseren de portefeuilleraad hierover.

Het juridisch cluster maakt deel uit van de kern Strategie. Dit cluster verzorgt het eerstelijns juridisch advies voor de NCTV. De juridische functie is bij het ministerie van Justitie en Veiligheid centraal én decentraal belegd. Voor de uitvoering van de centrale taken is de sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid van de directie Wetgeving en Juridische Zaken verantwoordelijk.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Bijdragen aan een veilig en stabiel Nederland door dreigingen te onderkennen en de weerbaarheid en bescherming van vitale belangen te versterken. Dat is de missie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), met als doel het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting. Als coördinator zorgen wij voor de strategische verbinding tussen alle betrokken spelers in het Nederlandse veiligheidsdomein, voor het reduceren van nationale veiligheidsrisico’s en — als het erop aankomt — het beheersen van nationale crises.

De NCTV monitort ernstige dreigingen van alle aard, maar richt zich in zijn aanpak op de security-aspecten. Op dit moment ligt de focus op terrorisme en cyber- en statelijke dreigingen. Te midden van technologische ontwikkelingen, geopolitieke verschuivingen, andere maatschappelijke verhoudingen en verwachtingen van de samenleving, moeten wij optimaal kunnen inspelen op complexe en veranderlijke dreigingen tegen de nationale veiligheid.

In de koude fase, als er geen incident of crisis is, stelt de NCTV de veiligheidspartners in staat om aan de hand van dreigingsbeelden en beleidsevaluatie te bezien of beleidsinzet en maatregelen gewijzigd of geïntensiveerd moeten worden. De organisatie is in deze fase gericht op het prepareren en versterken van het netwerk. In een warme fase zijn wij vanuit de verantwoordelijkheid voor de nationale crisiscoördinatie de organisatie die besluiten over overheidsoptreden voorbereidt, het netwerk leidt en verantwoordelijk is voor de crisiscommunicatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mathijs Raijmakers

06-11508928

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mathijs Raijmakers

06-11508928

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur cybersecurity

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Detachering

Coördinerend/specialistisch adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist staf politie en veiligheidsrisico’s

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 25 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon