Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior juridisch adviseur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Tijdelijk voor 3 jaar, met uizicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €6.374
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 21 februari Nog 1 dag
 • Vacaturenummer VWS200037 (Jeugd)
 • Plaatsingsdatum 7 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

In Nederland moet iedere jeugdige kunnen rekenen op passende jeugdhulp. Zijn er problemen in de jeugdzorg? Dan lost de Jeugdautoriteit deze op. En als senior juridisch adviseur help jij ons daarbij. Je gaat in Den Haag aan de slag bij een jonge organisatie die volop in ontwikkeling is. Dat doe je in een nieuw team van betrokken medewerkers.

Bedreiging van de jeugdzorg, bijvoorbeeld omdat een jeugdhulpaanbieder financiële problemen heeft, moet op tijd gesignaleerd en aangepakt worden. De Jeugdautoriteit draagt hieraan bij door deze bedreigingen - zowel op stelsel- als op instellingsniveau - te signaleren, te voorkomen en op te vangen. De focus vanuit de Jeugdautoriteit is hierbij nadrukkelijk gericht op jeugdhulpaanbieders en gemeenten, niet op individuele jeugdigen of gezinnen.

Als senior juridisch adviseur ondersteun jij met juridische adviezen de volle omvang van dit werk. Dat doe je in een maatschappelijk zeer relevante werkomgeving die dynamisch, politiekgevoelig, veelzijdig en nog in ontwikkeling is. Als individu én in teamverband met onze externe adviseurs en coördinatoren, breng je zowel beleids- als procesmatige én juridische ervaring met je mee.

Vanuit het cluster Staf heb jij een brede juridische adviesfunctie. Je ondersteunt – gevraagd en ongevraagd - de operationele activiteiten van de clusters binnen de Jeugdautoriteit op het terrein van signaleren, voorkomen en opvangen. Hierbij kun je denken aan vraagstukken zoals de interpretatie van teksten uit de Jeugdwet, aanbestedingsvraagstukken, juridische bedrijfsstructuren, de uitwisseling van gegevens of het toetsen op subsidievoorwaarden. Je bent gericht op het oplossen van deze vraagstukken en zoekt waar nodig met creativiteit naar juridische wegen om het werk van de Jeugdautoriteit mogelijk te maken. Tegelijkertijd voorkom je contra legem handelen.

Jouw taken

 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van Wob-verzoeken richting de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV).
 • Je adviseert de directeur over juridische vraagstukken die de organisatie aangaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opstellen en beoordelen van samenwerkingsovereenkomsten.
 • Je bent waar nodig de gesprekspartner voor de juridische collega’s van de ministeries van VWS en JenV op juridische vraagstukken in het zorglandschap die het werk van de Jeugdautoriteit raken.
 • Je werkt in een omgeving en een organisatie die in ontwikkeling zijn en daardoor aan verandering onderhevig. Dit vraagt om flexibiliteit en aanpassingsvermogen van jou.
 • Je zoekt met je ‘can do-insteek’ naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen, maar bent stevig genoeg om de juridische grenzen te bewaken.
 • Je vindt het leuk om als juridische duizendpoot je te verdiepen in meerdere rechtsgebieden.
 • Je kunt onder tijdsdruk een analyse maken van de vraagstukken waarbij je wordt betrokken, en kunt deze analyse vertalen in pragmatische oplossingen. Dat vraagt om resultaatgerichtheid, overtuigingskracht, doorzettingsvermogen en creativiteit.

Voor het oplossen van vraagstukken werk je nauw samen met diverse collega’s binnen en buiten de Jeugdautoriteit. Als teamspeler weet je collega’s met diverse achtergronden aan je te binden. Helder communiceren en afstemmen met je directe collega’s is voor jou dan ook heel gewoon.

De vraagstukken waaraan je werkt, krijgen veel maatschappelijke, bestuurlijke en politieke belangstelling. Dat komt omdat ze meestal direct raken aan de zorg voor kinderen, de belangen van hun ouders en (het bestuur en personeel van) jeugdhulpaanbieders. Je beschikt dan ook over een hoge mate van politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Daarnaast kun je omgaan met de druk die het werken in deze omgeving met zich meebrengt en je bewaakt daarbij de onafhankelijke rol van de Jeugdautoriteit.

Functie-eisen

 • Je hebt een universitaire masteropleiding rechtsgeleerdheid afgerond en aantoonbaar minimaal vijf jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met de Jeugdwet en/of verschillende zorgsystemen of systeemwijzigingen.
 • Je hebt aantoonbaar ervaring in het vertalen van beleidsvoornemens naar regelgeving en kunt juridische problemen helder uiteenzetten.
 • Je bent gericht op samenwerken, goed benaderbaar en soepel in de omgang.
 • Je bent sterk in het onderhouden en functioneel inzetten van interne en externe netwerken.
 • Je hebt een aantoonbaar goed ontwikkeld gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.
 • Je kunt een brug slaan tussen beleid en de uitvoeringspraktijk.
 • Je bent goed in het plannen, organiseren en bewaken van de voortgang van je eigen werk.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijk voor 3 jaar, met uizicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Richt je sollicitatie onder vermelding van vacaturenummer VWS200037 (Jeugd) aan Karel Schuurman (directeur Jeugdautoriteit a.i.).
 • Ben je een verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Op 1 januari 2019 is de Jeugdautoriteit van start gegaan. Het organisatieonderdeel is ingesteld voor drie jaar en beheersmatig ondergebracht bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wij richten ons op het signaleren, voorkomen en opvangen van problematiek waarbij de continuïteit van cruciale jeugdhulp in het geding is. Dit doen wij door:

 • te bemiddelen tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders rond de inkoop van jeugdhulp;
 • het aanspreken van gemeenten en jeugdhulpaanbieders rond continuïteitsvraagstukken;
 • het adviseren van bewindspersonen (VWS en de rechtbank) bij de voorbereiding van bestuurlijke maatregelen;
 • het adviseren over subsidieaanvragen aan de ministeries van VWS en Justitie en Veiligheid in het kader van de subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg die op 1 januari 2020 in werking is getreden.

De Jeugdautoriteit is organisatorisch in opbouw en qua takenpakket in ontwikkeling. Het doel hiervan? Een grotere bijdrage leveren aan het voorkomen en oplossen van continuïteitsvraagstukken in de jeugdzorg via interventies die liggen tussen vrijblijvende bemiddeling en het interbestuurlijk toezicht.

In 2020 wordt de Jeugdautoriteit in dit kader versterkt om door middel van analyse en signalering de ontwikkelingen en tekortkomingen op stelsel- en organisatieniveau te agenderen bij de verantwoordelijke partijen. Daarnaast kijken we of - en zo ja hoe - het takenpakket moet worden uitgebreid met niet-vrijblijvende geschilbeslechting.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5.000 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1.300 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, het Centrum Indicatiestelling Zorg, het Centraal Administratie Kantoor en het Zorginstituut Nederland.

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Karel Schuurman, Directeur jeugdautoriteit a.i.

070-3406888

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Natasja Vissers

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur signalering

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 25 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Coördinator casuïstiek jeugdhulp

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 24 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior adviseur casuïstiek jeugdzorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 24 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon