Senior juridisch adviseur Awb en bevoegdheden

Nederlandse Arbeidsinspectie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 4 december Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer NLA-291
 • Plaatsingsdatum 14 november 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Houden bedrijven in Nederland zich aan (arbeids)wetten? En als dat niet zo is, wat kunnen we daar dan tegen doen? Daar denk jij over mee. Een mooie kans voor het gebruiken, vergroten en overdragen van jouw juridische kennis en ervaring.

Goede arbeidsomstandigheden, productveiligheid, legale tewerkstelling en eerlijke betaling: zaken waar we bij de Nederlandse Arbeidsinspectie toezicht op houden en optreden als er iets niet deugt. Voor jou als senior juridisch adviseur bij de afdeling Handhaving staat het bestuursrecht centraal. Je bent breed inzetbaar op algemene vraagstukken, bijvoorbeeld over de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de bevoegdheden van inspecteurs, procedures en het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit (OMV), maar ook als het gaat om diverse wetten op het terrein van werk en inkomen. De afdeling is hét aanspreekpunt voor de inspecteurs, rechercheurs, specialisten, programma- en projectleiders van de Arbeidsinspectie en voor medewerkers van de beleidsdirecties. In samenwerking en samenspraak met collega-juristen geef je tweedelijnsadvies over bestuursrechtelijke onderwerpen, door vragen zelf te beantwoorden of ze door te spelen aan collega’s. Je bent verantwoordelijk voor het juridisch valideren van (digitale) informatie. Je analyseert signalen vanuit actuele gebeurtenissen, knelpunten, nieuw en voorgenomen beleid of onderzoeken en vertaalt deze naar de praktijk, bijvoorbeeld in de vorm van lesmateriaal en cursussen (die je zelf ook geeft). Daarbij maak je goed gebruik van de grote hoeveelheid kennis die in de organisatie aanwezig is.

Middenin het complexe werkveld van toezicht, handhaving en opsporing op het gebied van werk en inkomen heb jij een brede juridische rol, waarin je je deskundigheid kunt opbouwen, uitbreiden en volop delen. Je bent een belangrijke schakel tussen onze dagelijkse praktijk, de wet en het bredere beleid.

Je werkt samen met uiteenlopende professionals die met elkaar gemeen hebben dat ze sterk gemotiveerd zijn om bij te dragen aan goede arbeid voor iedereen. Interessant en relevant werk dus.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Jij vindt dat mensen recht hebben op gezond, veilig en eerlijk werk. Daar wil je graag aan meewerken! Met je scherpe analytische vaardigheden signaleer je ontwikkelingen op je eigen en op aangrenzende werkterreinen. Je kunt deze ontwikkelingen vertalen naar concrete acties: van notities (duidelijk, beknopt en begrijpelijk geschreven) of mondelinge adviezen (helder en to the point) tot kennisoverdracht (je weet hoe lesgeven aan groepen in z’n werk gaat). Je draagt uit eigen beweging voorstellen aan en toont daarbij inzicht in de omgeving en innoverend vermogen.

Verder heb je:

 • een academisch werk- en denkniveau en bij voorkeur een afgeronde academische studie rechtsgeleerdheid;
 • kennis van de Awb en belangstelling voor wetten op het gebied van arbeid;
 • ervaring met inspectiepraktijken, handhaving of juridische advisering stellen we op prijs;
 • affiniteit of ervaring met het lesgeven en/of het presenteren aan groepen.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatiebrief te vermelden.
 • De selectieprocedure bestaat uit een briefselectie, (een) selectiegesprek(ken), een assessment en een arbeidsvoorwaardengesprek. Na elke fase bepalen we welke kandidaten doorgaan naar de volgende fase van de sollicitatieprocedure..
 • Wij omarmen hybride werken.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt onder andere toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden, productveiligheid professionele producten, het verbod op illegale tewerkstelling en betaling onder het wettelijk minimumloon. We sporen fraude en georganiseerde criminaliteit op binnen de keten van werk en inkomen. Daarnaast signaleren we de risico’s en relevante ontwikkelingen op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW.

De directie Analyse, Programmering en Strategie (APS) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de inspectiebrede omgevings- en risicoanalyses, de programmering en het beheer van strategische netwerken. Kortom, de verbinding van de organisatie met de binnen- en buitenwereld. De eerste taak van de afdeling Handhaving is brede ondersteuning van inspecteurs en rechercheurs op het handhavingsterrein, met name op de juridische aspecten. De tweede taak is het adviseren van beleidsdirecties over nieuwe wetgeving en het signaleren van knelpunten in de huidige. Handhaving werkt nauw samen met de afdeling Beleidsondersteuning van de directie APS, het Inspectiebreed Kenniscentrum, de vakgroepen (Arbeidsmarktfraude, Arbeidsomstandigheden, Major Hazard Control), met de vele programma’s en met de afdeling Boete, Dwangsom en Inning.

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie staat voor eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook werkt de Nederlandse Arbeidsinspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In 2012 zijn de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samengevoegd. Eerst onder de naam Inspectie SZW en sinds 1 januari 2022 onder de naam: Nederlandse Arbeidsinspectie. Zie voor meer informatie www.nlarbeidsinspectie.nl

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Team P&O / Instroom

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team P&O / Instroom

Solliciteren?

Nederlandse Arbeidsinspectie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teammanager Nederlandse Arbeidsinspectie

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Facilitair medewerker

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Eindhoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator Gezond & Veilig Werk

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon