Senior juridisch adviseur milieu

Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Nader te bepalen
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 17 juni
 • Vacaturenummer ILT-2021-0568
 • Plaatsingsdatum 15 april 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Via helder juridisch advies bijdragen aan het voorkomen van schade aan en verontreiniging van de bodem en het grond- en oppervlaktewater of de onjuiste verwerking en toepassing van grond en bouwstoffen.Die kans krijg je als juridisch adviseur bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Wat ga je doen als senior juridisch adviseur milieu?
Jij bent verantwoordelijk voor de eerstelijns juridische advisering op het taakveld bodem aan inspecteurs, teamleiders en afdelingshoofden. De inspecteurs zijn in hoofdzaak actief binnen toezicht en opsporing. Collega’s van de afdeling Milieu en van het team Bodem en het programma Bodem wenden zich tot jou.

Je adviseert over op te zetten thema-onderzoeken, beleidsmatige ontwikkelingen op het taakveld bodem, op te stellen handhavingsbeschikkingen (bijvoorbeeld de last onder dwangsom, de last onder bestuursdwang, bestuurlijke strafbeschikkingen en invorderingsbeschikkingen) en over de uitleg en interpretatie van (Europese) regelgeving op het terrein van bodem. Denk daarbij met name aan de kwalibo regelgeving van het Besluit bodemkwaliteit. Je toetst nieuwe wet- en regelgeving op handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid. Je beantwoordt veel voorkomende vragen die door inspecteurs worden gesteld. Voorbeelden daarvan zijn vragen over de inzet van toezichtsbevoegdheden en over de juridische aspecten van het bestuursrechtelijke handhavingsinstrumentarium. Het spreekt voor zich dat je over de grenzen van jouw aandachtsgebied heen kijkt en je dus, indien nodig, ook op andere inhoudelijke werkterreinen juridisch advieswerk doet.

Hoe ziet jouw inwerkprogramma eruit?
Je krijgt een goed inwerktraject waarbij je kennis maakt met onze organisatie en jouw collega’s. De collega’s van andere teams staan voor je klaar om met je te sparren. Je eigen vakgroep praat je inhoudelijk bij en natuurlijk staat de teamleider voor je klaar. Met deze collega trek jij samen de kar.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Afdeling Juridische zaken

De taken met een sterk juridisch karakter zijn gecentraliseerd in deze afdeling. Door juridische taken te bundelen en centraal aan te sturen, creëren we overzicht. Zo versterken we onze bestuurlijk juridische advisering en uitvoeringstaken. En zetten we menskracht en expertise doelmatiger in. We werken binnen onze afdeling in 6 verschillende teams: Bestuurlijke juridische zaken, Juridische advisering duurzaamheid en wonen, Juridische advisering veiligheid, Bezwaar en beroep, Bestuurlijke boete en het WOB-team.

Teams Juridische advisering duurzaamheid en wonen, en Juridische advisering veiligheid
De juristen uit deze teams zijn verantwoordelijk voor de eerstelijnsadvisering aan
het primaire proces (afdelingshoofden, teamleiders, programmamanagers, inspecteurs en vergunningverleners). Hierbij kan gedacht worden aan adviseren over de opzet van een handhavingsactie, specifieke interventies zoals de last onder dwangsom (LOD), uitleg van wetgeving, advisering Wet openbaarheid van bestuur, en bijdragen aan handhaafbaarheids-, uitvoerbaarheids- en fraudebestendigheidstoetsen (HUF-toetsen). De adviesjuristen hebben allemaal een aantal teams en/of programma’s waaraan zij adviseren. Op deze wijze optimaliseren we de verbinding met het primair proces. Waar nodig werken de adviesjuristen ook over de grenzen van het eigen taakveld heen.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met 1.300 medewerkers zet de ILT zich dagelijks in voor een duurzame en veilige leefomgeving, veilig transport en het vertrouwen in publieke instellingen zoals woningcorporaties.

De ILT ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. Het aandachtsgebied van de ILT omvat ongeveer 160 onderwerpen waaronder geluidsoverlast in de luchtvaart, vaartijden in de binnenvaart, taxivergunningen, woningcorporaties, vervoer van gevaarlijke stoffen, afval, genetisch gemodificeerde organismen en energielabels van woningen.

We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie.

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen wij zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.

Je bent welkom zoals je bent
De Inspectie Leefomgeving en Transport hecht grote waarde aan diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van een team. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lucienne Vermeer, afdelingshoofd, via

06 - 50 15 90 91

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jorrit Bakker, adviseur werving en selectie

06 - 20 56 25 71

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend inspecteur producttoezicht

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior inspecteur vergunningen spoorbedrijven

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator continuing airworthiness

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon