Senior Juridisch Adviseur (Senior Jurist beroep)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 15 augustus Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20220502_12a
 • Plaatsingsdatum 30 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als senior jurist bij de afdeling Juridische Zaken van RVO lever je dagelijks een betekenisvolle bijdrage aan (het realiseren van) de maatschappelijke opgaven waar we met elkaar voor staan. Denk hierbij aan maatschappelijke opgaven als een schoner milieu, een beter klimaat of het stimuleren van innovatie.

Dagelijks houd je je onder meer bezig met het zelfstandig behandelen van beroepschriften van veel verschillende regelingen en (in mindere mate) het begeleiden van civiele gerechtsprocedures. Je krijgt te maken met vraagstukken op het gebied van onder meer bestuurs-, ondernemings-, verbintenissen- en/of fiscaal recht. Alles wat te maken heeft met nationale en Europese subsidies, kredietaanvragen, vergunningaanvragen, ontheffingsaanvragen, compensatieregelingen, handhavingsbesluiten zie je langskomen. Je hebt hierbij dagelijks te maken met ministeries en lagere overheden, ondernemers, kennisinstellingen en/of particulieren.

Je betrekt altijd meerdere invalshoeken in de zaken waaraan je werkt. Naast de juridische invalshoek, betrek je ook de politieke, bestuurlijke, maatschappelijke en technische invalshoeken van een zaak. Dit is ook zichtbaar in het juridisch eindproduct dat je oplevert. Het is vaak niet eenvoudig, maar altijd wel interessant.

Bij het zelfstandig behandelen van beroepschriften en begeleiden van civiele procedures, houd je je bezig met de gang naar de rechter. Hiertoe voer je overleg met intern en extern betrokkenen, stel je verweerschriften en pleinota’s op, en houd je de regie op de processtrategie. Optreden voor rechterlijke colleges vind je leuk en gaat je ook goed af.

Als senior jurist ben je inhoudelijk verantwoordelijk voor alle zaken die in jouw cluster worden behandeld. Daartoe stuur je collega juristen inhoudelijk aan, je coacht en begeleid ze en je tekent verweren af. Je zorgt voor een goede terugkoppeling van de lessen die getrokken kunnen worden uit zittingen en uitspraken naar de rest van de organisatie.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de planning, organisatie en realisatie van de uit te voeren werkzaamheden.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Juridische Zaken van RVO is belast met drie kerntaken: (brede) juridische advisering, het zelfstandig behandelen van bezwaarschriften en het zelfstandig behandelen van beroepschriften inclusief het begeleiden van civiele gerechtsprocedures.

Bij Juridische Zaken werken momenteel circa 180 medewerkers verdeeld over zes teams. De bezwaren worden behandeld in vier themagewijs georganiseerde teams: JZ Agro en Innovatie, JZ Energie en Leefomgeving, JZ EU Fiscaal en Klimaat en JZ Investment, Internationaal en Marktmaatregelen. De gerechtelijke beroepsprocedures zijn centraal belegd en worden behandeld in het team JZ Beroepen. De centrale ondersteunende activiteiten en de teamoverstijgende onderwerpen, zijn ondergebracht in het team JZ Corporate. De afdeling kent hiernaast nog de horizontaal werkende secties Wob, Fraude, Klachten en Schadevergoedingen.

Het werkterrein van de afdeling omvat alle regelingen die RVO uitvoert voor diverse opdrachtgevers, waaronder ministeries en lagere overheden. Het gaat hier om wettelijke regelingen waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de maatschappelijke opgaven waar we met elkaar voor staan.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ilone van Nieuwkerk, Teammanager Juridische Zaken, Beroepenteam

06-52487139

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist beroep

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Roermond, Assen en Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Ecoloog voor soortenonderzoek aanvragen Wet Natuurbescherming

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 25 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Programmamanager Partnerships Internationaal Ondernemen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon