Senior juridisch adviseur staatssteun

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 30 mei Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer GDGNVLG20220512_12b
 • Plaatsingsdatum 13 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Van stikstofreductie tot natuurbehoud tot nieuwe vormen van agrarisch ondernemen. De uitdagingen voor het landelijk gebied liegen er niet om. Eén ding is zeker: er is een transitie nodig. Om die succesvol uit te voeren, starten we met de regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG) in Den Haag. Als senior juridisch adviseur draag je bij aan de opbouw van RTLG en adviseer je over staatssteunaspecten bij subsidies en andere vormen van bekostiging.

Rechtmatig handelen is belangrijk, ook voor RTLG. Binnen RTLG ben jij de juridisch expert op het terrein van staatssteun en andere vormen van bekostiging. Je denkt mee over wat nodig is om binnen de staatssteunkaders te opereren en adviseert daarover.
Hierbij onderhoud je goed contact met de staatssteuncoördinatoren van andere directoraten-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV): jullie zijn elkaars back-up. Zo krijg je een brede kijk in de keuken van LNV. Daarnaast werk je samen met de staatssteunjuristen van de centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken van LNV en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Jouw thuisbasis is het cluster Rijkskaders en Interne Organisatie. Binnen dit cluster werk je samen met drie andere juridische adviseurs. Zij geven algemeen juridisch advies over realisatievraagstukken binnen RTLG. Ook heb je twee financiële adviseurs als directe collega’s. Als echte teamspeler denk je zowel juridisch als financieel-technisch (op hoofdlijnen) breed mee. Een mooie kans om jouw kennis te verbreden!

Ondertussen groei je verder als expert op het gebied van staatssteun. Daarbij denk je vanuit mogelijkheden, schakel je veel met andere experts en creëer je op inspirerende wijze draagvalk en verbinding. Dit alles doe je in een dynamische omgeving waarin we beleid aan uitvoering verbinden.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Werken bij een nieuwe organisatie voor de transitie in het landelijk gebied
Om de grote opgaven in het landelijk gebied mogelijk te maken en de uitvoering via gebiedsgericht werken te versterken wordt een regieorganisatie opgericht. De missie van de regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied (werktitel RTLG) is: “Rijk, provincies en andere overheden in staat te stellen te komen tot een succesvolle en slagvaardige uitvoering van de transitie van het landelijk gebied volgens de in Nationaal programma Landelijk Gebied opgenomen doelen”.

RTLG is een onderdeel van het ministerie van LNV. In RTLG en in de opdrachtverlening aan RTLG werken Rijk en provincies nauw samen, omdat de een niet zonder de ander kan om tot resultaat te komen. In RTLG komen twee rollen samen: een partnerrol (gericht op samenwerking tussen de overheden en andere belangrijke spelers) en een regierol (sturend op doelrealisatie op basis van gemeenschappelijk bepaalde kaders).
RTLG schakelt zo tussen beleid en uitvoering. De regieorganisatie is nog volop in opbouw en zal zich blijvend kenmerken door flexibiliteit omdat we lerend en adaptief werken.
RTLG wil een mix van competenties en ervaring van rijk en regio aan zich te binden. Daarom zijn wij ook op zoek naar kandidaten met ervaring met provinciale gebiedsplannen- en processen.

Binnen de regieorganisatie wordt het cluster Rijkskaders en Interne Organisatie ingericht. Dit cluster van circa 15 personen volgt en beïnvloedt proactief de (beleids)kaderstelling van het Rijk vanuit realisatieoptiek, handelt parlementaire zaken af, adviseert en faciliteert het (top)management van RTLG, zorgt voor juridische advisering op het terrein van uitvoering en staatssteun, coördineert de begrotingscyclus en de opdrachtverlening aan uitvoerende (rijks)diensten. Het ontzorgt hierdoor RTLG.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

In de geschiedenis hebben we de inrichting van Nederland meermaals aangepast aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven en ook perspectief bieden aan de landbouw.

Overheden en samenleving zullen in elk gebied intensief samenwerken. Om dit goed te doen, wil het ministerie van LNV zijn organisatie verder versterken. We zijn daarom op zoek naar een flink aantal nieuwe collega’s, met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises. Werken aan deze transitie in het landelijk gebied biedt je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sander Band, manager Rijkskaders en Interne Organisatie

06-54794145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior juridische adviseur realisatie transitie landelijk gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Aansturing en Financiën

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur Aansturing en Financiën

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon