(Senior) Juridisch adviseur vergunningverlening

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur Voor de duur van 12 maanden (vooruitlopend op een contract voor onbepaalde tijd)
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 3 april Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer #673
 • Plaatsingsdatum 18 februari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij geïnteresseerd in de snelle ontwikkeling van biotechnologie? Wil jij met je juridische blik een bijdrage leveren aan de veilige en duurzame toekomst van deze technologie? Word dan deel van onze afdeling Gentechnologie en Biologische Veiligheid bij het RIVM! Samen met onze twintig collega’s draag je bij aan het veilig werken met biotechnologie en geef je invulling aan onze missie om mogelijke schadelijke effecten voor mens en milieu te voorkomen. Jouw kennis en expertise wordt een belangrijke basis voor beleid!

Als juridisch adviseur ben jij het aanspreekpunt voor alle juridische aspecten die een rol spelen bij de vergunningverlening voor toepassingen van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). Daarnaast ben je betrokken bij vraagstukken omtrent de reikwijdte van de ggo-regelgeving en beleidsvraagstukken op het terrein van de biotechnologie.

Doel van jouw functie
Jij speelt een belangrijke rol bij het totstandkomen van milieuvergunningen van ggo-toepassingen en de daaraan gerelateerde beleidsadvisering. Daarbij gaat het zowel om toepassingen van ggo’s in laboratoria als toepassingen van ggo’s die in het milieu gebracht worden. Op dit moment voeren we met het ministerie van IenW een verkenning uit naar mogelijkheden voor verdere optimalisatie van de ggo-vergunningverlening. Ook is een start gemaakt met de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen binnen de afdeling. In deze trajecten speel je als juridisch adviseur een belangrijke rol. Je bent sparringpartner en juridisch aanspreekpunt van de collega’s betreffende juridische en beleidsmatige vraagstukken, zowel om de diepte in te gaan als vanuit een helicopterview.

Concreet zien jouw werkzaamheden er zo uit:

 • Je ondersteunt en adviseert in het gehele proces van ggo-vergunningverlening. Je zet wet- en regelgeving om in praktische werkwijzen en je stelt wijzigingen op voor aanpassing van de regelgeving. Je signaleert hierbij mogelijke knelpunten en komt met alternatieve oplossingen;
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de juridische kwaliteit van de besluitvorming. Je kijkt met een brede blik: Is dit in lijn met eerdere besluiten, wat betekent deze aanpak voor toekomstige aanvragen? Is er afstemming nodig met het ministerie over uitleg van regelgeving in het concrete geval? Je houdt hierbij rekening met politieke of maatschappelijke gevoeligheden;
 • Je wordt bevraagd over lastige uitvoeringskwesties. Je denkt dan mee over de reikwijdte van besluiten zonder de belangen die de regelgeving beoogt en de belangen van de aanvrager uit het oog te verliezen. Met jouw creatieve inslag help je met het zoeken naar pragmatische en alternatieve oplossingen;
 • Je hebt aandacht voor rechtsbescherming en transparantie. Je speelt een actieve rol bij de beantwoording van zienswijzen en deelt kennis over de juridische stappen. In geval van een bezwaar- of beroepsprocedure, zul je vanuit de afdeling de taak van coördinator vervullen alsmede ook inhoudelijke input aan de procesvertegenwoordiger leveren;
 • Je hebt een belangrijke advies- en coördinerende functie ten opzichte van het ministerie bij het ontwikkelen van nieuwe regelgeving. Je hebt aandacht voor uitvoerbaarheid van nieuwe regelgeving en doet waar nodig voorstellen voor verbetering of bijstelling. In de samenwerking met het ministerie ben jij het juridisch aanspreekpunt. In het proces van vergunningverlening zorg jij voor de juridische borging;
 • Je hebt uitstekende netwerkvaardigheden. Samenwerken met medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) is een belangrijk onderdeel van je werk. Daarbij moet je oog hebben voor de belangen van ketenpartners, en tegelijkertijd oog hebben voor de afbakening van de taken en verantwoordelijkheden die berusten bij de afdeling;
 • Daarnaast kun je als senior juridisch adviseur ingezet worden bij een andere activiteit binnen het Centrum Veiligheid Stoffen en Producten. Bij Bureau Lexces vindt een deel van de uitvoering van de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten plaats. Deze regeling is voor mensen die ziek zijn geworden omdat ze gewerkt hebben met stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Jij adviseert het Bureau over juridische aspecten die bij de uitvoering en de bezwaar en beroepsprocedure kunnen spelen.

Uniek aan deze baan
Je opereert in een hecht team waarin je als vraagbaak fungeert voor je collega’s met diverse en ook complexe, juridische vraagstukken. Zowel op het gebied van interpretatie van de regelgeving als praktisch uitvoerbare werkwijzen, waarin je kunt bijdragen aan het optimaliseren van de regels. Binnen het team hebben wij een zeer professionele werkhouding met een grote loyaliteit naar het werk en naar elkaar.

De zorg voor morgen begint vandaag
Heb je interesse in deze positie, maar eerst nog wat vragen? Bel gerust met RIVM-afdelingshoofd Yvonne de Keulenaar, je kunt haar bereiken op 06 - 311 46 457.

Dit neem je mee
We werken veel in teamverband, daarom zoeken wij iemand die ervan houdt om met veel verschillende collega’s, zowel inhoudelijk deskundigen, beleidsmedewerkers als juristen, samen te werken en van elkaar te leren. De adviserende aard van jouw werkzaamheden vraagt van je dat je zowel gevraagd als ongevraagd je collega’s van goed onderbouwde, ook voor niet-juristen begrijpelijke adviezen kunt voorzien. Verder ben je iemand die resultaten weet te bereiken door samen te werken en weerstand en tegengestelde belangen te overbruggen.

Verder vragen wij:

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau op het gebied van bestuursrecht en Europees recht;
 • Je hebt meerdere jaren ervaring met vergunningsverleningsprocessen en adviestrajecten;
 • Kennis of ervaring op het gebied van milieuwetgeving is een pré, net zoals ervaring met projectmatig werken;
 • Interesse in biotechnologie of ervaring in het werken bij een organisatie die zich bezighoudt met biotechnologie of biotechnologische ontwikkelingen is een pré;
 • Je spreekt en schrijft uitstekend Nederland en Engels.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Voor de duur van 12 maanden (vooruitlopend op een contract voor onbepaalde tijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

We zijn benieuwd naar jouw motivatie voor deze functie, en zien een toelichting daarvan dan ook graag terug in je sollicitatiebrief. Daarnaast vragen we om in jouw cv uitvoerig jouw werkzaamheden te omschrijven, zodat we een juiste inschatting kunnen maken van jouw ervaring.

Het werving- en selectieproces ziet er als volgt uit:

 • Wanneer we een match zien, nodigen we jou uit voor een eerste gesprek.
 • Is dat van beide kanten positief? Dan nemen we contact met je op voor een 2e gesprek.
 • Zien we het allebei zitten? Dan sluiten we af met een arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Houd er rekening mee in je agenda dat de eerste gesprekken plaats zullen vinden op donderdag 6 april.
 • Omdat werken bij het RIVM een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt, zullen we je dan vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Ben je al in dienst bij het Rijk? Nieuwe loopbaanstappen binnen de rijksoverheid moedigen we aan. Als je solliciteert als “van-werk-naar-werkkandidaat” of als “herplaatsingskandidaat”, stuur dan een kopie van je aanwijzingsbrief mee. Werk je nu via een uitzend- detacheringsbureau bij de Rijksoverheid, vermeld dit dan in je brief.

Het RIVM zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Meer weten? Klik dan hier! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Bij het RIVM ben je welkom zoals je bent. Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit in een team de samenwerking en uitkomst sterker maken.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Goed om te weten: Deze vacature gaat offline na de sluitingsdatum. Wil je hem later nog eens teruglezen, bijvoorbeeld voor je sollicitatiegesprek? Vergeet dan niet om de tekst te downloaden en op te slaan.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Onze afdeling voert op het gebied van veiligheid van biotechnologie een breed scala aan beleidsvoorbereidende, adviserende en uitvoerende taken uit voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Een groot deel van onze collega’s beoordeelt kennisgevingen en vergunningaanvragen voor het werken met genetisch gemodificeerde organismen (ggo's). Op deze manier dragen wij bij aan de uitvoering van de wettelijke taken zoals vastgelegd in het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.

Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2025 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 2300 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!
RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Ook benieuwd naar hoe anderen het werken bij het RIVM ervaren? Bekijk het op RIVM-ers aan het woord | RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Yvonne de Keulenaar, afdelingshoofd

06-31146457

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Michelle van de Beurcht, Recruiter

Solliciteren?

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Database medewerker emissies

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend deskundige stralingsbescherming

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

SQL database beheerder infectieziektenbestrijding

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 17 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon