• Utrecht
 • Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Juridisch
 • Solliciteer voor 1 juli 2024 Nog 8 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: IGJ 24-078, Plaatsingsdatum: 7 juni 2024

Een bijdrage leveren aan het toezicht op de zorg, én de belangen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in ruime zin behartigen. Waar nodig deinzen we er niet voor terug om handhavend op te treden. Als beleidsadviseur geef je ons toezicht vorm en help je mee om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Een baan volop maatschappelijke impact, die je hybride mag uitvoeren, bij ons op kantoor in Utrecht en vanuit je thuiswerkplek.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd omarmt diversiteit. We hebben behoefte aan een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, talenten en kennis. Zo zijn we op ons best en blijven we leren en verbeteren. Niet ondanks, maar dankzij verschillen. Duidelijk, onafhankelijk, eerlijk!

Wat ga je doen?
Het zorgveld is volop in ontwikkeling. Er spelen grote vraagstukken. Voor mensen die werken in de (jeugd)zorg, alle inwoners, voor bestuur en beleid en ook voor ons toezicht. Denk bijvoorbeeld aan personeelstekorten en de gevolgen hiervan voor zowel patiënten en cliënten als zorgmedewerkers. Of het feit dat zorg steeds vaker wordt verleend door verschillende zorgaanbieders en zorgverleners in zorgketens of -netwerken. Maar ook digitale innovaties en ICT-voorzieningen spelen een steeds grotere rol in de zorg. Dit alles heeft impact op ons werk in het toezicht. Immers: wat betekent dit voor zorgverleners, farmaceuten en voor fabrikanten van medische technologie? En dus voor onze inspecteurs en de kaders waarmee wij in het toezicht werken?
Vanzelfsprekend leiden deze ontwikkelingen tot nieuwe en gewijzigde nationale én internationale wetgeving. Jij speelt een essentiële rol door namens de IGJ bij te dragen aan deze nieuwe wettelijke kaders en te adviseren over de toepassing ervan. Vanuit een overzichtspositie denk je kritisch-constructief mee over de consequenties voor het beleid en voor de rol van de IGJ. Wat willen wij nou in essentie, als onafhankelijke toezichthouder? Wat is wenselijk en haalbaar met het oog op een kwalitatief hoogwaardige toezichtpraktijk? Hoe kan dat juridisch worden vertaald? In jouw rol stel je zo in nauw overleg met collega’s vast wat men van ons en ons toezicht mag verwachten.

Je adviseert het management van de IGJ. Hiervoor werk je vanuit onze stafafdeling samen met inspecteurs, collega-beleidsadviseurs, strategen en juristen. Jij overlegt, haalt informatie op en buigt je over interessante vraagstukken op het snijvlak van het juridische en het beleidsmatige. Samen leggen we de juridische kaders langs onze inzichten over wat echte kwaliteit van zorg is. Je coördineert adviesverzoeken, bepaalt de beleidsjuridische inbreng van de IGJ voor nationale en Europese beleidstrajecten en voor parlementaire stukken. Extra interessant: in dit dynamische werkveld staat nog lang niet alles vast. Samen bepalen we de positie van het IGJ. Je hebt dus veel invloed én krijgt de ruimte om je rol als beleidsadviseur deels zelf vorm te geven.
“Werken bij de IGJ doet ertoe. Ik heb dagelijks het gevoel een wezenlijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg in Nederland. Het is ontzettend leuk om samen met inspecteurs na te denken over wat alle nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg betekenen voor de IGJ en in een speelveld dat continu in beweging is de belangen van de IGJ te behartigen”- Marlies Tuinman, beleidsadviseur bij de afdeling Bestuursondersteuning, Beleid en Strategie

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling BB&S ondersteunt toezichtafdelingen bij kort- en langlopende vraagstukken die een politiek-bestuurlijke component hebben en het managementteam van IGJ bij overleggen en (interne) bestuurlijke vraagstukken. Als BB&S brengen we in onze advisering verschillende perspectieven bij elkaar om voortgang te boeken in complexe trajecten. We houden hierbij de te volgen IGJ-koers scherp, we kijken over toezicht domeinen heen, we zien externe ontwikkelingen, kunnen de impact op IGJ duiden en hier proactief op acteren.
We stellen prioriteiten in ons werk en focussen op vraagstukken die de organisatie het meest verder brengen. We focussen ons daarom op de opgaven uit het meerjarenbeleidsplan en op ontwikkelingen in de buitenwereld die impact hebben op de toekomst van de IGJ. Daarnaast heeft ieder team en iedere collega zijn eigen inhoudelijke aandachtspunten waar hij verantwoordelijk voor is. Bij alles wat we doen, hebben we scherp wat de meerwaarde is die wij hebben voor het toezicht op de zorg.
In de adviezen van BB&S staat het bewaken van de eigenstandige positie en onafhankelijke oordeelsvorming van de toezichthouder centraal. Ook verzorgt BB&S een laagdrempelige niet-juridiserende afhandeling van klachten van burgers en zorgaanbieders over de IGJ. Daarnaast hebben we expertise op het gebied van projectmatig werken en projectmanagement in huis.

De afdeling BB&S bestaat uit drie teams:
• Team Beleid & Strategie
Je gaat aan de slag binnen het Team Beleid en Strategie (B&S). Dit team adviseert het managementteam over de strategische koers van IGJ, het meerjarenbeleidsplan en de positionering van IGJ in het krachtenveld waarin zij opereert. Daarnaast behartigt het team de belangen van de IGJ bij beleids- en wetsontwikkelingen van de departementen (vooral VWS en V&J) en verzorgt de IGJ-inbreng. Ook draagt B&S bij aan de implementatie van beleids- en wetswijzigingen binnen de IGJ. Dit door tijdig inzichtelijk te maken wat de noodzakelijke veranderingen zijn die door de IGJ in de uitvoering van haar toezicht moeten plaatsvinden en door de betrokken afdelingen bij elkaar te brengen.

• Team Bestuursondersteuning
Het team Bestuursondersteuning (BO) vervult een grote verscheidenheid aan taken en rollen ter ondersteuning van (het Managementteam van de) IGJ. Dat betreft onder andere politiek-bestuurlijke ondersteuning van de mt-leden, ordentelijke klachtenbehandeling, coördinatie van parlementaire zaken, ondersteuning bij bestuurlijke vraagstukken/overleggen, en een spilfunctie in de samenwerking tussen de IGJ en het ministerie van VWS.


• Team FlexPool
De FlexPool IGJ bestaat uit een gedreven team van projectmanagers, startende projectmanagers (ontwikkelplekken) en projectsecretarissen. De FlexPool heeft expertise op het gebied van projectmatig werken. Kenmerkend voor het werk is tijdelijkheid en duurzame resultaten. De FlexPool gebruikt de PMC-methodiek voor een integrale aanpak van projecten waarbij aandacht is voor omgeving, persoonlijk leiderschap, samenwerking en structuur. Op deze manier draagt de FlexPool ook bij aan het professionaliseren en verstevigen van het projectmatig werken en het projectmanagement binnen IGJ.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Kijk voor meer informatie:

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Tijmen Oegema, coördinator team Beleid en Strategie

06 - 11 90 40 88

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Recruitment

Solliciteren?

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Interim Teamleider Eerstelijnszorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Utrecht
 • Universitair oude stijl
  Universitair Master
  Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 14
  €5.864 - €8.550 (bruto)

Jurist integere bedrijfsvoering en zorgverwaarlozing

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Utrecht
 • Universitair oude stijl
  Universitair Master
  Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)

Hoofd P&O

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Utrecht
 • Universitair oude stijl
  Universitair Master
  Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 15
  €6.640 - €9.310 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon