Senior Juridisch Beleidsadviseur Landelijk Gebied en Stikstof

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Landelijk Gebied en Stikstof (DGLG&S)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 5 december Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer DGLGS20230425_12
 • Plaatsingsdatum 14 november 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Nederland staat voor grote opgaven: de transitie van het landelijk gebied, het reduceren van de totale hoeveelheid stikstof in Nederland en het herstel en de versterking van de natuur. Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat er ruimte vrijkomt voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen in ons land. Deze opgave is complex en groot en staat niet op zichzelf: de oplossing voor het stikstofvraagstuk hangt nauw samen met die voor klimaat en water. Er spelen heel veel verschillende belangen en dit vereist nauwe samenwerking met andere ministeries, provincies en maatschappelijke partijen. Deze opgave vraagt om handen uit de mouwen en creativiteit!

Gaat deze problematiek je aan het hart? Wil je vanuit je juridische blik samen met je collega-beleidsmedewerkers direct meewerken aan oplossingen voor één van de meest actuele en grootste maatschappelijke opgaven? Zoek je uitdagend werk, dat ertoe doet en waarbij je werkt in een hecht team vol enthousiaste professionals? DG Landelijk Gebied en Stikstof zoekt een Senior Juridisch Beleidsadviseur die denkt in oplossingen, creatief en proactief is, zich snel complexe inhoud eigen kan maken en daarmee samen met je andere beleidscollega's een belangrijke bijdrage kan leveren aan de aanpak van deze vraagstukken. Je bent werkzaam op het snijvlak van beleid en juridica!

Wat ga je doen?

Als Senior Juridisch Beleidsadviseur Landelijk Gebied en Stikstof werk je in de Afdeling Juridische Beleidsontwikkeling binnen de Directie Stikstof van het Directoraat-Generaal Landelijk Gebied en Stikstof (DG LGenS). DG LGenS is verantwoordelijk voor de coördinatie van de beleidsontwikkeling van de gecombineerde aanpak van de opgaven van de natuur- en stikstofverplichtingen, klimaat (Klimaatwet) en voldoende en schoon water (Kaderrichtlijn Water). Met deze gezamenlijke aanpak werkt het Rijk onder meer aan landelijke maatregelen en werken provincies aan een gebiedsgerichte samenhangende aanpak met maatregelen per gebied via gebiedsprogramma’s.

Met je collega’s zorg je ervoor dat de juridische aspecten van verdere beleidsontwikkeling van de aanpak (stikstof, natuur, klimaat en water) over de gehele breedte van het beleidsterrein van het DG LGenS zijn geborgd. Daarbij adviseer je op uiteenlopende thema’s binnen het DG LGenS, zoals de aanpak piekbelasting, de provinciale gebiedsgerichte aanpak, het nationaal programma landelijk gebied, natuurdoelanalyses, stikstofdoelen, bronmaatregelen, beleid voor toestemmingverlening, modellering, monitoring en registratie. Je denkt vanuit juridisch perspectief proactief en oplossingsgericht mee over de beleidsontwikkeling van deze thema’s. Ook werk je, afhankelijk van je takenpakket, met je andere beleidscollega's aan wet- en regelgeving voor onderwerpen binnen het DG. Je hebt daarbij een adviserende en soms ook coördinerende rol. Iedere juridisch beleidsadviseur neemt de verantwoordelijkheid voor een aantal van de beleids- en soms ook wetsontwikkelingen over de gehele breedte van het DG LGenS. Het waarborgen van de juridische kwaliteit is jouw belangrijkste doel

Je adviseert vanuit het DG LGenS op alle niveaus (mondeling en schriftelijk, en o.a. aan de ambtelijke en politieke top). Je hebt veelvuldig overleg met beleidsmedewerkers en juristen binnen en buiten het departement over mogelijke oplossingen. Ook overleg je ook met provincies en andere ministeries, maatschappelijke partners en soms ook met de wetenschap en de advocatuur. Onderdeel van je werk zijn ook werkbezoeken, waarbij je o.a. in gesprek gaat met agrariërs en milieuorganisaties. Verder bieden wij:

 • Uitdagend werk dat ertoe doet!
 • Je werkt binnen een hecht team met professionals, met oog voor elkaar en in een goede werksfeer, binnen een DG dat nog verder in ontwikkeling is.
 • Mogelijkheden om thuis te werken.
 • Flexibele werktijden.

Wie ben jij?

Ben jij onze nieuwe collega?

 • We zoeken iemand met een open en onafhankelijke blik, die proactief handelt en creatief is.
 • In deze functie is het heel belangrijk dat je goed kunt samenwerken.
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit is een must, net als zeer goede netwerkvaardigheden.
 • Je communiceert makkelijk en spreekt en schrijft goed Nederlands.
 • Je bent nieuwsgierig, leergierig en maakt je nieuwe kennis snel eigen.
 • Je bent analytisch sterk.

Ervaring en kennis die je verder (bij voorkeur) meebrengt:

 • Je hebt een WO-opleiding rechtsgeleerdheid.
 • Je hebt meerjarige werkervaring in een (politiek-)bestuurlijke omgeving.
 • Kennis van het natuurbeschermingsrecht en het omgevingsrecht is een pré.

Voldoe je niet aan alle functie-eisen? Wel enthousiast over de functie? Denk je dat je een positieve bijdrage kunt leveren aan de uitdagingen van onze afdeling? Dan ontvangen wij ook graag jouw sollicitatie! Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op, we informeren je graag verder!

Competenties:

 • Bestuurssensitiviteit
 • Creativiteit
 • Analyseren
 • Samenwerken
 • Plannen en Organiseren
 • Overtuigingskracht
 • Flexibiliteit
 • Netwerken
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Uiteraard zullen VWNW kandidaten met voorrang worden behandeld, indien zij reageren.
  We bieden mensen buiten de overheid een jaarcontract met optie tot vast/verlening. Collega’s van binnen de overheid met vast dienstverband kunnen we overnemen.
 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Landelijk Gebied en Stikstof (DG LGenS) is een interdepartementaal en interbestuurlijk coördinerende organisatie. DG LGenS is verantwoordelijk voor de coördinatie van de verdere beleidsontwikkeling van de gecombineerde aanpak van de opgaven van de natuur - en stikstofverplichtingen, evenals die op het vlak van klimaat (Klimaatwet) en voldoende en schoon water (KRW). Deze aanpak bestaat uit zowel landelijke maatregelen vanuit het Rijk als een gebiedsgerichte aanpak.

DG LGenS richt zich op de transitie van het landelijk gebied, het reduceren van de totale hoeveelheid stikstofdepositie in Nederland en het herstel en de versterking van natuur, zodat de Natura 2000-gebieden een gunstige staat van instandhouding bereiken. Tegelijkertijd zorgen we dat er ruimte vrijkomt voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen in ons land. Denk hierbij aan infrastructuur, bedrijvigheid, woningbouw, veiligheid, en klimaat en landsverdediging. We maken onderscheid tussen het mogelijk maken van een verantwoorde toestemmingverlening op de korte termijn en een nieuwe aanpak rond stikstof, klimaat en water op de lange termijn. Hierbij vinden we de betrokkenheid van stakeholders belangrijk en komen we graag samen met hen tot oplossingen. Naast de inzet van communicatie is participatie belangrijk.

We zijn een club van ongeveer honderd medewerkers. Passie en gedrevenheid voor het oplossen van het stikstofprobleem in ons land kenmerkt ons team. Daaraan werken we met z’n allen dagelijks intensief samen. Maar natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning. Onze sociale band is sterk, de interesse in elkaar groot. Het zorgt voor een cultuur waarin voor iedereen plek is. Dit uit zich ook door de collegiale bereidheid elkaar te helpen. Zowel bij het klaren van een actuele klus als bij jouw verdere groei in je functie.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Landelijk Gebied en Stikstof (DGLG&S)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Onze uitdagingen
In de geschiedenis hebben we de inrichting van Nederland meermaals aangepast aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te realiseren.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook het stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven en ook perspectief bieden aan de landbouw.

Overheden en samenleving zullen in elk gebied intensief samenwerken. Om dit goed te doen, willen we bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onze organisatie verder versterken. We zijn daarom op zoek naar een flink aantal nieuwe collega’s, met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises. Werken aan deze transitie in het landelijk gebied biedt je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mariska Jacobs

06 29 40 92 37

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Landelijk Gebied en Stikstof (DGLG&S) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Informatiemanager Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Informatievoorziening (IV)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Jurist Natuur Stikstof en Transitie Landelijk Gebied (S11, S12, S13)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Jurist Natuur Stikstof en Transitie Landelijk Gebied (S11, S12, S13)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon