Senior juridisch beleidsmedewerker Gegevensbeleid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 10 april
 • Vacaturenummer SZW-23-018
 • Plaatsingsdatum 18 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Binnen de sociale zekerheid worden veel (persoons)gegevens verwerkt. Op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in Den Haag werken we aan beleid dat eraan bijdraagt dat dit zorgvuldig gebeurt.. Dat is een interessante uitdaging voor jou als senior juridisch beleidsmedewerker. Een afwisselende baan, waarin wet- en regelgeving, beleid en uitvoering samenkomen.

Zorgvuldige gegevensuitwisseling
Effectieve dienstverlening en zorgvuldige gegevensuitwisseling in de sociale zekerheid. Dat is ons doel bij SZW. Wanneer dit op orde is, kunnen we een groot verschil maken voor heel veel mensen in Nederland. Jouw inzicht in de juridische (on)mogelijkheden is daarbij onmisbaar. Zo ga je bijvoorbeeld aan de slag met de uitwerking van de modernisering van de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (zie Kamerbrief van 23 december 2022). Verder houd je je onder andere bezig met het:

 • maken van een plan voor de verdere vormgeving van de actielijn zorgvuldige gegevensuitwisseling
 • schrijven van onder andere nota’s en kamerbrieven
 • bijdragen aan de ontwikkeling van een visie op gegevensuitwisseling in de sociale zekerheid
 • geven van deskundig, juridisch advies in beleidstrajecten
 • samenwerken met collega’s binnen het ministerie en met publieke dienstverleners zoals UWV en het Inlichtingenbureau

Bij SZW ben je dagelijks bezig met onderwerpen die je op het nieuws ziet. Dat maakt je werk uitdagend en veelzijdig. De precieze invulling van jouw rol hangt af van je ervaring. Daarbij heb je de ruimte om dossiers en taken, in goed overleg, zelf vorm te geven.

Jij kunt goed communiceren en vooral ook goed luisteren. Je weet hoe je informatie ophaalt én gebruikt binnen de geldende wet- en regelgeving en om nieuwe wet- en regelgeving vorm te geven. Daarnaast weet je hoe een politiek-bestuurlijke organisatie werkt en voel je je hierin thuis. Dat dingen soms anders lopen dan gepland, zie jij als een mooie uitdaging.

Verder heb je:

 • een afgeronde juridische opleiding op wo-niveau
 • minimaal 3 jaar relevante ervaring met beleids- of juridische werkzaamheden
 • kennis van het gegevensbeschermingsrecht, of het sociale zekerheidsrecht
 • een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
  Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.
 • Ben je een Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Stuur dan jouw sollicitatie alleen in via [email protected] Andere sollicitanten kunnen solliciteren via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie, directie Stelsel en Volksverzekeringen
Bij het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie (DG SZI) werken we aan arbeidsactivering en inkomensbescherming voor mensen die zelf niet in hun onderhoud kunnen voorzien. Dat doen we door middel van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, bijstandsverstrekkingen en zowel WW- als AOW-uitkeringen. Hiervoor werken we samen met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. Ons doel? Een sociale en stabiele samenleving. Het DG SZI bestaat uit vijf organisatieonderdelen en vier beleidsdirecties, waaronder directie Stelsel en Volksverzekeringen. Hier ga jij aan de slag.

Directie Stelsel en Volksverzekeringen
Onze verantwoordelijkheden bij directie Stelsel en Volksverzekeringen? Beleidsontwikkeling en wetgeving op het terrein van de volksverzekeringen, de Wet op het kindgebonden budget en andere door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uitgevoerde regelingen. Maar ook handhaving en gegevensuitwisseling behoren tot ons takenpakket. Daarnaast ondersteunen we de plaatsvervangend secretaris-generaal bij haar rol als eigenaar van het UWV en de SVB, en zijn we verantwoordelijk voor de aanpak van brede uitvoeringsvraagstukken. Op onze directie besteden we veel aandacht aan gezond en vitaal werken. Zo organiseren we gezamenlijke activiteiten ter ontspanning.

De afdeling Gegevensbeleid staat voor verantwoord gegevensgebruik dat bijdraagt aan effectieve en efficiënte dienstverlening aan burgers en de handhaving ondersteunt op het terrein van werk en bestaanszekerheid.

Dit doen wij door vanuit de burger te bekijken hoe we aan de hand van gegevens de dienstverlening kunnen verbeteren. Hierbij werken we met een methodische aanpak en zoeken we de optimale balans tussen wet- en regelgeving, de benodigde verbetering voor de dienstverlening naar de burger en een integrale afweging van publieke waarden (bijvoorbeeld privacy, voorkomen en tegengaan van discriminatie en transparantie). Hierbij sluiten we aan bij Europese wet- en regelgeving en nemen we deel aan en oefenen invloed uit op interdepartementale ontwikkelingen op gegevensbeleid, zoals de werkagenda Waarden-gedreven digitaliseren van BZK. We willen een betrouwbare gesprekspartner zijn die adviseert en meedenkt met collega beleidsdirecties over hoe zij het beste gegevensbeleid kunnen toepassen in hun werkveld om de dienstverlening aan de burger te verbeteren. Daarnaast brengen we vernieuwingen, verbeteringen en lessons learned bij de uitvoering en de ketenpartners in de dienstverlening samen en vertalen wij die weer naar beleid en verbetervoorstellen in wet- en regelgeving.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mieke van der Vegt

06 159 08 085

M.E.M. Dujardin (Myrte)

06 500 97 748

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Elif Uygur Senior Corporate Recruiter

06 296 56 943

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker Gegevensbeleid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Talentpool Managementondersteuner

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6,schaal 7
 • Reageren voor 1 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Hoofd Internationale Aangelegenheden

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon