Senior juridisch beleidsmedewerker infectieziekten

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.278 - €6.320
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Medisch / verzorging
 • Reageren voor 26 februari Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer VWS24-1288(PP)
 • Plaatsingsdatum 9 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij eraan bijdragen dat we beter voorbereid zijn op een volgende gezondheidscrisis? Kijk jij vanuit een juridische invalshoek naar de afspraken die hiervoor gemaakt moeten worden? Lees dan snel verder!

Pandemische paraatheid en versterking van de publieke gezondheid

De uitbraak van Covid-19 heeft laten zien hoe kwetsbaar we zijn voor infectieziekten. Voorbereid zijn op dreigingen van (nog onbekende) ziekteverwekkers betekent, dat er sprake moet zijn van een robuust en flexibel zorglandschap en een goede organisatie van de publieke gezondheid. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil de publieke gezondheid en zorg versterken, zodat deze beter zijn voorbereid op een volgende gezondheidscrisis. In 2022 zijn de beleidsagenda pandemische paraatheid en het beleidsprogramma naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Hierin zijn de hoofdlijnen van het beleid uitgewerkt, er wordt nu hard gewerkt aan de uitvoering.

De programmadirectie pandemische paraatheid coördineert de uitvoering van het beleidsprogramma en houdt zich bezig met het versterken van de publieke gezondheidszorg en infectieziektebestrijding. Denk daarbij aan duidelijke regie en sturing en snel kunnen opschalen in tijden van crisis, vanuit een stevige basis bij o.a. het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en). Dit vraagt ook om goede randvoorwaarden, zoals een soepele en snelle uitwisseling van informatie en data, nieuwe vormen van samenwerking en extra financiering van jaarlijks in totaal 136 mln. euro. Per 1 juni 2024 gaan de taken van de programmadirectie op in een nieuwe organisatie-eenheid, de directie Infectieziektebeleid, samen met de doorlopende taken n.a.v. de Covid-19 epidemie en de reguliere taken op het gebied van infectieziekten en vaccinaties.

Aanpassing van de Wet Publieke Gezondheid

De Wet Publieke Gezondheid wordt de komende jaren stapsgewijs aangepast. Een van de wijzigingen ziet op het beter kunnen opschalen bij een landelijke uitbraak van een infectieziekte. Daarvoor is de Landelijke Functie opschaling Infectieziektebestrijding (LFI) opgericht, worden de GGD’en versterkt en gaan zij intensiever samenwerken en wordt meer landelijke sturing mogelijk voor de minister van VWS. De volgende wijziging die in de pen zit, richt zich op het verbeteren van grondslagen voor gegevensuitwisseling in de bestrijdingsketen. Daardoor kunnen zorgprofessionals en onderzoekers makkelijker en sneller gebruik maken van de data die nodig zijn in hun werk. Daarnaast wordt verkend welke organisatievormen nodig zijn om samenwerking van bijvoorbeeld de 25 regionale GGD’en te versterken. Deze wijzigingen krijgen ook hun beslag in lagere regelgeving, bestuurlijke afspraken en afspraken over financiering, monitoring en toezicht. 

Wat ga je doen?

Je werkt op het snijvlak van (juridische) advisering en beleid, samen met collega’s uit diverse beleidsteams en de directie Wetgeving en Juridische Zaken. Vanuit je thuisbasis in het team governance werk je aan een veelheid van onderwerpen en adviseer je breed over juridische vraagstukken aan alle teams in de directie Infectieziektebeleid. De werkzaamheden zijn gevarieerd en gericht op o.a. regelgeving, bestuurlijke afspraken, rechtmatige financiering en privacyvraagstukken. Je bent een vraagbaak voor je collega’s bij allerhande juridische vraagstukken en stelt daarnaast zelfstandig juridische producten op (zoals bijdragen aan regelgeving en overeenkomsten).

Je ondersteunt bij de verschillende fases in de lopende wetgevingstrajecten. Daarnaast geef je uitwerking aan nieuwe juridische kaders en afspraken die nodig zijn om de ambities ten aanzien van pandemische paraatheid in de publieke gezondheid te realiseren. Afhankelijk van je kennis en ervaring kunnen deze bijvoorbeeld zien op de uitwerking van (samenwerkings)eisen aan partijen in lagere regelgeving en/of bestuurlijke afspraken of de inrichting van monitoring en toezicht.

Dit zijn complexe vraagstukken die vragen om een goed analytisch en conceptueel vermogen en ervaring met wetgevingstrajecten en stelselvraagstukken, bij voorkeur op het snijvlak van zorg en openbaar bestuur. Je betrekt hierbij actief de verschillende stakeholders, zowel binnen als buiten het ministerie en overziet het krachtenveld en de belangen die daar spelen.

 • Academisch werk- en denkniveau en een juridische opleiding
 • Minstens 2 jaar ervaring met beleidsontwikkeling en juridische advisering in een bestuurlijke context
 • Ervaring met wetgevingstrajecten en bij voorkeur ook met stelselvraagstukken

Je bent analytisch sterk, geeft richting aan complexe vraagstukken en weet in een situatie van uiteenlopende belangen met overtuiging jouw standpunt te communiceren en besluitvorming te organiseren. Je bent een aanpakker en stelt je proactief en nieuwsgierig op. Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, werkt graag samen en hebt oog voor uiteenlopende belangen binnen en buiten de organisatie. Je kunt goed schrijven en helder communiceren. Samen met je collega’s speel je in op de dagelijkse dynamiek van het werk en kijk je waar je hen kunt ondersteunen. Je signaleert kansen voor verbetering en verandering en blijft ook je eigen werkwijze evalueren.

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.278 Max. €6.320 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast je salaris ontvang je nog veel meer. Bijvoorbeeld:

 • een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf kunt samenstellen. Zo kun je bijvoorbeeld een deel van je salaris eerder laten uitbetalen of extra verlofuren kopen
 • voor een deel vanuit huis werken als je functie dat toelaat
 • veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Zowel binnen je baan als op persoonlijk gebied
 • je krijgt een OV-chipkaart waarmee je reist voor je woon-werkverkeer. Met deze kaart reis je ook door heel Nederland als je voor het werk op pad gaat
 • Meer weten over de functie of eerst eens kennismaken met een directe collega? Bel gerust met Gerie Jonk, MT-lid pandemische paraatheid, op 06 25682108 of mail via [email protected]
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen. Ben je nog niet in dienst bij de Rijksoverheid, dan vragen we om een Verklaring Omtrent het Gedrag;
 • Word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek? Houd er alvast rekening mee dat de eerste gesprekken in de week van 4 maart worden gepland.
 • Ben je een verplichte van werk naar werk-kandidaat? Dan vragen wij je om een kopie van je aanwijzingsbrief mee te sturen bij je sollicitatie.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De programmadirectie Pandemische Paraatheid van de Publieke Gezondheidszorg bestaat uit ongeveer 35 mensen, verdeeld over verschillende teams die onder de verantwoordelijkheid van een van de twee managementteam-leden vallen. Er heerst een open en collegiale sfeer waarin steeds de samenwerking wordt opgezocht, zowel binnen de directie als daarbuiten. Per 1 juni 2024 gaan de taken van de programmadirectie op in een nieuwe organisatie-eenheid, de directie Infectieziektebeleid, samen met de doorlopende taken n.a.v. de Covid-19 epidemie en de reguliere taken op het gebied van infectieziekten en vaccinaties.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS werkt aan een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Ruim 6.700 mensen zetten zich in voor goede en betaalbare zorg en ondersteuning, een gezonde levensstijl, voldoende beweging, (top)sportvoorzieningen en goede voeding. Ons werk is betekenisvol, wat maakt dat onze mensen hun baan écht leuk vinden. Dat zorgt voor een goede sfeer, waarbij je vrijheid hebt in je werk. We willen dat iedereen wordt gezien, gehoord en gewaardeerd in een veilige werkomgeving.

Het werk is nooit saai, want we moeten voortdurend vernieuwen en met oplossingen komen. Hierbij denken we niet alleen vanuit onszelf. We luisteren ook goed naar de mening van anderen. We vinden het daarom belangrijk dat jij jezelf kunt zijn en je mening durft te geven. Zo leren we van elkaar. Want we kunnen het niet alleen. We werken daarom samen met partners, andere ministeries, professionals uit de zorg en natuurlijk inwoners van Nederland.

Bij het beleidsdepartement van VWS werken ruim 2.000 mensen. Daarnaast werken nog eens 4.700 mensen bij de concernpartners van VWS. Zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse Sportraad en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook zijn we verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen. Zoals het Zorginstituut, de Dopingautoriteit en het College Beoordeling Geneesmiddelen.

Samen beter. Doe je mee?

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Gerie Jonk, MT-lid

06-25682108

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talentcenter

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend juridisch beleidsmedewerker infectieziekten

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior jurist Woo

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker ramingen en financiering van de zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon