Senior juridisch beleidsmedewerker persoonsgebonden budget

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 4 december Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-737(PGB)
 • Plaatsingsdatum 17 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Nooit een saai moment als je werkt aan het persoonsgebonden budget! Wil jij een bijdrage leveren aan een toekomstbestendig persoonsgebonden budget (pgb)? Vind je het leuk om complexe beleidsopgaven naar uitvoerbare regelgeving en juridische instrumenten in de pgb-keten te vertalen? Heb je oog voor de wisselwerking tussen beleid en uitvoering? Kom dan de programmadirectie pgb bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in Den Haag versterken als senior juridisch beleidsmedewerker.

Een pgb is een budget (geldbedrag) dat via verschillende regelingen kan worden aangevraagd: op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet (Jw) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Gemeenten, zorgkantoren en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgen samen de afhandeling van het zogenoemde pgb trekkingsrecht. Gemeenten en zorgkantoren verstrekken het pgb-budget aan de budgethouder, waarna de SVB de door de budgethouder aangetrokken zorgverlener(s) uitbetaalt op basis van door de budgethouder ingediende declaraties.

Het persoonsgebonden budget is een instrument dat circa 130.000 mensen in Nederland in staat stelt om zelf regie te voeren op de levering van hun zorg en ondersteuning. Iemand die een pgb krijgt, bepaalt zelf welke zorgverleners zorg of ondersteuning geven, waar en wanneer.
Het instrument pgb staat volop in de maatschappelijke en politieke belangstelling. Enerzijds is het een instrument dat van grote waarde is voor veel mensen, anderzijds liggen er forse en complexe veranderopgaven. Zo staat de beleidsontwikkeling nooit stil en wordt er een nieuw ICT-systeem gebouwd (PGB Portaal).

Wat ga je doen senior juridisch beleidsmedewerker persoonsgebonden budget?
“Ik vertaal beleidswensen naar regels die uitgevoerd kunnen worden. En andersom help ik bij knelpunten in de uitvoering om wijzigingen in beleid en regelgeving voor te bereiden. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik overleg met beleidscollega’s over werkgeverschap van budgethouders, met ketenpartners spreek over hun knelpunten in de pgb-uitvoering, met wetgevingsjuristen werk aan aanpassingen van ministeriële regelingen, met collega’s die aan het PGB Portaal werken bekijk hoe controles het beste kunnen worden ingebouwd in het systeem. Dat brede veld zorgt ervoor dat het werk altijd afwisselend en uitdagend is.” - Dries, senior juridisch beleidsmedewerker persoonsgebonden budget

Als senior juridisch beleidsmedewerker persoonsgebonden budget vertaal je complexe beleidsopgaven naar uitvoerbare regelgeving en juridische instrumenten in de pgb-keten. Je werkt nauw samen met VWS-collega’s binnen de programmadirectie pgb, met de betrokken beleidsdirecties en met juristen van de directie Wetgeving en Juridische zaken. Ook doe je dit in nauw overleg met betrokken partijen in de pgb-keten (zoals met de SVB, zorgkantoren, gemeenten en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze instrumenten en regelgeving kun je eenvoudig toelichten in onder meer nota’s aan de bewindspersoon en in brieven aan de Tweede Kamer. Je bent daarnaast juridisch sparringpartner voor je collega’s die zich bezighouden met de ontwikkeling van het PGB Portaal. Ook denk je op strategisch niveau mee over juridische vraagstukken die de taken en verantwoordelijkheden binnen het pgb-stelsel raken.

Verder breng je, in nauw overleg met je collega’s en ketenpartijen, in beeld wat het (voorgenomen) beleid voor juridische consequenties heeft en wat de juridische mogelijkheden zijn om dit beleid te kunnen realiseren. Je werkt samen met de betrokken directies aan een zorgvuldige en tijdige implementatie van wijzigingen in wet- en regelgeving. Je brengt de juridische consequenties en mogelijkheden van nieuwe wensen voor PGB Portaal in kaart. Ook denk je mee over de manier waarop juridisch invulling kan worden gegeven aan de doelen van het PGB Portaal en de wijze waarop dat in de wet- en regelgeving kan worden ondersteund.

Tot slot draag je bij aan de parlementaire processen en zorg je, waar nodig, voor interne en externe afstemming. Je levert een bijdrage aan het schrijven van Kamerbrieven, antwoorden op Kamervragen en de voorbereiding van debatten.

Kom jij bij ons werken, dan kies je voor een baan met impact. Je komt te werken in een hardwerkend en gezellig team (het cluster Beleid en parlementair) met 8 collega’s. De maatschappelijke opgaven waaraan we werken, zijn complex en grijpen diep in de samenleving in. Je werk doet ertoe! Als senior juridisch beleidsmedewerker werk zo veel als mogelijk aan opdrachten waar jouw kwaliteiten het beste tot uiting komen of waar je in wilt groeien. Je krijgt de gelegenheid om je breed te ontwikkelen, afhankelijk van jouw opleidings- en ontwikkelwensen.

Hoe ziet het inwerkprogramma eruit?
Als nieuwe collega kun je rekenen op een goed inwerktraject waarbij je kennismaakt met onze organisatie en je collega’s. Binnen de afdeling staat een collega voor je klaar om je in te werken en antwoord te geven op al je vragen.

 • Je hebt wo werk- en denkniveau en daarbij een aantal jaar werkervaring als jurist binnen de Rijksoverheid;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met wetgeving en met complexe juridische vraagstukken;
 • Je hebt aantoonbaar ervaring in het vertalen van beleidsvoornemens naar regelgeving;
 • Je hebt een goede basiskennis van het bestuursrecht en arbeidsrecht;
 • Je functioneert goed in een (complexe) bestuurlijke en politieke context en je bent in staat om daarin zelfstandig en stevig te opereren;
 • Je mondelinge en schriftelijke vaardigheden zijn uitstekend. Dit betekent dat je in overleggen je punten goed weet te maken;
 • Kennis van pgb, de Wlz, Wmo, Jeugdwet en/of Zvw is een pre.

Herken jij jezelf hierin?
Omdat je werkt in een snel veranderende omgeving is het belangrijk dat je proactief en stressbestendig bent. Je kunt goed buiten bestaande kaders denken en bent creatief in het vinden van oplossingen. Je houdt van werkinhoudelijke afwisseling en kan snel hoofdzaken van bijzaken onderscheiden. Het leggen en onderhouden van contacten gaat jou gemakkelijk af. Je bent gericht op samenwerking, weet collega’s te motiveren en pakt werkzaamheden zelfstandig op. Je kunt prioriteren bij hoge werkdruk.

Als collega ben je sociaal, prettig om mee samen te werken, integer en betrokken. Daarnaast durf je kritisch te zijn en beschik je over overtuigingskracht. Je signaleert kansen voor verbetering en je blijft hierin ook je eigen werkwijze evalueren. Je bent leergierig en ontwikkelingsgericht en je staat open voor reflectie.

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Je kunt jouw sollicitatie richten aan: Liesbeth van den Berg, coördinator cluster beleid en parlementair.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Om een nog beter (of aanvullend) beeld van jouw ervaring, kennis en competenties te verkrijgen, kan het zijn dat we je openbare informatie op LinkedIn raadplegen.
 • De selectie bestaat uit twee rondes sollicitatiegesprekken. De eerste ronde vindt plaats in de week van 14 november. Het gesprek zal op locatie bij VWS plaatsvinden. Het tweede gesprek vindt plaats in de week van 21 november. Na het eerste gesprek kunnen wij referenties opvragen;
 • Werk je op dit moment al bij of voor het ministerie van VWS, dan vragen wij na het eerste interview referenties op bij je huidige manager en/of voorgaande werkgever(s).
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen VWS is de programmadirectie pgb ingericht. De programmadirectie valt onder de verantwoordelijkheid van de plaatsvervangend Secretaris-Generaal en wordt aangestuurd door een programmadirecteur. De bezetting van de programmadirectie bedraagt ongeveer 35 medewerkers.

De programmadirectie pgb is verantwoordelijk voor de toekomstbestendigheid en stabiliteit van het pgb, het bevorderen van de samenwerking in de keten, het bevorderen van continuïteit en rechtmatigheid in de uitvoering en de realisatie en implementatie van PGB2.0. Daarbij is de directie verantwoordelijk voor de coördinatie van het pgb beleid, dit is binnen VWS belegd bij 4 directies: Langdurige Zorg, Maatschappelijke ondersteuning, Zorgverzekeringen en Jeugd. Ook draagt de programmadirectie zorg voor de coördinatie van parlementaire werkzaamheden ten aanzien van het pgb en vindt er nauwe afstemming plaats met de directies WJZ, PZO en FEZ.

Cluster beleid en parlementair
Het cluster beleid en parlementair draagt zorg voor het beleidsmatig bevorderen van de kwaliteit van (de uitvoering van) het pgb, de werking van en de samenwerking binnen de pgb-keten. Daarbij verzorgt dit cluster de ondersteuning van de parlementaire processen met betrekking tot het pgb en de coördinatie van het pgb beleid binnen VWS en de pgb keten. Dit alles vindt plaats in nauwe samenwerking met betrokken directies binnen VWS, met de ketenpartners (gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars en de SVB) en met vertegenwoordigers van budgethouders en zorgverleners.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Talent als basis, diversiteit als kracht
VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.
Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ruim 2000 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Liesbeth van den Berg, coördinator cluster beleid en parlementair

06-15038062

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker persoonsgebonden budget

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Beleidsmedewerker Werkend Stelsel

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend beleidsmedewerker kwaliteit van zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon