Senior juridisch-bestuurlijk adviseur beroep en wetgeving

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

 • Stand­plaats Den haag
 • Uren per week 36 - 40
 • Maand­salaris €4.740 - €6.064
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 16 oktober Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer 25-009
 • Plaatsingsdatum 10 september 2022
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Je bent een belangrijke speler in het veld van de top van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), inlichtingenteams, het ministerie van Defensie, de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) en de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). Met jouw juridische kennis en strategisch inzicht, vermogen om ingewikkelde juridische en technische vraagstukken tot de kern terug te brengen en vaardigheid uitstekende stukken te schrijven draag je bij aan de juridische positionering van de MIVD en bevorder je heldere rechtsvorming.

Dit maakt jouw baan uniek
De toepassing van de huidige Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) geeft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en MIVD op dit moment niet de noodzakelijke ruimte om effectief te handelen tegen cyberaanvallen. De Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief beoogt de effectiviteit van bestaande bevoegdheden in overeenstemming te brengen met de dreigingen waarmee Nederland te maken heeft. Hiertoe wordt onder meer voorzien in een beroepsmogelijkheid tegen bindende besluiten van CTIVD en TIB bij de Raad van State.

Jij bent verantwoordelijk voor de interne coördinatie van beroepsprocedures vanuit de MIVD. Hiermee heb je een belangrijke positie. Je verwoord het standpunt van de MIVD, bouwt dossiers op en werkt hierbij intensief samen met de AIVD. Vaak hebben de onderzoeken van de MIVD namelijk raakvlakken met de AIVD. Dit betekent dat je voortdurend op de hoogte bent van de dynamiek tussen de diensten en CTIVD en TIB. Ook maak je je in korte tijd kennis eigen op veel uiteenlopende onderwerpen die binnen die dynamiek aan de orde komen, zoals de inzet van bijzondere bevoegdheden en de rechtmatige verwerking van gegevens binnen de dienst. Ook ben je uitstekend op de hoogte van relevante uitspraken van de Raad van State en het Europees Hof van de Rechten van de Mens.

Naast je werkzaamheden in het kader van beroepsprocedures vragen we van je dat je je opgedane kennis en schrijfvaardigheden inzet om het MIVD-standpunt te verwoorden in wetgevingstrajecten en ten behoeve van de implementatie van de Tijdelijke wet. Er is namelijk voorzien dat de rapportage van de Evaluatiecommissie Wiv 2017 in een nog te bepalen vorm zijn beslag krijgt in wetgeving. Daarbij moeten ervaringen met de Tijdelijke wet worden meegewogen. Vanuit jouw centrale positie pak je een of meerdere thema’s op en je schakelt hierbij met departementen, AIVD en betrokken onderdelen van de MIVD.

Voor je collega-adviseurs ben je een ervaren, coachende collega. Je deelt jouw kennis graag en neemt je collega’s mee in jouw werkwijze. Ook denk je als senior mee over mogelijke verbeterslagen die het cluster Politiek Bestuurlijk of de overkoepelende stafafdeling Juridische Zaken kan maken. Je bent gericht op samenwerking en draagt op een positieve manier bij aan ons hechte en snel groeiende juridische team. Ook is het van belang dat je een nauwe relatie onderhoudt met het ministerie van Defensie en een goed ontwikkeld gevoel hebt voor de politieke aspecten van je werk.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Jouw afdeling – Juridische Zaken – is een redelijk jong en vooral gedreven team dat zich richt op alle vormen van juridische dienstverlening aan de organisatie. Het gaat bijvoorbeeld om operationele zaken, bestuursrechtelijke en arbeidsrechtelijke vragen, veiligheidsonderzoeken of de vertegenwoordiging van de MIVD in de rechtbank. We coördineren ook alle werkzaamheden rondom de toets door de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden en het toezicht op de organisatie door de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). Ook notificatieverzoeken, inzageverzoeken en de behandeling van bezwaar- en beroepsdossiers en klachten pakken we op. Je kunt bij ons als jurist dus alle kanten op. We bieden je dan ook de ruimte en mogelijkheden om je te ontwikkelen en door te groeien.

Cluster Politiek Bestuurlijk
Je maakt deel uit van het politiek-bestuurlijke cluster binnen de stafafdeling Juridische Zaken. Dit cluster is het centrale aanspreekpunt voor de CTIVD, adviseert over compliance-vraagstukken en levert een bijdrage aan de positionering van de MIVD op thema’s met politiek-bestuurlijke aspecten. Je werkt nauw samen met je collega-adviseurs en het clusterhoofd. Samen dragen jullie bij aan de juridische en bestuurlijke zorgvuldigheid van de MIVD.

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is onderdeel van het ministerie van Defensie. De dienst ondersteunt bij het gereedstellen van de eenheden en bij militaire missies en vredesoperaties. Hiervoor verwerven we wereldwijd inlichtingen en veiligheidsinformatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De MIVD speelt zo een cruciale rol bij de besluitvorming door de militaire leiding en de politieke top.

Werk je bij de MIVD, dan doe je werk dat er echt toe doet. Je draagt bij aan het beschermen van de Nederlandse belangen en de nationale veiligheid. Bovendien werk je in een zeer dynamische omgeving. We doen er alles aan om te zorgen dat je op jouw vakgebied up-to-date blijft, bijvoorbeeld door middel van opleidingen en kennisuitwisseling met onze partnerdiensten.

Omdat je bij de inlichtingen- en veiligheidsdienst werkt en met gevoelige informatie te maken krijgt, kun je de inhoud van je werk niet met je vrienden en familie bespreken. Maar wel met je collega’s. Daarom bouw je een bijzondere band op met hen. Er heerst een sterke onderlinge verbondenheid die er mede voor zorgt dat de meeste mensen lang bij de organisatie blijven werken. En allemaal werken we aan hetzelfde doel: de fysieke en digitale veiligheid van 17 miljoen Nederlanders.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior juridisch-bestuurlijk adviseur CTIVD

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior juridisch adviseur inlichtingen en operaties

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Database-administrator

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon